IMI Hydronic Engineering dołącza do EcoVadis

Promowanie zrównoważonego rozwoju dla lepszego świata

Klienci chcą mieć coraz większy wgląd w transparentność działań w zakresie wpływu ich dostawców i partnerów na środowisko, ważne było dla nas, jako jednego z wiodących producentów w branży HVAC, aby móc to potwierdzić i pokazać nasze ciągłe zaangażowanie w ulepszanie naszej produkcji. Dlatego na początku 2023 r. po raz pierwszy złożyliśmy wniosek o przyznanie nam ratingu EcoVadis.

Kim jest EcoVadis?

EcoVadis jest największą na świecie organizacją oceniania praktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie. Złożoność oceny zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw jest powszechnie uznawanym wyzwaniem, dodatkowo potęgowanym przez liczbę dostawców wymagających oceny. EcoVadis oferuje rozwiązanie, które pozwala firmom przesyłać dane oparte na 4 filarach ESG, odpowiadając na kwestionariusze dostosowane do ich konkretnego sektora gospodarczego i lokalizacji działalności operacyjnej. EcoVadis ma cztery poziomy, które zapewniają znormalizowaną ocenę ESG i system punktacji, promując lepsze zrozumienie praktyk ESG i zapewniając widoczność klientom i dostawcom przy podejmowaniu decyzji, z kim współpracują.

EcoVadis jest największą na świecie organizacją oceniania praktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie.

IMI Hydronic Engineering i EcoVadis

Regulacje rządowe zmierzają w kierunku wymogu większej widoczności zobowiązań ESG firm i ich wpływu w zakresie 1, 2 i 3, dlatego musimy znaleźć sposób na dostarczenie tych informacji klientom w sposób prosty i przejrzysty. EcoVadis, jako największy na świecie i najbardziej zaufana organizacją oceniania wskaźników zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, był oczywistym wyborem w zakresie dostarczania takich informacji. 

Po dogłębnej analizie naszych informacji otrzymaliśmy brązowy medal EcoVadis w uznaniu za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju! Był to pierwszy rok, w którym ubiegaliśmy się o ten certyfikat i otrzymaliśmy wynik 55/100, klasyfikujący nas jako firmę na średnim poziomie, co plasuje nas powyżej średniej w branży.

Udział w tym procesie pozwolił nam ustalić konkretne, dostosowane do naszych potrzeb działania, które musimy podjąć, aby wypełnić nasze luki w zrównoważonym rozwoju i osiągnąć nasz cel, jakim jest platynowy medal EcoVadis.

Ten projekt to kolejny wielki krok we właściwym kierunku w naszej podróży ESG. Jako jeden z głównych graczy w branży HVAC, jesteśmy zaangażowani w budowanie lepszego i zrównoważonego świata poprzez nasze działania.

Nasz wynik i pozycja w branży

To świetny rezultat, który plasuje nas powyżej średniej w branży. Będziemy nadal intensywnie pracować, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest platynowy medal EcoVadis.

Obraz
ECOvADIS SCORE