Ratkaisut lianpoistoon

Järjestelmään pääsee ilmaa täytön aikana, mikä saa aikaan myös korroosiota. Lisäksi verkostossa saattaa olla muita epäpuhtauksia. Tämä lika tulee poistaa nopeasti, ennen kuin se tukkii venttiilit ja vaihtimet.

Lika järjestelmässä on haitallista: Lika tukkii helposti venttiilejä. Magneettinen lika kerääntyy pumppuun, jolloin se vioittuu helposti tai sen käyttöikä lyhenee. Pattereihin kerääntynyt lika pienentää niiden lämmönluovutustehoa ja venttiilien karoihin tarttunut lika kuluttaa venttiilien O-renkaita, jolloin vuotoriski kasvaa. Lika vaikuttaa siis monella tavalla ja on tärkeää poistaa se nopeasti.

Jo pieni määrä likaa riittää värjäämään veden mustaksi. Tämä on täysin luonnollista, eikä pieni määrä likaa vielä tuhoa järjestelmää. Yleensä täysin toimivan ratkaisun saa aikaan kustannustehokkaasti, eivätkä kalliit ja monimutkaiset laitteet ole tarpeen.

Tärkeintä on kuitenkin huolehtia, ettei verkostoon pääse jatkuvasti lisää ilmaa. Tämä tapahtuu huolehtimalla oikeasta paineistuksesta. Jos verkostoon ei pääse happea, ei ruostetta voi myöskään syntyä!

Sykloninen lianerotus

Perinteisesti lika poistetaan mutapussilla tai suodattimella. Näiden ongelma on, että lika tukkii suodattimen, jonka seurauksena virtaus pienenee. Tämä vaikuttaa lämpötiloihin ja pahimmillaan aiheuttaa jopa pumppujen rikkoutumista.

Syklonitoimisessa lianerotuksessa lika poistetaan keskipakoisvoiman avulla. Tällä saavutetaan erinomainen erotustehokkuus. Lisäksi erotustehokkuus kasvaa virtausnopeuden kasvaessa – päinvastoin kuin perinteisissä erottimissa.

Syklonierotin ei tukkeudu eikä siten pienennä virtausnopeutta. Se asennetaan päävirtaamaan, jolloin kaikki veden mukana oleva lika kulkee erottimen läpi. Huolto on lisäksi erityisen helppoa – riittää että erotin huuhdellaan pohjassa olevasta sulkuventtiilistä.

Zeparo Cyclone ja G-Force

  • Puolueettomasti tutkittu* sykloninen erotin, joka on jopa 9 kertaa tehokkaampi kuin muut markkinoilla olevat tuotteet.
  • Asennetaan päävirtaamaan
  • Helppo huoltaa – voidaan huudella järjestelmän käytön aikana
  • Ei tukkeudu eikä siten pienennä virtaamaa lian kertyessä, kuten suodattimet
  • Pienentää merkittävästi huoltokustannuksia ja laitevikojen määrää
  • Voidaan varustaa magneetilla tehostamaan magnetiitin poistoa
  • Zeparo Cyclone DN20-50
  • G-Force DN65 – 300, joka voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuoraan


* Suorituskyky mitattu Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC, Rapperswil, Sveitsi

Kuva
Zeparo Cyclone separation principle

Zeparo Cyclone - jopa 9x tehokkaampi lianerotus

Ratkaisumme lianpoistoon