Energieffektiv komfort med termostatisk reglering

Vi på IMI Hydronic är kända för vårt kunnande inom energieffektivisering av inomhusklimat i alla olika typer av byggnader. Våra produkter är hållbara, noggranna och lätta att installera. 

Läs mer om våra olika lösningar för energieffektiva inomhusklimat

Bild
IMI Hydronic Engineering AFC

Tack vare Eclipse kan hydronisk injustering vara så enkel som installera, ställ in och injusterat

 

Genom att ställa in önskat flöde för de enskilda radiatorerna direkt på Eclipse-ventilen får man en driftsäker injustering.

Lösningar med AFC-teknik har konstruerats så att önskat flöde inte överstigs oavsett differenstrycket, när ventilen väl ställts in för rätt värde.

Även vid för högt tillflöde, t ex pga att ventilerna på närliggande apparater stängs eller vid morgonens uppvärmning, reglerar Eclipse automatiskt flödet till inställt värde. Komplexa beräkningar av inställningsvärden behövs inte.

Termostater för alla typer av byggander

Elegant termostat till handdukstorken i badrummet eller en robust termostat för skolbyggnaden. Vi har termostater för alla typer av byggnader och applikationer.

Bild
IMI Hydronic Thermostatic Heads