Käyttöehdot

Pääsyä imi-hydronic.com -sivustolle tai mille tahansa muulle IMI Hydronic Engineering International SA:n (”IMI Hydronic Engineering SA” ”me” eri taivutusmuodoissaan) omistamalle ja ylläpitämälle verkkosivustolle ("Sivusto") ja näiden käyttöä koskevat seuraavat ehdot, Tietosuojaseloste ja muut tämän sivuston sisältämät oikeudelliset huomautukset ja vastuuvapauslausekkeet ("Käyttöehdot").

Pääsyä imi-hydronic.com -sivustolle tai mille tahansa muulle IMI Hydronic Engineering International SA:n (”IMI Hydronic Engineering SA” ”me” eri taivutusmuodoissaan) omistamalle ja ylläpitämälle verkkosivustolle ("Sivusto") ja näiden käyttöä koskevat seuraavat ehdot, Tietosuojaseloste ja muut tämän sivuston sisältämät oikeudelliset huomautukset ja vastuuvapauslausekkeet ("Käyttöehdot").

Jos sinulla on kysyttävää Käyttöehdoista, ota yhteyttä [email protected]

VIIMEISIN PÄIVITYS: 14.5.2018

1. Ehtojen hyväksyminen

1.1 Käyttämällä Sivustoa ilmaiset, että hyväksyt täysin nämä Käyttöehdot ja sitoudut niihin. Ellet hyväksy Käyttöehtoja, sinun täytyy välittömästi lopettaa Sivuston käyttö.

1.2. Suostut siihen, ettet käytä Sivustoa mihinkään laittomaan tai Käyttöehtojen kieltämään tarkoitukseen.

1.3 Sivustoa ja palveluja ei ole tarkoitettu eikä kohdistettu alle 18-vuotiaille lapsille (”alaikäiset”) emmekä tietoisesti kerää tietoja alaikäisiltä.

1.4 IMI Hydronic Engineering SA pidättää oikeuden:
    i. Muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa: Jos päivitämme tai muutamme Käyttöehtoja, päivitetty versio saatetaan julkisesti tietoon Käyttöehtojen sivulle, joka toimii ilmoituksena kyseisestä muutoksesta. Käyttöehtojen päivityspäivämäärä ilmaisee tuoreimman version päivämäärän ja tulee sitovasti voimaan seuraavana arkipäivänä tietoon saattamisen jälkeen. Kehotamme sinua aika ajoin tarkastamaan Käyttöehdot verkosta.
Jos jatkat Sivuston käyttämistä tällaisten muutosten jälkeen, sen katsotaan merkitsevän, että hyväksyt kyseisen muutoksen.
    ii. Muuttaa tai poistaa Sivusto tai sen osan (joko väliaikaisesti tai pysyvästi) ilmoittamatta, jolloin vahvistat, että IMI Hydronic Engineering SA ei ole vastuussa sinulle mistään tällaisesta muutoksesta tai poistosta.

2. Sivuston käyttäminen

2.1 Saat vapaasti selata Sivustoa, mutta voit ainoastaan päästä, ladata ja käyttää tämän Sivuston tietoja, mukaan lukien tekstit, kuvat, audio ja video ("Informaatio"), omaa ei-kaupallista käyttöäsi varten. Et saa levittää, muuttaa, siirtää, käyttää uudelleen, julkaista uudelleen tai käyttää Informaatiota kaupallisiin tarkoituksiin ilman kirjallista lupaamme.

2.2 Jos rikot mitä tahansa Käyttöehtojen velvoitetta vastaan, IMI Hydronic Engineering SA on oikeutettu omasta harkinnastaan:
    i. Välittömästi keskeyttää pääsysi Sivustolle väliaikaisesti; ja/tai
    ii. Päättämään tilaussopimuksemme kanssasi aiheellisesta syystä, jos olet IMI Hydronic Engineering SA:n asiakas.

2.3 Hyväksyt että IMI Hydronic Engineering SA saattaa luovuttaa Sivuston käyttöä koskevia tietojasi täyttääkseen lakiin, asetuksiin, hallinnolliseen pyyntöön, tuomioistuinpäätökseen, haasteeseen tai muuhun lailliseen syyhyn perustuvat menettelyt. Jos meitä vaaditaan tekemään tällainen luovutus, ilmoitamme sinulle, ellei meitä velvoiteta pitämään luovutus luottamuksellisena. Lisäksi kyseinen luovutus kuuluu Tietosuojaselosteemme piiriin.

2.4 IMI Hydronic Engineering SA:lla ei ole velvollisuutta, mutta se saattaa halutessaan, poistaa kiellettyjä materiaaleja ja kieltää Käyttöehtoja rikkovalta henkilöltä pääsyn sivustolle. Lisäksi pidätämme kaikki muut oikeudet.

3. Tavaramerkit/omistusoikeudet

Sinun tulee olettaa, että kaikki tällä Sivustolla esiintyvät tuotenimet, esiintyvätpä ne isoilla kirjaimilla, kursiivilla tai tavaramerkin symbolilla tai eivät, ovat IMI Hydronic Engineering SA:n tavaramerkkejä.

3.1 Ellet ole saanut nimenomaista kirjallista lupaamme, et saa käyttää, poistaa tai muuttaa mitään IMI Hydronic Engineering SA:n nimeä, logoa, iskulausetta tai muuta merkkiä.

3.2 Kaikki Sivuston copyright-, tavaramerkki- ja muut immateriaaliset omistusoikeudet ja sen sisältö (mukaan lukien ilman rajoituksia Sivuston suunnittelu, teksti, grafiikka ja kaikki Sivustoon liittyvät ohjelmistot ja lähdekoodit) ovat IMI Hydronic Engineering SA:n omistamia tai sille lisensoituja tai muutoin meidän käyttämiämme lain sallimassa määrin.

3.3 Sivustoa käyttäessäsi suostut siihen, että mitään sisällöstä ei saa ladata, jäljentää, siirtää, tallentaa, myydä tai muuten levittää ilman IMI Hydronic Engineering SA:n tekijänoikeuksien haltijana etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tässä jätetään ulkopuolelle Sivuston sivujen lataaminen, kopiointi ja/tai tulostaminen pelkästään henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

4. Vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitus

4.1 Sivusto tarjotaan ”SELLAISENAAN” ja ”SAATAVILLA OLEVANA” ilman mitään IMI Hydronic Engineering SA:n antamaa ilmaistua tai oletettua lausumaa, takuuta tai tunnustusta, mukaan lukien rajoittamatta oletetut takuut tyydyttävästä laadusta, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuus, yhteensopivuus, turvallisuus ja tarkkuus.

4.2 IMI Hydronic Engineering SA ei vastaa, lain sallimissa rajoissa mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä tappiosta tai vahingosta, mukaan lukien rajoituksetta menetykset liiketoiminnassa, mahdollisuuksissa, tiedoissa tai liikevoitoissa, jotka aiheutuvat tämän Sivuston käytöstä tai kykenemättömyydestä sen käyttöön tai mistään Sivuston sisällön virheistä tai puutteista.

4.3 IMI Hydronic Engineering SA ei takaa, että Sivuston toiminta pysyy keskeytymättömänä tai virheettömänä ja että viat korjataan tai että Sivusto tai Sivuston tarjoama palvelin on vapaa viruksista tai mistään muusta, mikä saattaa olla haitallista tai tuhoavaa.

4.4 Mitään Käyttöehdoissa olevaa ei tule tulkita siten, että IMI Hydronic Engineering SA:n tai sen työntekijöiden tai edustajien vastuu suljetaan pois tai sitä rajoitetaan tavalla, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa lailla, eikä varsinkaan tämän lausekkeen pois sulkemisilla tai rajoituksilla ole tarkoitus rajoittaa sinulla kuluttajana olevia paikallisen lain tai muiden lakiperusteisten oikeuksien mukaisia oikeuksia, joita ei saa sulkea pois, eikä millään tavoin sulkea pois tai rajoittaa IMI Hydronic Engineering SA:n vastuuta sinulle kuolemasta tai henkilökohtaisesta vammasta, joka johtuu meidän tai työntekijöidemme tai edustajiemme laiminlyönnistä.

4.5 Sivuston sisällöt eivät ole neuvoja eikä niihin tulisi vedota, kun päätöksiä tehdään tai pidätytään tekemästä.

5. Meille antamasi tiedot

Tietosuojaselosteemme kattamia tietoja lukuun ottamatta kaikkea viestintää tai materiaalia, jota lähetät Sivustolle sähköpostitse tai muulla tavoin, mukaan lukien data, kysymykset, kommentit, ehdotukset tai vastaavat, käsitellään siten, että se ei ole luottamuksellista eikä kenenkään omistamaa. Kaikesta, mitä lähetät tai saatat tiedoksi, tulee IMI Hydronic Engineering SA:n omaisuutta ja sitä saatetaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoittamatta kopiointi, luovuttaminen, lähettäminen, julkaiseminen, levittäminen ja postaaminen. Lisäksi IMI Hydronic Engineering SA saa vapaasti ja sinua hyvittämättä käyttää kaikkia viestinnän sisältämiä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita, joita lähetät Sivustolle mitä tarkoitusta varten tahansa, mukaan lukien rajoittamatta tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinoiminen tällaisia tietoja käyttäen.

6. Linkit tälle sivustolle

Kolmansien osapuolten tarjoamat sivustot saattavat sisältää linkkejä tälle Sivustolle. Me emme valvo toisten verkkosivustojen sisältöjä tai käytäntöjä emmekä ota vastuuta niistä. Näiden linkkien tarjoaminen ei tarkoita sitä, että kannatamme näitä toisia verkkosivustoja tai niiden sisältöjä, omistajia tai käytäntöjä, ja sinä hyväksyt ja suostut siihen, että me emme ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä tai saatavuudesta.

7. Linkit toisille sivustoille

Linkkejä kolmannen osapuolen sivustoille saatetaan tarjota tällä Sivustolla vierailevien mielenkiinnon tai mukavuuden vuoksi. Pyrimme informoimaan sinua poistuessasi tältä Sivustolta, että kolmannen osapuolen käyttöehdot ja tietosuojaseloste saattavat olla erilaisia. Emme kuitenkaan vastaa meiltä muualle johtavista linkeistä emmekä varsinkaan ole vastuussa niillä olevien sisältöjen tarkkuudesta ja laillisuudesta. Emme vastaa kolmansien osapuolten tietosuojaselosteista johtuvista rikkomuksista tai puutteista.

8. Kokonaissopimus

Käyttöehdot, mukaan lukien oikeudelliset huomautukset, vastuuvapautuslausekkeet ja muut tämän Sivuston sisältämät käytännöt muodostavat Sivuston käyttöä koskevan kokonaissopimuksen IMI Hydronic Engineering SA:n ja sinun välillä.

9. Muutokset

Saatamme ajoittain muuttaa näitä Käyttöehtoja päivittämällä tämän tiedonannon. Kyseiset muutokset sitovat sinua ja siksi sinun tulee aika ajoin käydä tällä sivulla tarkastamassa sen hetkiset Käyttöehdot, joihin olet sitoutunut.

10. Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Englannin lakeja. Yritämme ratkaista mahdolliset erimielisyydet nopeasti ja tehokkaasti. Kaikki Käyttöehdoista johtuvat kiistat tullaan selvittämään laillisessa tuomioistuimessa Englannissa.