Využití síly sluneční energie

Cesta k uhlíkové neutralitě do roku 2040

V rámci naší snahy dosažení uhlíkové neiutrality do roku 2040 jsme se zavázali používat obnovitelné zdroje energie v našich výrobních procesech a továrnách. Naším cílem je co nejvíce snížit závislost na neobnovitelných zdrojích, a tak uhlíkovou stopu, pro lepší budoucnost. Tuto iniciativu jsme zahájili před několika lety, kdy jsme začali instalovat solární panely v našem výrobním závodu v německém Erwitte.

Zásadního milníku jsme dosáhli v roce 2021, kdy jsme zahájili projekt instalace fotovoltaiky v našem závodě IMI Heimeier v německém Erwitte.

Prvotním krokem tohoto projektu byla instalace 699 fotovoltaických panelů na střechu jedné z hlavních budov. Tento nový zdroj za rok vygeneroval úctyhodných 230 000 kWh čisté elektřiny. Další fází byla instalace dalších panelů na volné ploše našeho areálu, která ročně generuje 1 150 000 kWh a která se rozkládá na ploše 8 800 m2.

V návaznosti na tento úspěch jsme se rozhodli instalovat v roce 2023 fotovoltaické panely i na zbývající střechy hal v Erwitte a získat dalších předpokládaných 870 000 kWh obnovitelné energie ročně.

Tento projekt je dalším krokem směrem ke snížení naší uhlíkové stopy a k optimalizaci spotřeby energie a jen jednou z mnoha iniciativ, které ve společnosti IMI Hydronic Engineering probíhají k dosažení cíle Net Zero do roku 2040. Jako významný hráč v oboru vytápění a chlazení chceme prosazovat vizi uhlíkové neutrality v našem odvětví. Jsme odhodláni pomáhat svými činy budovat lepší a udržitelný svět.

Obrázek
CZ_ESG_Erwitte_2_2023.jpg