HySelect

Optimaalisen venttiilikoon, esiasäätöarvojen ja energiatehokkaimman kokoonpanon määrittäminen ei ole koskaan ollut helpompaa

Yhdessä TA SCOPE -mittalaitteemme avulla saat;
taloudellisimman vesikiertoisen järjestelmän

HySelect -ohjelmiston avulla on helppo selvittää oikea venttiilikoko, esisäätöarvot ja taloudellisin verkoston rakenne. HySelect -ohjelmaan syötetään seuraavat tiedot:

  • putkien pituus 
  • päätelaitteen mitoitusvirtaama
  • paine-ero.

Vastaukseksi saat

  • tarvittavan pumpun nostokorkeuden
  • yksityiskohtaisen luettelon oikein mitoitetuista tuotteista, kuten linjasäätöventtiileistä
  • verkoston rakenteen (hydroninen verkosto) ladattavaksi mittalaitteisiin
  • putkien pituudet halkaisijan mukaan
  • putkiston vesitilavuus.
Lataa

Varmistaa että verkosto toimii, niin kuin se on suunniteltu...

HySelect toimii uuden TA SCOPE -mittalaitteemme kanssa. Sen ansiosta tietoja järjestelmästä on helppo siirtää TA SCOPE -mittalaitteen ja HySelect:n välillä. Tämä nopeuttaa tasapainotusta ja auttaa varmistamaan, että verkosto on rakennettu suunnitelmien mukaisesti. HySelectillä konstruoitu verkosto tallennetaan TA-SCOPE-mittalaitteen muistiin ja tämän jälkeen suoritetaan tasapainotus. Kun verkosto on tasapainotettu, seuraavat mittaustulokset voidaan siirtää takaisin HySelectiin: Virtaama, paine-ero, meno- ja paluuveden lämpötilat, lämpötilaero ja teho. Tallennetuista tiedoista voi tulostaa mittauspöytäkirjan.

...järjestelmän käyttöiän loppuun asti

Haluamme järjestelmän toimivan suunnitellusti koko sen eliniän ajan. TA SCOPEn ja HySelectin avulla on helppo kerätä mittaustietoja, joiden avulla voidaan tarkistaa, että järjestelmä toimii halutulla tavalla.

Käytä TA SCOPEa keräämään tietoa järjestelmästä halutulla aikavälillä. Voit kerätä seuraavia tietoja: virtaama, paine-ero, meno- ja paluuveden lämpötilat, lämpötilaero ja teho. Lataa kerätyt tiedot HySelectiin analysoidaksesi niitä tarkemmin.