Hvordan fungerer AFC-teknologi?

 • Flowregulatoren indstilles til den beregnede flowværdi ved at dreje på taldækslet med justeringsnøglen. Hvis flowet ved ventilen stiger, flyttes muffen af det stigende tryk og derved begrænses flowet kontinuerligt til den indstillede værdi.
 • Det indstillede flow bliver aldrig overskredet
 • Hvis flowet falder under den indstillede flowværdi, skubber en fjeder muffen tilbage til udgangspositionen.

Installation af AFC-teknologi giver mange fordele:

Fordele for installatørerne:   Fordele for beboere/slutbrugere:
 • Let at installere og idriftsætte:
  • Monter, indstil og glem det
  • Intet behov for komplekse beregninger
  • Mulighed for uafhængig idriftsættelse af radiatorer/sektioner i flere trin
  • Det er muligt at udskifte eller afprøve indsatser, mens systemerne stadig er under tryk
  • Ideel til renoveringer
 • Pålidelige:
  • Det indstillede flow vil aldrig blive overskredet
  • Ingen hydraulisk påvirkning ved åbning eller lukning af andre
  • Eclipse-indsatsen styrer det maksimale flow uafhængigt af differenstrykket
 • Bred vifte af anvendelsesmuligheder:
  • 2-strengsanlæg
  • Kan anvendes til differenstryk på op til 60 kPa
  • Komplet AFC-produktprogram til alle typer radiatorer og gulvvarme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Komfort:
  • Optimal temperaturstyring: Leverer den rigtige varmeydelse på det rigtige tidspunkt
 • Omkostningseffektiv og energivenlig:
  • Forbedret brændværdi for lavere energiforbrug
  • Lav investering for store energi- og omkostningsbesparelser
  • Korte tilbagebetalingstider
 • Nem løsning til renoveringer:
  • Fjerner besværet ved renoveringer, når systemet ikke kendes fuldt ud
  • Reducerer den tid, der bruges på renoveringer
  • Rent renoveringsarbejde på området
  • Fås til alle typer radiatorer og gulvvarmesystemer