Stvaranje budućih projekata sa povezanim rešenjima

Sa povezanim rešenjima upravljanje objektima postaje lakše kroz:

  • Neposredan pristup informacijama
  • Transparentnost performansi sistema
  • Kraće vreme za rešavanje u slučaju tehničkog problema

TA-SMART: Primena podataka u svakodnevnom životu

TA-Smart je kontrolni ventil sa jedinstvenom EQM karakteristikom sa mogućnošću merenja protoka, temperature i snage

Ultrazvučna tehnologija merenja protoka u kombinaciji sa jedinstvenim mogućnostima algoritama za aktiviranje obezbeđuje najbolju regulaciju. TA-Smart regulacije se mogu podesiti na protok ili snagu, dajući visoku fleksibilnost na licu mesta i obezbeđujući veoma efikasan komfor u aplikacijama za grejanje i hlađenje. Njegova kompaktnost i jednostavno podešavanje smanjuju vreme instalacije i puštanja u rad.

TA-Slider

Kompletan asortiman linearnih pogona koji:

  • Vam daju punu fleksibilnost u projektovanju, regulaciji i instalaciji
  • Skraćuju vreme puštanja u rad i do 50%
  • Nude više rešenja za efikasnu digitalnu konfiguraciju
  • Imaju 10 puta više parametara podešavanja za fleksibilnu instalaciju

BrainCube Connect: Daje Vam kontrolu i punu preglednost u svakom trenutku i svuda!

Raznovrsnost komunikacije i povezivanja BrainCube Connect-a omogućava besprekornu integraciju sa vašim sistemom upravljanja zgradom, direktnu vezu na licu mesta i mogućnost povezivanja na rešenje IMI Hidronic Web-Interface Cloud rešenje.