HySelect

Programvare laget for å gi optimal hydronisk styring helt fra designfasen.

Den mest økonomiske hydroniske designen
HySelect gjør det enkelt å bestemme riktig ventilstørrelse, forinnstillingsverdier og den mest økonomiske systemdesignen. Du legger følgene inn i HySelect;​

  • Rørlengder
  • Terminalenhetenes designflow
  • Differansetrykkene


Tilbake får du;

  • Nødvendig pumpetrykk
  • Detaljert liste over produkter med optimal størrelse, som f.eks. regulerings- og innreguleringsventiler
  • Anleggsstruktur (hydronisk nettverk) for opplasting til TA-SCOPE
  • Totale rørlengder etter diameter
  • Vannvolum i rørnettet
Download

Dokumentasjon på at anlegget fungerer som prosjektert…

HySelect kommuniserer med vårt innreguleringsinstrument, TA-SCOPE, noe som gjør det enkelt å lase opp og ned systeminformasjon til og fra instrumentet. Dette gjøre innreguleringsprosessen raskere. Når anlegget er i balanse, kan målingene lastes ned til HySelect, og resultatene presenteres i en balanseringsrapport.


…og at det fortsetter med det, gjennom hele bygningens levetid

Vi vil at det hydroniske systemet skal fungere som forutsatt gjennom hele systemets levetid. Med TA SCOPE og HySelect kan du enkelt utføre kontrollmålinger og logging for å forsikre deg om at systemet fungerer som ønsket.​

TA-SCOPE kan måle og logge flow, differansetrykk, 2 temperaturer, differansetemperatur og effekt. For å analysere dataene på en effektiv måte kan du laste de ned til HySelect.​