1-dags utbildning i styrning av hydroniska system – påbyggnad

Vill du lära dig mer om framtidens injusteringslösningar och hur de integrerar med styrsystemen. Denna 1-dags kurs ger dig både praktisk och teoretisk inblick i olika styrlösningar. 

Allt du behöver veta om kursen

Kursen vänder sig till som konstruerar, installerar, underhåller och driftsätter VVS-system. 

Efter avslutad kurs får du verktygen som behövs för att:

 • Skilja mellan manuell, PIBCV och TA-smart styrning
 • Optimera styrsystemen utifrån energieffektivitet
 • Välja och konfigurera digitala ställdonen TA-Slider

Kunskapskrav: IMI Hydronics  ”2-dagars utbildning i hydroniska system". 

Längd: 1 dag

Tid: 09:00-16:00

Kurspris: 5000 kr/person – inklusive lunch samt kursdokumentation
                

Kursinnehåll:

 • Manuella system
 • PIBCV system
 • TA-SMART system
 • Styrventilskarakteristik
 • Styrventilsauktoritet
 • Reglerkretsar (shuntgrupper)
 • Digitala ställdon
 • Praktiska övningar i dimensionering, konfigurering, idrifttagning mm

Deltagarantalet är max 8 personer per kurs. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum vid få anmälningar.
Anmälan är bindande. Vid förhinder kontakta kursledaren. Vid utebliven avanmälan debiteras kursavgiften.