Bringing data to life

TA-Smart är en adaptiv två-vägs styrventil med möjlighet att mäta flöde, effekt och temperaturer.

Bild
TA Smart_New Sizes_Landing Page.jpg

En banbrytande 2 i 1 lösning

Styrning

Styrning

Injustering- och styrningsfunktioner kompenserar för tryckvariationer och säkerställer optimal inomhuskomfort och energieffektiv drift oavsett vilket systemförhållande som råder.

Mätning

Mätning

Noggrann mätning av flöde, temperaturskillnad och effekt i vatten och vattenglykolblandningar (0-57%).

"Att mäta är att veta"

1.

Styrning och mätning

Marknadsledande styrning från 1% till 100% av maximalt flöde tack vare god ventilauktoritet och snabb responstid. Inbyggd ultraljudsmätning ger mycket noggrann flödesmätning, så bra som +/-3% från 4% till 100% av flödet även för vattenglykolblandningar.

Visste du att? 

VVS-system arbetar 80% av tiden med mindre än 50% av effekten vilket är mindre än 20% av konstruktionsflödet. TA-Smart har en bra ventilstyrning även vid låga flöden vilket säkerställer optimal komfort under hela året. Lär mer

2.

Loggning av data i realtid

Lokal eller molnbaserad data loggning av viktiga systemparametrar: flöde, ventilposition, temperaturskillnad, effekt och media, genom flera olika digitala och analoga kommunikationsalternativ.

3.

Smartare styrning av byggnaden

Att mäta är att veta. Tillgång till information om kritiska systemparametrar direkt via din Smartphone även utan BUS kommunikation. Du kan upptäcka och åtgärda systemfel, minska driftkostnader och förenkla felsökning och systemoptimering.

4.

HyCloud

Anslut dina TA-Smart ventiler

  • Använd HyCloud för att få en översikt över ditt system
  • Enkel dataåtkomst
  • Dela projekt och systemdata med kollegor och andra intressenter
  • Robust datasäkerhet

    Skapa ditt HyCloud konto 

5.

Enkel installation

Kompakt ventilstorlek - upp till 83% mindre än liknande produkter- tillåter smidig installation även i renoveringsprojekt.
Med denna 2 i 1 lösning behövs inga extra komponenter för att uppfylla krav på mätning för olika förordningar och ceritifieringar.

6.

Enastående ingenjörskonst

Ventilen är helt och hållet utvecklad av våra egna utvecklingsteam för att uppnå bästa möjliga prestanda både vad gäller mätteknik och styrventilslösning.

Fördelar i projektets alla skeden

Systemkonstruktion

Komfort och energieffektivitet

Noggrann och snabb styrning även vid mycket låga flöden (ned till 0,5% av flödet), vilket vi har under vanliga dellastförhållanden, säkerställer komfort och energieffektivitet oavsett vilket systemförhållande som råder.

 

Trygghet

Adaptiv ventil som kan konfigureras att styra på flöde, effekt eller temperaturskillnader. TA-Smart mäter temperaturer, flöde och effekt för att bestämma den styregenskap som passar bäst med terminalenheten.

 

Tidsbesparande

Full insyn i ventilinställningarna och justeringar kan göras via fjärråtkomst när som helst, även utan BUS-kommunikation.

 

Möter markandskrav

Kombinerad styr- och mätfunktion i en och samma produkt tar bort behovet av att installera ytterligare mätkomponenter för att följa föreskrifter och certifieringar.

Installation

Tidsbesparingar

Den kombinerade styr- och mätfunktionen tar bort behovet av att installera ytterligare komponenter. TA-Smart har utformats för att vara enkel att installera. Ställdonet levereras förmonterat.

 

Trygghet

Du kan förlita dig på automatisk hydronisk injustering på samma sätt som du skulle göra med en tryckoberoende injusterings- och styrventil (PIBCV). Denna adaptiva ventil justerar tryckvariationer och injusterar automatiskt systemet utan att komplexa beräkningar eller flödesreglerande ventiler behövs.

Driftsättning

Flexibilitet

Flera kommunikationsprotokoll och val av styrning (BACnet, Modbus, analog signal).

 

Trygghet

All data kan vidarebefordras sömnlöst till molnet för att möjliggöra fullständig systemtransparens och databaserad analys. Med den webbaserade applikationen kan du kontrollera och verifiera värden när som helst, även på distans.

 

Tidsbesparande

Inget behov av någon ytterligare enhet (som laptop eller dongel) än din smartphone för att komma åt ventilen och kontrollera förändringar i systemet. Ventilinställningarna kan enkelt ändras även under drift.

Drift

Komfort och energieffektivitet

TA-Smart mäter kontinuerligt temperaturer, flöde, ventilposition och effekt samt anpassar ventilens egenskaper till systemkraven (krets- eller terminalenhetskarakteristik). Den kontinuerliga mätningen möjliggör en snabb översikt över systemets prestanda över tid. Den kommer att anpassa sig till förändringar i systemkraven och garantera kostnadseffektiv komfort genom stabil styrning av flödena.

TA-Smart är en adaptiv ventil som balanserar tryckvariationer och stabiliserar inomhusklimatet – vilket leder till hög effektivitet och en betydande minskning av energiomsättningen. Den snabba ventilresponsen och dess goda reglerbarhet säkerställer en bra stryning även vid högt tillgängligt differenstryck och låga flöden.

Trygghet

TA-Smart mäter kontinuerligt värden och registrerar systemkritisk data. Vid driftsproblem kan du kontrollera var problemet är och korrigera det omedelbart. Förändringar i byggnadens användning eller utbyggnad är heller inga problem. Med TA-Smart säkerställer du en smidig drift på lång sikt.

Renovering

Tidsbesparande

Kompakt design och få komponenter ger snabbare installation och det minskade utrymmesbehovet underlättar vid ombyggnad och renovering.

 

Komfort och energieffektivitet

Noggrann och snabb styrning även vid mycket låga flöden, vilket vi har under vanliga dellastförhållanden.

Komfort och energieffektivitet

Noggrann och snabb styrning även vid mycket låga flöden (ned till 0,5% av flödet), vilket vi har under vanliga dellastförhållanden, säkerställer komfort och energieffektivitet oavsett vilket systemförhållande som råder.

 

Trygghet

Adaptiv ventil som kan konfigureras att styra på flöde, effekt eller temperaturskillnader. TA-Smart mäter temperaturer, flöde och effekt för att bestämma den styregenskap som passar bäst med terminalenheten.

 

Tidsbesparande

Full insyn i ventilinställningarna och justeringar kan göras via fjärråtkomst när som helst, även utan BUS-kommunikation.

 

Möter markandskrav

Kombinerad styr- och mätfunktion i en och samma produkt tar bort behovet av att installera ytterligare mätkomponenter för att följa föreskrifter och certifieringar.

Tidsbesparingar

Den kombinerade styr- och mätfunktionen tar bort behovet av att installera ytterligare komponenter. TA-Smart har utformats för att vara enkel att installera. Ställdonet levereras förmonterat.

 

Trygghet

Du kan förlita dig på automatisk hydronisk injustering på samma sätt som du skulle göra med en tryckoberoende injusterings- och styrventil (PIBCV). Denna adaptiva ventil justerar tryckvariationer och injusterar automatiskt systemet utan att komplexa beräkningar eller flödesreglerande ventiler behövs.

Flexibilitet

Flera kommunikationsprotokoll och val av styrning (BACnet, Modbus, analog signal).

 

Trygghet

All data kan vidarebefordras sömnlöst till molnet för att möjliggöra fullständig systemtransparens och databaserad analys. Med den webbaserade applikationen kan du kontrollera och verifiera värden när som helst, även på distans.

 

Tidsbesparande

Inget behov av någon ytterligare enhet (som laptop eller dongel) än din smartphone för att komma åt ventilen och kontrollera förändringar i systemet. Ventilinställningarna kan enkelt ändras även under drift.

Komfort och energieffektivitet

TA-Smart mäter kontinuerligt temperaturer, flöde, ventilposition och effekt samt anpassar ventilens egenskaper till systemkraven (krets- eller terminalenhetskarakteristik). Den kontinuerliga mätningen möjliggör en snabb översikt över systemets prestanda över tid. Den kommer att anpassa sig till förändringar i systemkraven och garantera kostnadseffektiv komfort genom stabil styrning av flödena.

TA-Smart är en adaptiv ventil som balanserar tryckvariationer och stabiliserar inomhusklimatet – vilket leder till hög effektivitet och en betydande minskning av energiomsättningen. Den snabba ventilresponsen och dess goda reglerbarhet säkerställer en bra stryning även vid högt tillgängligt differenstryck och låga flöden.

Trygghet

TA-Smart mäter kontinuerligt värden och registrerar systemkritisk data. Vid driftsproblem kan du kontrollera var problemet är och korrigera det omedelbart. Förändringar i byggnadens användning eller utbyggnad är heller inga problem. Med TA-Smart säkerställer du en smidig drift på lång sikt.

Tidsbesparande

Kompakt design och få komponenter ger snabbare installation och det minskade utrymmesbehovet underlättar vid ombyggnad och renovering.

 

Komfort och energieffektivitet

Noggrann och snabb styrning även vid mycket låga flöden, vilket vi har under vanliga dellastförhållanden.