Formularz reklamacyjny

NABYWCA

Adres korespondencyjny :

DANE PRODUKTU

Szanowni Klienci :

  • W celu usprawnienia procesu reklamacji wskazane jest przesłanie kompletnie wypełnionego formularza wraz z dokumentacją zdjęciową na adres    e-mail : [email protected]
  • Kupujący jest obowiązany – na swój koszt- wysłać towar do analizy jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.