IMI Hydronic Engineering går med i EcoVadis

Hållbarhet för en bättre värld

Eftersom kunderna vill ha allt bättre insyn och transparens kring leverantörers och partners miljöpåverkan är det viktigt för oss att vi kan certifiera och visa vår kontinuerliga strävan att förbättra vår tillverkning. Det var också därför vi i början av 2023 för första gången ansökte om EcoVadis-klassning.

Who is EcoVadis?

EcoVadis är världens största organisation för hållbarhetsklassning av företag. Komplexiteten kring bedömning av leverantörskedjans hållbarhet är en allmänt känd utmaning, inte minst med tanke på antalet leverantörer som behöver klassificeras. EcoVadis erbjuder en lösning för alla företag att lämna data baserad på fyra s k ESG-pelare, genom att svara på ett frågeformulär som är anpassat till företagets specifika bransch och verksamhetsort. EcoVadis har fyra utmärkelsenivåer som ger ett standardiserat ramverk för ESG-bedömning och poängsättning, bättre förståelse för tillämpningen av ESG och insyn för kunder och leverantörer vid beslut om vem man ska samarbeta med.

EcoVadis är världens största organisation för hållbarhetsklassning av företag

IMI Hydronic Engineering och EcoVadis

Eftersom samhällets regelverk kräver allt mer transparens om företagens ESG-åtaganden och deras påverkan enligt scope 1, 2 och 3, måste vi hitta ett enkelt och transparent sätt att tillhandahålla denna information till dina kunder.  I egenskap av världens största och erkända leverantör av hållbarhetsklassning för företag var EcoVadis det självklara valet för oss. 

Efter en djupgående analys av vår information tilldelades vi EcoVadis bronsmedalj för vårt hållbarhetsarbete! Det var första gången vi ansökte om den här klassificeringen, och vi fick 55 av 100 möjliga poäng, vilket innebär att vi ligger på mellannivå, något över medelvärdet för industrin.

Genom att gå igenom den här processen har vi kunnat avgöra vilka specifika åtgärder vi behöver vidta för att åtgärda våra hållbarhetsbrister och nå vårt mål att få EcoVadis platinamedalj.

Detta projekt är ytterligare ett steg i vår hållbarhetsresa. Som viktig aktör inom VVS-industrin arbetar vi för att bygga en mer hållbar värld.

Våra poäng och var vi står jämfört med andra inom industrin:

Detta är ett bra första resultat, som placerar oss över medelvärdet inom industrin. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att nå vårt mål – EcoVadis platinamedalj.

Bild
ECOvADIS SCORE