Thermostatic control brings comfort and energy efficiency to homes

IMI Hydronic Engineering is recognised for its know-how in bringing comfort to homes. Our products deliver energy-efficient comfort with products that are durable, easy to install, and reliable at all times. 

Find out more about our solutions in the sections below.

Bilde
IMI Hydronic Engineering AFC

Hydronisk regulering med Eclipse og Dynacon Eclipse kan være så enkelt som dette: Installer, juster og glem!

 

Når du stiller inn påkrevd gjennomstrømning for de individuelle radiatorene direkte på Eclipse-ventilen, sørger du for en pålitelig innregulering av systemet.

Løsninger med AFC-teknologi er designet slik at når ventilen først er innstilt til korrekt verdi, så overskrides ikke den ønskede strømningsraten uansett hvor stort differansetrykket er. 

Selv i et tilfelle med overmating, f.eks. på grunn av at tilstøtende ventiler stenges eller under oppvarmingsfasen om morgenen, regulerer Eclipse automatisk strømningen til innstilt verdi. Det er ikke påkrevd med kompliserte beregninger for å fastslå innstillingsverdiene.

Termostatisk regulering for komfortabelt inneklima

Vi har termostathoder for alle behov.

Bilde
IMI Hydronic Thermostatic Heads