Hydronisk teori

Vi vet ett och annat om hydroniska system. Här kan du lära dig mer om det vi gör allra bäst

Pålitliga och kvalitativa produkter i all ära. Minst lika viktigt är kunskapen om hur hydroniska system fungerar och vilka produkter som passar bäst utifrån systemets förutsättningar. Vi kan hjälpa dig skapa optimala VVS-lösningar.

Upptäck allt du behöver för att optimera VVS-systemet

Vi har skrivit en rad tekniska artiklar om teorin bakom våra produkter och hydroniska lösningar som vi gärna delar med oss av​​. Ta en titt – vår ambition är att du skall hitta allt du behöver för att kunna leverera energieffektiva, injusterade och optimerade VVS-lösningar.​​​ Tipsa oss gärna om ämnen som du skulle vilja lära dig mer om.

Energioptimering av hydroniska system​

​​​​​We present the technical article, based on the scientific work, written by Jean-Christophe Carette, Director of Hydronic College and Eric Bernadou, Senior Marketing Manager.  ...

Hydronisk injustering och stabilisering av differenstryck

The main objective of heating and air conditioning plant design is to obtain a comfortable indoor climate, at minimal energy costs and without operational problems.

Flödena måste vara kompatibla vid systemets gränssnitt

Well-designed HVAC plants deliver comfortable and efficient indoor climates at minimal operating costs

Injusteringsprotokoll

The aim of balancing is to apply adjustment of flow rates to achieve design requirements

Injustering av vanliga system

Some system examples   

Dela in ett hydroniskt system i moduler​​

In theory, it is sufficient with one balancing valve per terminal unit to create the correct repartition of flows in the distribution system. But this requires that the preset value ...

Injustering av tappvattensystem

​​​​​In domestic hot water distribution, temperature of water in the pipes drops significantly when consumption is low or zero. As a result, people get disappointed to wait so l...

Injustering och reglering av små apparater

Vi vet att varje system kräver sin lösning. Därför erbjuder vi flera olika lösningar för injustering och reglering av små apparater.

Tre nycklar som ger perfekt hydronisk injustering

Du måste uppfylla tre villkor för att få önskat inomhusklimat till lägsta tänkbara energikostnad.