Creating buildings for the future with connected solutions

With connected solutions buildings become easier to manage through:

- Immediate access to information

- Transparency on system performance 

- Faster time to solution in case of technical issue

TA-SMART: Gjør data om til kunnskap

2-veis reguleringsventil med unikt formet EQM-karakteristikk og målefunksjoner for gjennomstrømning, temperatur og effekt

Gjennomstrømningsmåling basert på ultralyd, i kombinasjon med unike aktuatoralgoritmer, gir best mulig regulering. TA-Smart kan regulere på ønsket gjennomstrømning eller effekt, og bidrar til optimal komfort i varme- og kjøleanlegg.

TA-Slider

Digitalt konfigurerbare aktuatorer som:

- Gir stor fleksibilitet ved justering av parametere

- Bidrar til å redusere idriftsettingstiden med opptil 50 %

- Har 10 ganger flere innstillingsparametere for fleksible installasjonsvalg

- Har effektiv digital konfigurering med smarttelefon (via TA-Dongle og HyTune-app)

BrainCube connect : gir deg full synlighet og kontroll når som helst og hvor som helst !

Dens allsidighet når det gjelder kommunikasjon og konnektivitet, tillater sømløs integrasjon med ditt byggstyringssystem, direkte oppkobling på stedet og mulighet til å koble til web-grensesnittet IMI Hydronic via en skyløsning.