Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje načine na koje IMI Hydronic Engineering International SA prikuplja, drži i koristi informacije o pojedinačnim osobama koje posećuju ovaj sajt.

Ova Politika privatnosti opisuje načine na koje IMI Hydronic Engineering International SA prikuplja, drži i koristi informacije o pojedinačnim osobama koje posećuju ovaj sajt. Ovom veb lokacijom, mobilnim aplikacijama pod nazivom „HyTools App“, „HyTune App“ i prodajnom platformom pod nazivom „IMI onlajn veb prodavnica“ (zajedno, „veb lokacija“) upravlja IMI Hydronic Engineering International SA („mi“ ili „nas“) .

KORIŠĆENJEM OVE VEB SAJTA, PRISTAJETE NA PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE VAŠIH LIČNIH INFORMACIJA KAKO JE NAVEDENO U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI. TAKOĐE POTVRĐUJETE DA IMI HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA MOŽE PERIODIČNO PROMENI, MODIFIKOVATI, DODATI ILI UKLONITI ILI NA DRUGIM NAČIN AŽURIRATI OVU POLITIKU PRIVATNOSTI PO SVOJOJ DISCRECIJI, BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTANJA.

Međutim, uvek ćemo postupati sa vašim ličnim podacima u skladu sa Politikom privatnosti koja je bila na snazi ​​u vreme prikupljanja. Naša politika privatnosti nalazi se na našoj početnoj stranici i takođe je dostupna na svakoj stranici na kojoj se traže lični podaci. Na takvim mestima za prikupljanje podataka mogu se dati dodatna objašnjenja, gde je to prikladno, u vezi sa svrhama za koje će se podaci koristiti.​

1. Informacije koje prikupljamo o vama

Kada posetite našu veb stranicu, aplikacije ili se registrujete za naše usluge, mi možemo da prikupljamo lične podatke i sve druge informacije koje se odnose na vas koje možete da date „ličnim podacima“.

Informacije koje prikupljamo uključuju neke ili sve od sledećeg:

1. Ime (uključujući titulu);

2. Adresa;

3. Broj telefona;

4. Datum rođenja;

5. Email adresa;

6. Datum i vreme kada ste koristili naše usluge;

7. Stranice koje ste posetili na našoj veb stranici i koliko dugo ste nas posećivali;

8. Vaša IP adresa;

9. Vaša GPS lokacija (gde ste dozvolili pristup ovome);

10. Internet pretraživač i uređaji koje koristite;

11. Informacije o kolačićima, pikselima ili svetioniku (za više informacija pogledajte našu politiku kolačića;

12. Adresa veb stranice sa koje ste pristupili našoj veb stranici;

13. Detalji o svim transakcijama između vas i nas;

14. Kada sarađujete sa nama u poslovnom kontekstu, možemo prikupiti naziv vašeg radnog mesta, kontakt podatke kompanije (uključujući adrese e-pošte);

15. Evidencija „ćaskanja uživo“; и

16. Sve informacije u okviru prepiske koju nam pošaljete.​

2. Kako koristimo informacije o vama

Većina naših usluga ne zahteva nikakav oblik registracije, što vam omogućava da posetite naš sajt bez da nam kažete ko ste. Međutim, neke usluge mogu zahtevati da nam dostavite svoje lične podatke.

U ovim situacijama obrađivaćemo samo lične podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni. Uvek ćete imati opciju da ne primate marketinške komunikacije od nas (i možete povući svoju saglasnost ili prigovor u bilo kom trenutku). Nikada vam nećemo slati neželjenu „smeće“ e-poštu ili komunikacije, niti ćemo deliti vaše lične podatke sa bilo kim drugim ko bi to mogao.

Postoje različiti načini na koje možemo da koristimo ili obrađujemo vaše lične podatke. U nastavku navodimo ove:

Saglasnost

Tamo gde ste dali svoju saglasnost, možemo da koristimo i obrađujemo vaše lične podatke da bismo vas povremeno kontaktirali u vezi sa promocijama, događajima, proizvodima, uslugama ili informacijama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati (ne brinite, nećemo da te bombardujem);​

Možete da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati putem detalja navedenih u odeljku „Kako možete da upravljate ličnim podacima koje imamo o vama“ u nastavku ili, u vezi sa bilo kojim marketinškim porukama koje primite, korišćenjem opcije za odjavu koja je uključena u te poruke.

Ugovorno izvršenje

Možemo da koristimo i obrađujemo vaše lične podatke kada je to neophodno da bismo izvršili ugovor sa vama i da bismo ispunili i završili vaše narudžbine, kupovine i druge transakcije koje ste sklopili sa nama.

Legitimni interesi

Možemo da koristimo i obrađujemo vaše lične podatke kao što je navedeno u nastavku kada je to neophodno da bismo obavljali aktivnosti za koje je to u našem legitimnom interesu kao preduzeća.

Obrada nam je neophodna da bismo podržali kupce u prodaji i drugim upitima

1. Da bismo odgovorili na prepisku koju nam šaljete i ispunili zahteve koje nam uputite (na primer: zahtevi za usluge, seminari, marketinški materijali i zahtevi za softverom, zahtevi za brošure ili informacije o određenim proizvodima);

Obrada je neophodna da bismo odgovorili na razumevanje potreba kupaca

2. Da analiziramo, procenjujemo i poboljšavamo naše proizvode i usluge tako da vaša poseta i korišćenje naše veb stranice, aplikacija, korisničke službe budu korisniji i prijatniji (mi ćemo generalno koristiti podatke spojene od mnogih ljudi tako da vas lično ne identifikuju);

3. Da preduzmemo analizu i istraživanje tržišta (uključujući kontaktiranje putem anketa kupaca) kako bismo vas bolje razumeli kao kupca i pružili prilagođene ponude, proizvode i usluge za koje mislimo da ćete biti zainteresovani. Mi ćemo vam slati marketinške komunikacije samo ako dali ste svoju saglasnost da to učinimo ili koju smo dobili na načine navedene u prethodnim paragrafima;

4. Za potrebe razvoja proizvoda (na primer za poboljšanje kvaliteta proizvoda, performansi i bezbednosti);

5. U nekim slučajevima možemo koristiti automatizovane metode za analizu, kombinovanje i procenu informacija koje ste nam dali (uključujući deljenje vaših ličnih podataka u okviru naše grupe kompanija). Prikupljamo i analiziramo ove informacije na ovaj način kako bismo vam pružili najprikladnije korisničko iskustvo tako što ćemo prilagoditi i učiniti relevantnim sve naše usluge i komunikacije;

Obrada nam je neophodna za promovisanje našeg poslovanja, brendova i proizvoda i merenje dometa i efikasnosti naših kampanja

6. Da bismo vam s vremena na vreme slali marketinške informacije nakon što ste kupili proizvod ili uslugu od nas ili postavili upit za kupovinu, zatvorili pregledač sa artiklima u vašoj korpi za kupovinu ili zatražili brošuru ili druge informacije od interesa. Kontaktiraćemo vas samo sa informacijama o sopstvenim proizvodima i uslugama (i na način koji zakon dozvoljava), za koje se nadamo da će vam se dopasti. Imate pravo da prigovorite da vam pošaljemo ove informacije u bilo kom trenutku;

7. Da vas s vremena na vreme kontaktiramo sa marketinškim informacijama (osim ako se protivite) ako ste nam izričito naznačili da delujete u ime preduzeća ili gde smo dobili vaše poslovne kontakt podatke od naše mreže ovlašćenih preprodavaca ili onlajn ili javnog poslovni imenik. U vezi sa bilo kojom takvom informacijom koju šaljemo putem e-pošte, uključićemo opciju koja vam omogućava da prigovorite na prijem budućih poruka tako što ćete otkazati pretplatu;

8. Da vas kontaktiraju sa ciljanim oglašavanjem isporučenim na mreži preko društvenih medija i drugih platformi kojima upravljaju druge kompanije, osim ako se ne protivite. Možda ćete primati reklame na osnovu informacija o vama koje smo dali platformi ili zato što je, na naš zahtev, platforma identifikovala da imate slične atribute kao osobe čije je detalje dobila od nas. Da biste saznali više, pogledajte informacije date na stranicama pomoći platformi na kojima dobijate reklame od nas;

9. Da biste identifikovali i zabeležili kada ste primili, otvorili ili uključili našu veb stranicu ili elektronsku komunikaciju (pogledajte našu Politiku kolačića); 

10. Da upravljate takmičenjima i promocijama na koje povremeno učestvujete sa nama i da delite nagrade;

Obrada neophodna da bismo efikasno i efektivno upravljali administrativnim i tehničkim aspektima našeg poslovanja

11. Da bismo proverili tačnost informacija koje imamo o vama i da bismo bolje razumeli vas kao kupca;

12. U svrhu bezbednosti mreže i informacija, tj. kako bismo preduzeli korake da zaštitimo vaše informacije od gubitka, oštećenja, krađe ili neovlašćenog pristupa; 

13. Da bismo udovoljili vašem zahtevu u vezi sa ostvarivanjem vaših prava (na primer, kada ste tražili od nas da vas ne kontaktiramo u marketinške svrhe, o tome ćemo voditi evidenciju na našim listama za suzbijanje kako bismo mogli da se pridržavamo vaš zahtev);​

14. Da vas obavestimo o ažuriranjima naših uslova i pravila.

Pravna obaveza

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke da bismo bili u skladu sa našim zakonskim zahtevima ili dijalogom sa regulatorima, ako je primenljivo, što može uključivati ​​otkrivanje vaših ličnih podataka trećim licima, sudskoj službi i/ili regulatorima ili agencijama za sprovođenje zakona u vezi sa istragama, postupcima ili istragama od strane takve stranke bilo gde u svetu ili gde su na to prinuđene. Tamo gde je to dozvoljeno, uputićemo vam svaki takav zahtev ili vas obavestiti pre nego što odgovorimo, osim ako to ne utiče na sprečavanje ili otkrivanje zločina.

3. Kako delimo vaše lične podatke

Mi smo deo IMI grupe, koja je globalna grupa kompanija i ima baze podataka u različitim zemljama, od kojih nekima upravlja lokalna kompanija IMI Group, a nekima upravljaju treća lica u ime kompanije IMI Group.

Vaši lični podaci mogu se preneti, pristupiti, obrađivati ​​ili čuvati u jednoj od baza podataka Grupe van vaše zemlje prebivališta, potencijalno uključujući SAD i druge zemlje van Evropskog ekonomskog prostora (EEP) u kojima zakoni o zaštiti podataka mogu biti niži. standard nego u EEA.

Bez obzira na lokaciju, mi ćemo, tamo gde je potrebno, postaviti odgovarajuće mere zaštite kako bismo osigurali da su vaše informacije adekvatno zaštićene.

Evropska komisija je odobrila određene zemlje izvan EEP-a da pružaju u suštini jednaku zaštitu zakonima o zaštiti podataka EEA i stoga nisu potrebne nikakve dodatne zaštitne mere za izvoz ličnih podataka u ove jurisdikcije. U zemljama koje nisu imale ova odobrenja (pogledajte kompletnu listu ovde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), ili ćemo tražiti vašu saglasnost da prenos ili prenos podleže ugovornim klauzulama Evropske komisije za prenos podataka između zemalja EU i zemalja koje nisu članice EU, osim ako nam je prema važećem zakonu o zaštiti podataka dozvoljeno da vršimo takve prenose bez takvih formalnosti.

Lični podaci se takođe mogu preneti trećim stranama koje deluju u naše ime ili u naše ime, radi dalje obrade u skladu sa svrhom(ama) za koju su podaci prvobitno prikupljeni ili mogu na drugi način biti zakonito obrađeni, kao što je isporuka usluga, procena korisnosti ove veb stranice, marketing, upravljanje podacima ili tehničku podršku. Ove treće strane su ugovorile sa nama da koriste vaše lične podatke samo za dogovorenu svrhu, i da ne prodaju vaše lične podatke trećim licima, i da ih ne otkrivaju trećim licima osim ako to može biti propisano zakonom, kako mi to dozvoljavamo ili kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti.

Preduzimamo korake kako bismo osigurali da svi partneri treće strane koji rukuju vašim ličnim podacima budu u skladu sa zakonima o zaštiti podataka i da štite vaše podatke baš kao i mi. Otkrivamo samo lične podatke koji su im neophodni za pružanje usluge koju preduzimaju u naše ime. Nastojaćemo da anonimiziramo vaše lične podatke ili koristimo objedinjene nespecifične skupove podataka gde god je to moguće.​

Lični podaci prikupljeni od vas takođe mogu biti preneti na treću stranu u slučaju da se poslovanje ovog sajta ili njegovog dela i podaci o klijentima koji su sa njim povezani, prodaju, ustupe ili prenesu, u kom slučaju bismo zahtevali od kupca, primaoca ili primaoca da postupa sa ličnim podacima u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Vaši lični podaci takođe mogu biti otkriveni trećoj strani ako se od nas to zahteva zbog važećeg zakona, sudskog naloga ili vladinog propisa, ili ako je takvo otkrivanje na drugi način neophodno za podršku bilo koje krivične ili druge pravne istrage ili postupka ovde ili u inostranstvu

4. Kako štitimo vaše lične podatke

Preduzimamo sve razumne mere da zaštitimo vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja. Međutim, nijedan prenos podataka preko Interneta ili sajta ne može biti 100% siguran. Kao rezultat toga, tamo gde smo dali (ili gde ste vi izabrali) lozinku koja vam omogućava pristup određenim delovima naših veb lokacija, vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti ove lozinke. Molimo vas da svoju lozinku ne delite ni sa kim. ​

Da bismo osigurali sigurnost i poverljivost ličnih podataka koje prikupljamo na mreži, koristimo mreže podataka zaštićene, između ostalog, industrijskim standardnim zaštitnim zidom, tehnologijom sertifikacije pretraživača, ograničenim pristupom i upotrebom lozinki.

5. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke nećemo čuvati u prepoznatljivom formatu duže nego što je potrebno. Ako ste korisnik ili na neki drugi način imate odnos sa nama, čuvaćemo lične podatke o vama duže nego ako smo dobili vaše podatke u vezi sa potencijalnim odnosom.

Čuvaćemo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu(e) obrade za koju su prikupljeni i bilo koju drugu dozvoljenu povezanu svrhu (na primer, pojedini detalji transakcije i prepiska mogu biti zadržani do roka za potraživanja u vezi sa transakcija je istekla ili u cilju usaglašavanja sa regulatornim zahtevima u vezi sa zadržavanjem takvih podataka).

Ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na one osobe koje treba da ih koriste u relevantne svrhe. Naši periodi zadržavanja su zasnovani na poslovnim potrebama i vaše informacije koje više nisu potrebne su ili nepovratno anonimizovane (a anonimizovane informacije mogu biti zadržane) ili bezbedno uništene.

Na primer:

(a) korišćenje za marketing: u vezi sa vašim ličnim podacima koji se koriste u marketinške svrhe, možemo da zadržimo vaše lične podatke u tu svrhu 1 godinu i 6 meseci od datuma kada smo dobili saglasnost za oglašavanje za vas, ili od datuma kada ste poslednji put je odgovorio na našu marketinšku komunikaciju (osim da odustane od primanja daljih komunikacija);

(b) korišćenje za izvršenje ugovora: u vezi sa vašim ličnim podacima koji se koriste za izvršavanje bilo koje ugovorne obaveze sa vama, možemo zadržati te lične podatke dok ugovor ostaje na snazi ​​[plus još 6 godina] da bismo se bavili bilo kakvim upitima ili zahtevima posle toga;

(c) kada se razmatraju potraživanja: u vezi sa bilo kojom informacijom za koju razumno verujemo da će biti neophodno da se brani ili krivično goni ili podnese tužbu protiv vas, nas ili treće strane, možemo da zadržimo te informacije onoliko dugo koliko bi ta tvrdnja mogla biti gonjen.

Jedini izuzeci od gore navedenih perioda su:

Zakon od nas zahteva da čuvamo vaše lične podatke na duži period ili da ih izbrišemo ranije;

Ako ste uložili žalbu ili zabrinutost u vezi sa proizvodom ili uslugom koju nudimo, u kom slučaju ćemo zadržati vaše podatke u periodu od 6 godina od datuma te žalbe ili upita; ili

​Koristite svoje pravo na brisanje informacija (gde se to odnosi) i mi ne moramo da ih zadržimo u vezi sa bilo kojim od razloga dozvoljenih ili zahtevanih zakonom (pogledajte dalje Kako možete da upravljate ličnim podacima koje držimo o vama );

6. Kolačići i slične tehnologije za prikupljanje informacija

Kada posetite našu veb stranicu, možemo poslati „kolačić“ na vaš računar. Kolačići su tekstualne datoteke postavljene na vaš računar radi prikupljanja standardnih informacija o Internet dnevniku i informacija o ponašanju posetilaca. Informacije se koriste za praćenje korišćenja veb-sajta od strane posetilaca i za sastavljanje statističkih izveštaja o aktivnostima veb-sajta. Za dalje informacije o kolačićima koje koristimo, pogledajte našu Politiku o kolačićima koja je deo ove Politike privatnosti. Možete da podesite svoj pretraživač da ne prihvata kolačiće, a gorenavedena veb lokacija će vam reći kako da uklonite kolačiće iz vašeg pretraživača.

Međutim, želimo da vas obavestimo da ako ne prihvatite, možda nećete moći da koristite sve funkcije softvera vašeg pretraživača.

7. Kako možete upravljati ličnim podacima koje imamo o vama?

Imate pravo kao pojedinac da pristupite vašim ličnim podacima koje imamo o vama i da izvršite ispravke ako je potrebno. Takođe imate pravo da povučete bilo koju saglasnost koju ste nam prethodno dali i zatražite od nas da izbrišemo informacije koje imamo o vama. Takođe možete da nam prigovorite na korišćenje vaših ličnih podataka (gde se oslanjamo na naše poslovne interese da obradimo i koristimo vaše lične podatke).

Imate niz prava u vezi sa vašim ličnim podacima prema zakonu o zaštiti podataka. U vezi sa većinom prava, tražićemo od vas informacije kako bismo potvrdili vaš identitet i, gde je primenljivo, da biste nam pomogli u potrazi za vašim ličnim podacima. Osim u retkim slučajevima, mi ćemo vam odgovoriti u roku od 30 dana nakon što primimo bilo koji zahtev (uključujući sve tražene identifikacione dokumente).

Imate pravo da:

1. Budite informisani o tome šta radimo sa vašim ličnim podacima;

2. Zatražite kopiju informacija koje imamo o vama;

3. Ispravite i ažurirajte svoje podatke;

4. Izbrišite svoje informacije (ili ograničite njihovu upotrebu), pod uslovom da nemamo stalni zakonski razlog da nastavimo da koristimo i obrađujemo te informacije;

5. Prenesite svoje podatke u datoteku sa strukturiranim podacima (u formatu koji se obično koristi i mašinski čitljiv), gde se oslanjamo na vašu saglasnost za korišćenje i obradu vaših ličnih podataka ili na potrebu da ih obradimo u vezi sa vašim ugovorom.

6. Povucite svoju saglasnost (tamo gde se oslanjamo na nju). Molimo pogledajte dalje Kako koristimo ove informacije;

7. Osporite našu upotrebu vaših podataka (gde se oslanjamo na naše legitimne interese da koristimo vaše lične podatke) pod uslovom da nemamo stalni zakonski razlog da nastavimo da koristimo i obrađujemo informacije. Kada se oslanjamo na naše legitimne interese da koristimo vaše lične podatke za direktni marketing, uvek ćemo poštovati vaše pravo na prigovor.

Možete ostvariti gore navedena prava i/ili upravljati svojim informacijama (uključujući odustajanje od budućeg marketinga) tako što ćete kontaktirati IMI Hydronic Engineering International SA kao kontrolora podataka u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo u skladu sa ovom Politikom privatnosti.​

IMI Hydronic Engineering International SA
Route de Crassier, 19
1262 Eysins, Switzerland

[email protected]​​​

Ako niste zadovoljni našom upotrebom vaših ličnih podataka ili našim odgovorom na bilo koje korišćenje ovih prava, imate pravo da uložite žalbu regulatoru za zaštitu podataka u Evropi, posebno u zemlji u kojoj radite ili živite ili gde vaša zakonska prava su povređena.

Ako nas kontaktirate, molimo vas da zabeležite naziv veb stranice na kojoj ste dali informacije, kao i specifične informacije koje želite da ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo, kao i vašu ispravnu identifikaciju. Zahtevi za brisanje ličnih podataka podležu svim primenjivim zakonskim i etičkim prijavama ili obavezama za arhiviranje ili čuvanje dokumenata koje su nam nametnute.

8. Promene politike privatnosti

Našu politiku privatnosti redovno pregledamo. Ako promenimo našu politiku privatnosti, objavićemo promene na ovoj stranici i postaviti obaveštenja na druge stranice veb-sajta, tako da ste u potpunosti upoznati sa vrstama informacija koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima. može biti otkriveno. Ova Politika privatnosti je poslednji put ažurirana 15. maja 2018.

9. Veze ka drugim veb lokacijama

Naša veb lokacija sadrži veze ka veb lokacijama trećih strana za koje verujemo da mogu biti od interesa za naše posetioce. Međutim, ne možemo garantovati standarde privatnosti veb lokacija na koje povezujemo ili smo odgovorni za sadržaj drugih veb lokacija osim ove i ova politika privatnosti se odnosi samo na ovu veb lokaciju, a ne na veb stranice u vlasništvu trećih strana.

10. Kontaktirajte nas

Pozdravljamo vaše stavove o našoj veb stranici i našoj politici privatnosti. Ako želite da nas kontaktirate sa bilo kakvim upitima ili komentarima, pošaljite nam e-poštu na mycrmdata​@imi-hydronic.com​​.