AFC-Teknologi

Hvor dynamisk er du? Pålidelig hydronisk indregulering med Eclipse og Dynacon Eclipse er ekstremt enkelt: Installér, indstil og glem alt om den!

Med automatisk flowregulering er det nemt at opnå hydronisk indregulering.

Ved at indstille det nødvendige flow på de enkelte radiatorer direkte på Eclipse-ventilen, bliver anlægget indreguleret pålideligt.

Løsninger med AFC-teknologi er designet på en sådan måde, at så snart ventilen er indstillet til den korrekte værdi, vil den ønskede flowhastighed ikke blive overskredet uanset differenstrykket. Selv i tilfælde af overforsyning, f.eks. ved lukning af naboventiler eller under opvarmningsfasen om morgenen, regulerer Eclipse automatisk flowet til den indstillede værdi. Der kræves ingen komplicerede beregninger for at bestemme indstillingsværdierne.

Hydronisk indregulering kan være lige så enkelt som at indstille din Eclipse-ventil

eclipse-cut

Den reguleringsport, som styrer flowet, indstilles til den beregnede flowværdi ved at dreje indstillingen til den ønskede værdi med justeringsnøglen eller en gaffelnøgle.
Hvis flowhastigheden ved ventilen stiger, bevæger det stigende tryk ventilindsatsen i reguleringsporten og begrænser dermed løbende flowet til den indstillede værdi. Denne mekanisme sikrer, at det indstillede flow aldrig overskrides.
Hvis flowhastigheden falder under den indstillede flowhastighedsværdi, presser en fjeder ventilindsatsen tilbage til dens oprindelige position.

 

Enkel idriftsætning med AFC-teknologi

  • Enkel idriftsætning, der kræves ingen komplicerede beregninger af rørnetværk
  • Nem at bruge: installér, indstil og glem alt om den
  • Flowet kan justeres direkte på ventilen (indstillingsværdi 1 = 10 l/t, 2 = 20 l/t osv.)
  • Det indstillede flow overskrides aldrig
  • Ingen hydraulisk interferens ved åbning eller lukning af andre ventiler/anlægsafsnit
  • Dokumenteret teknologi – anvendt med succes i over 7 år
  • Mulighed for udskiftning eller test af øvre dele under tryk
  • En løsning til ethvert behov: AFC-produktsortimentet fås til alle typer radiatorer & gulvvarme
  • Optimeret energiforbrug og indeklima sikrer fuld kundetilfredshed
Eclipse Dynacon Eclipse installation

 

Anvendelser – ideelt til renoveringer og komplekse anlæg

Når det gælder renovering, kan HVAC-anlæg være noget af en udfordring.

I ældre HVAC-anlæg kan radiatorerne være vidt forgrenede, hvilket gør det vanskeligt at forstå flowbehovene i de forskellige sektioner eller radiatorer. Når man desuden mangler pålidelige tegninger af HVAC-anlægget, kan det være næsten umuligt at beregne netværksmodstanden og effektbehovene i de forskellige sektioner.

Med AFC-teknologi kan du eliminere gætterierne under renoveringsarbejdet ved at skabe et konstant flow uafhængigt af differenstrykket.

 

System image

Ombyt fremløb & retur på Multilux V topunkts-tilslutningsventil til badeværelseradiatorer

Meget nemme at ombytte! Denne video viser, hvor nemt fremløb & retur kan ombyttes på en Multilux V til badeværelseradiatorer eller andre radiatorer med topunkts-tilslutning. Ombytningsprocessen for Multilux V, Multilux, Multilux 4-sæt med forindstilling eller automatisk flowstyring er næsten den samme og lige så enkel.

Sådan installeres en Eclipse-ventil