AFC-Teknologi

Hvor dynamisk er du? Pålidelig hydraulisk balancering med Eclipse og Dynacon Eclipse kan være lige så nemt som: Monter, indstil og glem det!

Med AFC-teknologi er hydraulisk balancering nemt.

Ved at indstille det nødvendige flow på de enkelte radiatorer direkte på Eclipse-ventilen, bliver anlægget indreguleret pålideligt.

AFC-teknologiløsninger er designet således, at når først ventilen er indstillet til den korrekte værdi, vil det ønskede flow ikke blive overskredet uanset differenstryk. Selv i tilfælde af overforsyning, f.eks. på grund af lukning af naboventiler eller i opvarmningsfasen om morgenen, regulerer Eclipse automatisk flowet til den indstillede værdi. Komplekse beregninger til bestemmelse af indstillingsværdierne er ikke nødvendige.

Hydraulisk balancering kan gøres lige så nemt som at indstille din Eclipse-ventil

eclipse-cut

Det reguleringsspjæld, der styrer flowet, indstilles til den beregnede flowværdi ved at dreje indstillingen til den ønskede værdi med justeringsnøglen eller gaffelnøglen.
Hvis flowet ved ventilen stiger, flyttes muffen inde i reguleringsspjældet af det stigende tryk og derved begrænses flowet kontinuerligt til den indstillede værdi. Denne mekanisme sikrer, at det indstillede flow aldrig overskrides.
 Hvis flowet falder under den indstillede flowværdi, skubber en fjeder muffen tilbage til udgangspositionen.

 

Nem idriftsættelse med AFC-teknologi

  • Nem idriftsættelse, der kræves ingen komplekse beregninger af rørnettet
  • Nem at bruge: monter, indstil og glem alt om den
  • Flowet kan justeres direkte på ventilen (indstillingsværdi 1 = 10 l/t, 2 = 20 l/t osv.)
  • Det indstillede flow bliver aldrig overskredet
  • Ingen hydraulisk interferens ved åbning eller lukning af andre ventiler/anlægsafsnit
  • Gennemprøvet teknologi - anvendt med succes i mere end 7 år
  • Mulighed for udskiftning eller afprøvning af de øverste dele under tryk
  • En løsning til ethvert behov: AFC-produktsortimentet fås til alle typer radiatorer og gulvvarmesystemer
  • Optimeret energiforbrug og indeklima sikrer fuld kundetilfredshed
  Eclipse Dynacon Eclipse installation

 

Anvendelsesområder - Ideel til renoveringer og komplekse systemer

Når det gælder renovering, kan HVAC-anlæg være noget af en udfordring.

 I ældre HVAC-systemer kan radiatorerne være vidt forgrenede, hvilket gør det svært at forstå flowkravene i de forskellige sektioner eller radiatorer. Når der desuden mangler pålidelige tegninger af HVAC-systemet, kan det være næsten umuligt at beregne netværksmodstanden og kravene til output i de forskellige sektioner.

Med AFC-teknologien kan du undgå gætterier i forbindelse med renoveringsarbejdet ved at skabe et konstant flow uafhængigt af differenstrykket.

 

System image

Ombyt fremløb & retur på Multilux V topunkts-tilslutningsventil til badeværelseradiatorer

Meget let at eftermontere! Videoen forklarer, hvor nemt flow & retur kan eftermonteres på Multilux V til badeværelsesradiatorer eller andre radiatorer med topunktstilslutning. Processen for eftermontering af Multilux V, Multilux, Multilux 4-Set med forudindstilling eller automatisk flowregulering er stort set den samme og lige så enkel.

Sådan installeres en Eclipse-ventil