AFC teknik - automatisk flödesreglering

Hur dynamisk är du? Pålitlig och enkel hydronisk injustering med Eclipse och Dynacon Eclipse. Installera, ställ in, klart!

Enklare injustering med AFC-teknik

AFC står för Automatic Flow Control, på svenska automatisk flödesreglering. AFC-tekniken gör det möjligt att justera in det hydroniska systemet på ett enkelt sätt.

Genom att ställa in önskat flöde för de enskilda radiatorerna direkt på Eclipse-ventilen får man en driftsäker injustering.

Lösningar med AFC-teknik har konstruerats så att önskat flöde inte överstigs oavsett differenstrycket, när ventilen väl ställts in för rätt värde.  Även vid för högt tillflöde, t ex pga att ventilerna på närliggande apparater stängs eller vid morgonens uppvärmning, reglerar Eclipse automatiskt flödet till inställt värde. Komplexa beräkningar av inställningsvärden behövs inte.

Hydronisk injustering kan vara så enkel som att ställa in Eclipse-ventilen

eclipse-cut

 • Inställning görs till beräknat flöde genom att vrida sifferlocket med inställningsnyckel eller en 11 mm fast nyckel.
 • Om flödet ökar i ventilen förflyttar det ökande trycket hylsan, för att ständigt begränsa flödet till det inställda värdet. Det inställda flödet blir därför aldrig överskridet 
 • Om flödet sjunker under det inställda värdet pressar en fjäder hylsan tillbaka till sitt ursprungliga läge.

 

Enkel injustering med AFC-teknik

 • Eclipse är enkel att injustera. Inga komplicerade
  tryckförlust- och rörberäkningar krävs.
 • Enkel att använda: installera, ställ in, klart!
 • Flödet ställs in direkt på ventilen (inställning 1 = 10 l/h, 2 = 20 l/h, etc.)
 • Inställt flöde överskrids ej.
 • Den håller jämt flöde även om andra ventiler stängs.
 • Beprövad teknik 
 • Bästa möjliga inomhuskomfort till minsta möjliga energiomsättning. 
  Eclipse Dynacon Eclipse installation

 

Användningsområden – Idealisk för renoveringar och komplexa system

När det gäller renovering kan VVS-systemen innebära vissa utmaningar. I äldre VVS-system kan radiatorerna ligga i långa grenkretsar, vilket gör det svårt att förstå flödesbehoven i de olika delarna eller radiatorerna. Dessutom kan korrekta ritningar över VVS-systemen saknas och flödesmotstånd och effektbehov i de olika sektionerna vara nästan omöjliga att beräkna. Med AFC-tekniken slipper du gissa-pröva-metoden vid renovering, genom att skapa ett konstant flöde oberoende av differenstrycket.

 

System image

Så här fungerar Eclipse

Lär mer hur Eclipse fungerar.