Personvernpolicy

Denne personvernpolicyen forklarer hvordan IMI Hydronic Engineering International SA samler inn, lagrer og bruker opplysninger om individer som besøker dette nettstedet. Disse nettsidene, mobilapplikasjonen «HyTools App» og salgsplattformen «IMI online web store» (sammen henvist til som «nettstedet») drives av IMI Hydronic Engineering International SA («vi» eller «oss»).

 

Denne personvernpolicyen forklarer hvordan IMI Hydronic Engineering International SA samler inn, lagrer og bruker opplysninger om individer som besøker dette nettstedet. Disse nettsidene, mobilapplikasjonen «HyTools App» og salgsplattformen «IMI online web store» (sammen henvist til som «nettstedet») drives av IMI Hydronic Engineering International SA («vi» eller «oss»).

VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I INNSAMLING OG BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGT FREM I DENNE PERSONVERNPOLICYEN. DU AKSEPTERER OGSÅ AT IMI HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA PERIODISK KAN ENDRE, MODIFISERE, LEGGE TIL ELLER FJERNE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE OPPDATERE DENNE PERSONVERNPOLICYEN ETTER EGET SKJØNN OG UTEN FORHÅNDSVARSEL.


Vi vil imidlertid alltid behandle dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernpolicy på tidspunktet for innsamling. Vår personvernpolicy er tilgjengelig på hjemmesiden samt på enhver side der personopplysninger forespørres. På slike datainnsamlingspunkter kan det være gitt ytterligere forklaring, hvis relevant, om formålene som opplysningene kan brukes til.​

1. Opplysningene vi samler inn om deg​

Når du besøker nettstedet vårt, applikasjonene våre eller registrer deg for våre tjenester, kan vi samle inn personlige og andre opplysninger vedrørende deg som du oppgir, dvs. «Personopplysninger». 

Vi vil kun samle inn opplysninger som er nødvendige, relevante og formålstjenlige.​

Opplysninger som vi samler inn omfatter noe eller alt av det følgende:

1. Navn (inkl. tittel)
2. Adresse
3. Telefonnummer
4. Fødselsdato
5. E-postadresse
6. Dato og tidspunkt for bruk av våre tjenester
7. Sidene du besøkte på nettstedet vårt, og hvor lenge du besøkte oss
8. IP-adressen din
9. Din GPS-posisjon (der du har gitt tilgang til dette)
10. Nettleseren og anordninger som du bruker
11. Informasjonskapsler (cookies), pikseltagger eller nettvarder (beacons) (for ytterligere informasjon, se vår policy for informasjonskapsler
12. Nettstedsadressen som du brukte for tilgang til nettstedet vårt
13. Opplysninger om eventuelle transaksjoner mellom deg og oss
14. Når du kontakter oss i forretningssammenheng, kan vi samle inn din yrkestittel og kontaktopplysninger for selskapet (inkludert e-postadresser)
15. «Live chat»-innlegg
16. Eventuelle opplysninger i korrespondanse som du sender til oss​

2. Hvordan vi bruker dine personopplysninger​

De fleste av tjenestene våre krever ikke noen form for registrering, og du kan besøke nettstedet vårt uten å måtte fortelle oss hvem du er. Men, noen av tjenestene kan kreve at du gir oss dine personopplysninger. 

I slike situasjoner vil vi kun behandle personopplysninger som er nødvendige for innsamlingsformålet. Du vil alltid kunne velge å reservere deg mot markedsføringshenvendelser fra oss (og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt eller protestere). Vi vil aldri sende deg «spam» eller annen uønsket e-postkommunikasjon, eller dele dine personopplysninger med andre som kan komme til å gjøre dette.

 

Vi kan bruke eller behandle dine personopplysninger på forskjellige måter. Disse har vi listet nedenfor:​

Samtykke​

 

Når du har gitt ditt samtykke, kan vi fra tid til annen kontakte deg om salgskampanjer, arrangementer, produkter, tjenester eller informasjon som vi tror vil være av interesse for deg (men vær ikke bekymret, vi vil ikke bombardere deg).

 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å bruke kontaktopplysningene som er gitt nedenfor i delen om hvordan du kan styre personopplysninger som vi har om deg, eller du kan velge «avslutt abonnementet» i eventuelle markedsføringshenvendelser som du mottar.​

 

Kontraktsoppfyllelse

Vi kan gjøre bruk av og behandle dine personopplysninger der dette er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, og for å etterkomme og fullføre dine bestillinger, innkjøp og andre transaksjoner med oss.

Legitime interesser

 

Vi kan gjøre bruk av og behandle dine personopplysninger som angitt nedenfor der dette er nødvendig for utførelse av aktiviteter som anses å være av legitim interesse for oss som virksomhet.

 

Behandling som er nødvendig for kundestøtte i forbindelse med salg og andre forespørsler: 

 

1. For å kunne svare på korrespondanse fra deg, og for å imøtekomme dine forespørsler (for eksempel om service, markedsføringsmateriell og programvare, brosjyrer eller informasjon om spesifikke produkter).

Behandling som er nødvendig for vår forståelse av kunders behov:

2. For å kunne analysere, evaluere og forbedre våre produkter og tjenester slik at ditt besøk og din bruk av nettstedet, applikasjoner og kundeservice er en mer nyttig og hyggeligere opplevelse (vi vil generelt sett bruke sammenslåtte data fra en rekke personer slik at de ikke identifiserer deg personlig).

3. For å kunne foreta markedsanalyser og markedsundersøkelser (inkludert å kontakte deg i forbindelse med kundeundersøkelser) slik at vi kan få bedre forståelse av deg som kunde og tilby deg skreddersydde tilbud, produkter og tjenester som vi tror at vil være av interesse for deg. Vi vil kun sende deg markedsføringshenvendelser hvis du gir ditt samtykker til dette eller vi har hentet inn samtykke som nevnt i paragrafene over.

4. For produktutviklingsformål (for eksempel forbedringer i produktenes kvalitet, ytelse og sikkerhet).

5. I enkelte tilfeller kan vi bruke automatiserte metoder for å analysere og evaluere opplysninger som du har gitt oss (inkludert deling av dine personopplysninger med selskaper i gruppen). Vi samler inn og analyserer disse opplysningene på denne måten slik at vi kan gi deg best mulig kundeopplevelse ved å spesialtilpasse alle våre tjenester og henvendelser slik at de er relevante.

Behandling som er nødvendig for å fremme virksomheten, merkene og produktene våre, samt for å måle rekkevidden og effektiviteten våre kampanjer:

6. For å kunne sende deg markedsføringsmateriell fra tid til annen etter at du har kjøpt et produkt eller en tjeneste fra oss, eller du har sendt forespørsel om innkjøp, stengt nettleseren din med produkter i handlekurven eller bedt om en brosjyre eller annen informasjon av interesse. Vi vil kun kontakte deg med informasjon om våre egne produkter og tjenester (og i henhold til loven) som vi håper at du vil like. Du har til enhver tid rett til å reservere deg mot å få tilsendt slik informasjon.

7. For å kunne kontakte deg fra tid til annen med markedsføringsmateriell (med mindre du reserverer deg) hvis du har gitt klart uttrykk for at du handler på vegne av en virksomhet, eller hvis vi har fått dine kontaktopplysninger fra vårt autoriserte nettverk av videreselgere eller et nettverksbasert eller offentlig bedriftsregister. All slik informasjon som vi sender som e-post vil inneholde et «avslutt abonnementet»-valg som gjør det mulig for deg å reservere deg mot å få tilsendt fremtidige meldinger.

8. For å kunne kontakte deg med målrettet reklame levert via nettet gjennom sosiale medier og andre plattformer drevet av andre selskaper, med mindre du reserverer deg mot dette. Du kan motta reklame basert på opplysninger om deg som vi har gitt til plattformen eller fordi plattformen, på vår forespørsel, har identifisert deg som en med lignende egenskaper til personer som de har fått opplysninger om av oss. For mer informasjon om dette viser vi til veiledningen gitt i hjelpesidene for de plattformene der du mottar reklame fra oss.

9. For å kunne identifisere og registrere når du har mottatt, åpnet eller vært aktiv på vårt nettsted eller i forbindelse med elektronisk kommunikasjon (se vår policy for informasjonskapsler legg inn hyperlink til separat policy for informasjonskapsler for mer informasjon).

10. For å kunne administrere konkurranser og salgskampanjer som du fra tid til annen registrerer deg for hos oss, og for å kunne dele ut premier.

Behandling som er nødvendig for effektiv drift av de administrative og tekniske aspektene av vår virksomhet:

11. For å kunne verifisere nøyaktigheten av opplysninger som vi har om deg, og for å få en bedre forståelse av deg som kunde.

12. For nettverks- og informasjonssikkerhet, dvs. for å kunne iverksette tiltak for å beskytte opplysningene dine mot tap, skade, tyveri eller uautorisert tilgang.

13. For å kunne imøtekomme en anmodning fra deg i forbindelse med utøvelse av dine rettigheter (for eksempel vil vi hvis du har reservert deg mot å bli kontaktet for markedsføringsformål, ha dette registrert på listen over avsluttede abonnementer slik at vi kan imøtekomme anmodningen din).

14. For å kunne informere deg om oppdateringer i våre vilkår, betingelser og policyer.​

Juridisk forpliktelse

Vi kan behandle dine personopplysninger for å etterkomme våre juridiske forpliktelser eller etter dialog med relevante tilsynsmyndigheter, og dette kan omfatte formidling av dine personopplysninger til tredjeparter, rettsvesener og/eller rettshåndhevende instanser i forbindelse med anmodninger, rettsforhandlinger eller undersøkelser utøvd av slike parter hvor som helst i verden eller der vi plikter å gjøre dette. Dersom det er tillatt vil vi rette enhver slik anmodning til deg eller gi deg melding før vi svarer, med mindre dette vil forhindre at en straffbar handling forebygges eller oppdages. 

3. Hvordan vi deler dine personopplysninger

Vi er del av IMI-gruppen, som er et globalt konsern og som har databaser i forskjellige land der enkelte er styrt av det lokale IMI-selskapet og enkelte som er styrt av tredjeparter på vegne av IMI-selskapet. 

Dine personopplysninger kan bli overført, aksessert eller lagret i en av gruppens databaser utenfor ditt hjemland, og dette kan inkludere USA og andre land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) der lover og regler for data- og personvern det kan være av en lavere standard enn i EØS.

Vi vil, uansett sted, sørge for egnete sikkerhetstiltak for å sikre adekvat beskyttelse av dine opplysninger.

Enkelte land utenfor EØS er anerkjent av europakommisjonen som land som har lover og regler for data- og personvern på tilsvarende nivå som EØS, og det kreves derfor ikke ekstra sikkerhetstiltak for å eksportere personopplysninger til disse jurisdiksjonene. For land som ikke anerkjent, (se full liste her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), vil vi enten be om ditt samtykke til overføringen, eller vi vil overføre i henhold til europakommisjonens godkjente kontraktsklausuler for dataoverføring mellom EU-land og land utenfor EU med mindre vi har tillatelse under gjeldende lover og regler for data- og personvern å utføre slike overføringer uten slike formaliteter.

Personopplysninger kan også overføres til tredjeparter som handler for eller på våre vegne, for videre behandling i overensstemmelse med opprinnelig(e) innsamlingsformål eller på annen måte lovlig behandling, som for eksempel levering av service, evaluering av nettstedets nytteverdi, markedsføring, datastyring eller teknisk støtte. Slike tredjeparter har inngått avtale med oss om kun å bruke dine personopplysninger til avtalt formål, og kan ikke selge dine personopplysninger til tredjeparter og ikke formidle dem til tredjeparter med mindre loven krever dette, det er godkjent av oss eller det er spesifisert i denne personvernpolicyen.

Vi iverksetter tiltak for å sikre at eventuelle tredjeparter som håndterer dine personopplysninger overholder lover og regler for data- og personvern, og at de beskytter din informasjon på samme måte som vi gjør. Vi formidler kun personopplysninger som er nødvendig for levering av tjenester som de utfører på våre vegne. Vår målsetning er å anonymisere dine personopplysninger eller bruke aggregerte, ikke-spesifikke datasett der dette er mulig.

Personopplysninger som samles inn fra deg kan også overføres til en tredjepart hvis virksomheten på dette nettstedet eller en del av den og tilknyttede kundedata blir solgt, tildelt andre eller overdratt, og vi vil i slikt tilfelle kreve at den som kjøper, får tildelt eller får overdratt personopplysninger behandler disse i samsvar med denne personvernpolicyen. Dine personopplysninger kan også bli delt med en tredjepart hvis dette kreves som del av en gjeldende lov, rettskjennelse eller statlig forskrift, eller hvis slik deling på annen måte er nødvendig i etterforskningen av et straffbart forhold eller annen rettslig etterforskning eller rettsforhandling her eller i utlandet.  ​

4. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert, tilgang, formidling, endring eller ødeleggelse. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dataoverføring over internett aldri kan garanteres å være 100 % sikker. Derfor vil du der vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord slik at du kan aksessere enkelte deler av vårt nettsted, selv være ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om at du ikke deler passordet ditt med noen andre. 

For å ivareta sikkerhet og konfidensialitet i forbindelse med personopplysninger som vi samler inn over nettet, bruker vi datanettverk som er beskyttet, inter alia, av industristandard brannmur, sertifiseringsteknologi for nettlesere, begrenset tilgang og bruk av passord.

5. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Vi vil ikke oppbevare dine personopplysninger i et identifiserbart format lenger enn nødvendig. Hvis du har et kundeforhold eller en annen type relasjon med oss, vil vi oppbevare personopplysninger om deg i en periode som er lengre enn om vi har samlet inn opplysningene dine i forbindelse med et potensielt forhold.

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for innsamlingsformålet og ethvert annen tilknyttet formål (for eksempel kan enkelte transaksjonsdetaljer og korrespondanse bli oppbevart til tidsfristen for krav i forbindelse med slike er utløpt, eller for samsvar med lovbestemte krav om oppbevaring av slike data). 

Vi begrenser tilgang til dine personopplysninger til de personene som har behov for å bruke opplysningene til relevant(e) formål. Våre oppbevaringsperioder er basert på virksomhetens behov, og dine opplysninger som ikke lenger er nødvendige vil enten bli permanent anonymisert (og de anonymiserte opplysningene kan bli oppbevart) eller bli ødelagt på sikker måte.

Som for eksempel ved:​

(a) Bruk for markedsføring: når det gjelder personopplysninger som brukes til markedsføringsformål, kan vi oppbevare dine opplysninger for det formålet i 1 år og 6 måneder fra dato for innhenting av samtykke til å markedsføre til deg, eller fra dato da du sist svarte på markedsføringskommunikasjon fra oss (annet enn å reservere deg mot å motta ytterligere kommunikasjon).

(b) Bruk til kontraktsoppfyllelse: når det gjelder personopplysninger som brukes til oppfylling av eventuelle kontraktsforpliktelser overfor deg, kan vi beholde personopplysningene så lenge kontrakten er gjeldene (pluss i ytterligere 6 år) for å kunne behandle eventuelle anmodninger eller krav deretter.


(c) Bruk der krav vurderes: når det gjelder opplysninger der vi med rimelighet tror at det vil bli nødvendig med forsvar eller straffeforfølgelse, eller at det rettes krav mot deg, oss eller en tredjepart, kan vi oppbevare opplysningene så lenge et slikt krav kan fremsettes.​

De eneste unntakene til periodene nevnt over er:

• Når loven krever at vi oppbevarer personopplysningene dine i en lengre periode, eller at vi sletter opplysningene tidligere.


• Der du har fremmet klaget eller bekymring vedrørende et produkt eller en tjeneste som vi tilbyr, og vi vil i slike tilfeller oppbevare opplysningene dine i en periode på 6 år fra klagens eller forespørselens dato.

• Du utøver din rettighet til å få opplysningene slettet (der dette gjelder) og vi ikke trenger å oppbevare disse av noen grunn som et tillatt eller påkrevd i henholdt til loven (se mer under delen om hvordan du kan styre personopplysningene som vi oppbevarer om deg).​

6. Informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi for innsamling av opplysninger

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi sende en informasjonskapsel (cookie) til datamaskinen din. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på din datamaskin for å samle standard innloggingsinformasjon fra internett samt opplysninger om vanene til de besøkende. Informasjonen benyttes til å spore hvordan besøkende bruker nettstedet, og til å utarbeide statistikker som viser aktiviteten på nettstedet. For ytterligere informasjon om informasjonskapsler brukt av oss, se vår policy for informasjonskapsler legg inn hyperlink til separat informasjonskapsel-policy som er del av denne personvernpolicyen. Nettleseren din kan stilles inn slik at den ikke aksepterer informasjonskapsler, og nettstedet over gir informasjon om hvordan du kan fjerne informasjonskapsler fra din nettleser.


Vi gjør imidlertid oppmerksom på at hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, er det mulig at enkelte funksjoner i nettleseren din ikke vil fungere. 

7. Hvordan du kan styre personopplysningene som vi oppbevarer om deg

Du som individ har rett til tilgang til personopplysninger om deg som vi oppbevarer, og til å gjøre korrigeringer etter behov. Du har også rett til å trekke tilbake eventuelt samtykke som du har gitt oss tidligere, og til å be oss om å slette opplysninger som vi har om deg. Du kan også reservere deg mot vår bruk av dine personopplysninger (der forretningsmessig interesse ligger til grunn for behandling og bruk av slik informasjon).

 

Du har, i henhold til lover og regler for data- og personvern, en rekke rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger. I forbindelse med de fleste rettighetene vil vi be deg om opplysninger for å bekrefte din identitet og, hvis gjeldende, for å hjelpe oss med å søke etter dine personopplysninger. Bortsett fra i sjeldne tilfeller vil vi svare deg innen 30 dager etter at vi har mottatt en eventuell anmodning (inkludert eventuelle identifikasjonsdokumenter som anmodes).

Du har rett til å:

1. Bli informert om hva vi gjør med personopplysningene dine

2. Be om en kopi av opplysningene vi har om deg

3. Korrigere og oppdatere opplysningene dine

4. Få opplysningene dine slettet (eller begrense bruken av disse) så sant vi ikke har lovlig grunnlag for å fortsette å gjøre bruk av og behandle de opplysningene.

5. Få overført dine opplysninger i en strukturert datafil (i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format) der vi trenger ditt samtykke til å gjøre bruk av og behandle dine personopplysninger eller må behandle disse i forbindelse med kontrakten din.

6. Trekke tilbake samtykket ditt (der dette kreves). Se også «Hvordan vi bruker dine personopplysninger».

7. Reservere deg mot at vi bruker dine opplysninger (der legitime interesser ligger til grunn for slik bruk) så sant vi ikke har lovlig grunnlag for å gjøre bruk av og behandle opplysningene. Når legitime interesser ligger til grunn for bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring, vil vi alltid opptre i samsvar med din rett til å reservere deg mot dette.

Du kan utøve ovennevnte rettigheter og/eller styre opplysningene dine (inkludert å reservere deg mot fremtidig markedsføring) ved å kontakte IMI Hydronic Engineering International SA som dataansvarlig med hensyn til dine personopplysninger behandlet av oss som del av denne personvernpolicyen.

IMI Hydronic Engineering International SA 

Route de Crassier, 19

1262 Eysins, Sveits


[email protected] 

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi bruker dine personopplysninger eller svarer på eventuell utøvelse av disse rettighetene, har du rett til å sende klage til en tilsynsmyndighet for datavern i Europa, og da spesielt i et land der du bor eller arbeider eller landet der dine juridiske rettigheter har blitt krenket. 

Hvis du kontakter oss ber vi deg om å oppgi nettstedet der du ga opplysningene, samt de spesifikke opplysningene som du ønsker at vi skal korrigere, oppdatere eller slette. Vi trenger også sikker identifikasjon av deg. Anmodninger om å slette personopplysninger vil være underlagt gjeldende juridisk og etisk rapportering eller dokumentarkivering eller oppbevaringsplikt som vi er pålagt.​

8. Endringer i vår personvernpolicy

Vår personvernpolicy blir gjennomgått regelmessig. Hvis vi gjør endringer i personvernpolicyen vår vil disse bli lagt ut på denne siden, og melding vil bli lagt ut på andre sider på nettstedet slik at du er helt oppmerksom på hvilke typer opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker disse og i hvilke omstendigheter de kan bli formidlet. Denne personvernpolicyen ble sist oppdatert den 15. mai 2018.

9. Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt inneholder lenker til tredjeparter som vi tror kan være av interesse for våre besøkende. Vi kan imidlertid ikke garantere personvernstandarden til nettsteder som vi har lenke til eller være ansvarlig for innholdet på nettsteder annet enn vårt eget. Denne personvernpolicyen gjelder kun for dette nettstedet og ikke for nettsteder eid av tredjeparter.  

10. Kontakt oss

We welcome your views about our website and our Privacy Policy. If you would like to contact us with any queries or comments, please email us at [email protected]