IMI Hydronic Engineering blir en EcoVadis-bedrift

Økt fokus på bærekraft for en bedre verden.

Kunder ønsker i økende grad bedre innsikt og gjennomsiktighet med hensyn til leverandørers og partneres miljøpåvirkning, og det er viktig for oss som en hovedaktør i HVAC-industrien å kunne dokumentere vår kontinuerlige innsats for å forbedre vår produksjon. Tidlig i 2023 søkte vi derfor for første gang om en EcoVadis-rangering slik at kundene våre kan føle seg mer trygg på sine indirekte (Scope 3) utslipp. 

Hvem er EcoVadis?

EcoVadis er verdens største leverandør av bedriftsrelaterte bærekraftsvurderinger. Kompleksiteten i prosessen for evaluering av bærekraft i forsyningskjeden er universalt akseptert som en stor utfordring, og gjøres enda vanskeligere av antallet leverandører som skal vurderes. EcoVadis tilbyr en løsning som gir bedrifter anledning til å sende inn data basert på fire miljømessige, sosiale og forretningsetiske pilarer (ESG) ved å svare på spørreskjemaer tilpasset deres spesifikke økonomiske sektor og forretningssted. EcoVadis tilbyr fire sertifiseringsnivåer basert på et standardisert rammeverk for vurdering og scoring av miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, noe som gir en klarere forståelse av ESG tilnærming og gjør valg av samarbeidspartnere enklere for kunder og leverandører.

EcoVadis er verdens største og mest pålitelige leverandør av bedriftsrelaterte bærekraftsvurderinger

IMI Hydronic Engineering og EcoVadis

Offentlige forskrifter krever i stadig større grad mer gjennomsiktighet med hensyn til bedrifters ESG-forpliktelser og virkningen av deres direkte utslipp, elektrisitetsforbruk og indirekte utslipp (Scope 1, 2 og 3), og vi må derfor finne en løsning der vi kommuniserer dette til kunder på en åpen og enkel måte.  Som verdens største og mest pålitelige leverandør av bedriftsrelaterte bærekraftsvurderinger, var EcoVadis det innlysende  valget for slik kommunikasjon. 

Etter grundig analyse av våre data, ble vi tildelt EcoVadis’ bronsemedalje som anerkjennelse for det vi har oppnådd innen bærekraft. Dette er det første året vi har søkt om slik sertifisering, og vi fikk en score på 55/100 – noe som rangerer oss som en bedrift på middels nivå, og plasserer oss over gjennomsnittet i industrien.

Å være del av denne prosessen har gitt oss mulighet til å etablere spesialtilpassede tiltak for å lukke gapene i vår bærekraftstilnærming og nå vårt mål om et EcoVadis platinanivå. 

Dette prosjektet er enda et viktig steg i riktig retning i vår ESG-utvikling.  Som en hovedinteressent i HVAC-industrien, forplikter vi oss til å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden gjennom våre handlinger. 

Vår score og hvor vi står innen industrien:

Resultatet er et flott utgangspunkt, og plasserer oss over gjennomsnittet i industrien.  Vi vil fortsette å jobbe hardt for å nå vårt mål om EcoVadis platinanivå.

Bilde
ECOvADIS SCORE