HySelect

Datorprogrammet är gjort för att leverera optimal hydronisk kontroll från konstruktionsfasen och vidare under fastighetens hela livslängd.

Tillsammans med vårt injusteringsinstrument TA-SCOPE ger dig detta program följande:

Den mest ekonomiska hydroniska konstruktionen

HySelect gör det enkelt att välja rätt ventilstorlek, förinställningsvärden och den mest ekonomiska systemkonstruktionen. Du anger bara följande uppgifter i HySelect:

  • Rörlängder
  • Apparaternas konstruktionsflöde
  • Differenstryck

Så får du följande:

  • Nödvändigt pumptryck
  • Detaljerade listor över lämpligaste produkter, såsom t ex styr- och injusteringsventiler
  • Anläggningsstruktur (hydroniskt nätverk) för överföring till injusteringsinstrument
  • Totala rörlängder efter diameter
  • Vattenvolym i rörnätet
Download

Bekräftelse på att anläggningen fungerar enligt specifikationen…

HySelect kommunicerar med vårt injusteringsinstrument TA-SCOPE, vilket gör det enkelt för dig att ladda upp och ner systeminformation till respektive från TA-SCOPE. Detta gör så att injusteringen går snabbare och att du kan kontrollera att drifttagningen görs enligt den ursprungliga planeringen. Därefter laddar du upp anläggningsstrukturen (hydroniskt nätverk) från Hyselect till TA-SCOPE och gör din injustering. När anläggningen väl är injusterad laddas mätvärdena ner till HySelect. Flöde, differenstryck, 2 temperaturer, differenstemperatur och effekt kontrolleras. Du kan dokumentera uppgifterna genom skriva ut en injusteringsrapport. 

…och fortsätter fungera så hela sin livstid

Vi vill att det hydroniska systemet skall arbeta enligt specifikationen under hela sin livstid. Med TA-SCOPE och HySelect kan du enkelt göra kontrollmätningar för att kontrollera huruvida systemet fungerar på önskat sätt.

Med TA-SCOPE kan du registrera flöde, differenstryck, 2 temperaturer, differenstemperatur och effekt. Ladda sedan ner mätvärdena till HySelect för att analysera dem​.​