Appen HyTune

Läs mer om hur du konfigurerar ställdon

Funktioner:

  • Enkel inställning av parametrarna i TA-Slider-ställdonen:

Kan laddas ner från AppStore och GooglePlay

- Insignal

- Utsignal

- Slaglängdsbegränsning

- Hastighet

- Programmering av binär ingång och relä

- Och mycket mer …

Historik över senaste fel och driftstatistik Direktstyrning av ställdonets läge