Installer voor TA-Scope

Als u problemen ondervindt bij het automatisch installeren van de TA-SCOPE USB-driver op uw pc, hebben wij een oplossing!

Download

Separate installer voor TA-SCOPE USB driver

In principe installeert de TA-SCOPE USB-driver zichzelf als u een TA-SCOPE met een USB-kabel aansluit op een pc. Bij sommige PC-configuraties echter, kan de driver de installatie niet voltooien en kan de communicatie naar de TA-SCOPE niet tot stand worden gebracht. Hiervoor hebben we een aparte installer ontwikkeld voor de TA-SCOPE USB-driver​.