HySelect

Als uitkomst krijgt u tekeningen maar ook de software om te uploaden naar de TA-Scope of TA-CBI. Hiermee kunt u inregelen met de ontwerpgegevens in uw meetinstrument. 

HySelect is een software programma waarmee u complete hydronische systemen kunt engineeren. Als uitkomst krijgt u tekeningen maar ook de software om te uploaden naar de TA-Scope of TA-CBI. Hiermee kunt u inregelen met de ontwerpgegevens in uw meetinstrument. 
Het inregelinstrument TA-Scope kan worden voorzien van de data uit HySelect welke u dan zal ondersteunen met onderstaande punten:​

Het beste hydronische ontwerp

HySelect maakt het een stuk eenvoudiger om afsluiter dimensioneringen, voorinstellingen en het voordeligste systeemontwerp te bepalen. U hoeft alleen maar de volgende gegevens in HySelect in te voeren:

  • Leidinglengtes
  • Ontwerpdebiet eindunits​​​
  • Drukverschil.

Het resultaat:

  • Vereiste pompopvoerhoogte
  • Gedetailleerde overzichten met optimaal gedimensioneerde producten zoals regel- en inregelafsluiters
  • Installatiestructuur (hydronisch netwerk) voor het uploaden naar de inregelinstrumen-ten TA-Scope of TA-CBI
  • Totale leidinglengte per diameter
  • Watervolume in het leidingsysteem
Download

Zo heeft u zekerheid dat de installatie werkt zoals deze is ontworpen...

TA Select 4 communiceert met ons​ nieuwe inregelinstrument TA-Scope. Hierdoor kunt u de systeeminformatie uit het TA Select ontwerp eenvoudig van en naar de TA-Scope downloaden/uploaden. 

Dit vereenvoudigt het inregelproces en maakt het u mogelijk om te controleren of de inbedrijfstelling overeenstemt met het ontwerp.

U kunt de installatiestructuur (hydronisch netwerk) uploaden van TA Select naar TA-Scope om de gegevens voor het inregelen te implementeren. Als de installatie eenmaal is ingeregeld kunnen de gemeten gegevens naar TA Select worden gedownload. Het debiet, drukverschil, 2 temperaturen, temperatuurverschillen en flow worden geverifieerd. Als de update is ontvangen dan heeft u de mogelijkheid om de rapportage af te drukken en daarmee uw opleveringsdocumenten te completeren.​


... de opgeslagen gegevens kunt u blijven gebruiken tijdens de gehele levensduur van het systeem

Het is noodzaak dat het hydronisch systeem gedurende de gehele levensduur volgens het systeemontwerp blijft functioneren. Met TA-Scope en TA Select kunt u op geregelde tijden eenvoudig controleren of het systeem nog functioneert volgens de ontwerpgegevens.

De TA-Scope biedt u ook de mogelijkheid om het debiet, het drukverschil, 2 temperaturen, het temperatuurverschil en het verbruik te loggen. De gemeten gegevens kunt u downloaden naar TA Select waarna u deze kunt analyseren.​​