Instalator dla TA-Scope i DpS-Visio

Jeśli masz problemy z automatyczną instalacją sterownika TA-SCOPE lub DpS-Visio DFU USB na swoim komputerze, mamy rozwiązanie!

Pobierz

Standalone USB drivers

Samodzielny sterownik USB do instalacji TA-SCOPE 

Sterownik USB dla TA-SCOPE powinien zainstalować się automatycznie przy pierwszym podłączeniu do komputera PC za pomocą dedykowanego kabla USB. Jednakże, czasami instalacja może się nie udać z powodu indywidualnej konfiguracji komputera. Jeśli doświadczysz tego problemu, po prostu pobierz oddzielny instalator sterownika USB z poniższego linku. Po zainstalowaniu sterownika, komputer powinien automatycznie komunikować się z TA-SCOPE. 

Instalator można pobrać z poniższego linku. Przed rozpoczęciem pobierania zostaniesz poproszony o podanie danych rejestracyjnych. 

Samodzielny sterownik USB dla instalacji DpS-Visio 

Aby zaktualizować firmware DpS-Visio za pomocą oprogramowania HySelect, używamy dedykowanego trybu USB zwanego DFU (Device Firmware Update). Sterownik USB DFU dla DpS-Visio powinien automatycznie zainstalować się przy pierwszym podłączeniu do komputera i rozpoczęciu procedury aktualizacji za pomocą HySelect. Jednakże, czasami instalacja może się nie udać z powodu indywidualnej konfiguracji komputera. Jeśli doświadczysz tego problemu, po prostu pobierz oddzielny instalator sterownika USB DFU z poniższego linku. Po zainstalowaniu sterownika, Twój komputer powinien automatycznie komunikować się z DpS-Visio. 

Instalator można pobrać z poniższego linku. Wybierz wersję odpowiednią do aktualnej konfiguracji Twojego komputera. Przed rozpoczęciem pobierania zostaniesz poproszony o podanie danych rejestracyjnych.