Jak działa technologia AFC?

  • Dla wszystkich Multiboxów Eclipse, przepływ wymagany dla poszczególnych obiegów grzewczych jest ustawiany bezpośrednio na ograniczniku przepływu poprzez obrót pokrętłem. Ustawiony przepływ nigdy nie będzie przekroczony.
  • Nawet jeśli wystąpi nadwyżka ciśnienia z uwagi na zmiany obciążenia w systemie – wskutek np. zamknięcia się części zaworów lub podczas porannego rozruchu, przepływ zostanie automatycznie dostosowany do wartości zadanej.

Do grzejników

Do ogrzewania płaszczyznowego