IMI Hydronic Engineering slutter sig til EcoVadis

Fremme af bæredygtighed for en bedre verden

I takt med at kunderne ønsker at få mere og mere indsigt og gennemsigtighed i deres leverandørers og partneres miljøpåvirkning, var det vigtigt for os som nøgleaktør i HVAC-branchen at kunne certificere og vise vores løbende engagement i forbedring af vores produktionsaktiviteter, hvilket er grunden til, at vi i begyndelsen af 2023 for første gang ansøgte om vores EcoVadis-certificeringer for at give vores kunder ro i sindet i forbindelse med deres scope 3-emissioner.  

Hvem er EcoVadis?

EcoVadis er verdens største udbyder af evalueringer af virksomheders bæredygtighed. Kompleksiteten omkring vurderingen af forsyningskædens bæredygtighed er en alment anerkendt udfordring, der yderligere vanskeliggøres af antallet af leverandører, der kræver evaluering. EcoVadis tilbyder en løsning, der giver virksomheder mulighed for at indsende data baseret på 4 ESG-søjler ved at svare på spørgeskemaer, der er skræddersyet til deres specifikke økonomiske sektor og operationelle placering. EcoVadis har fire medaljeniveauer, som tilbyder et standardiseret vurderings- og scoringssystem inden for ESG og dermed fremmer en tydeligere forståelse af ESG-praksisser samt giver kunder og leverandører større indsigt, når de beslutter, hvem de vil samarbejde med.

EcoVadis er verdens største udbyder af evalueringer af virksomheders bæredygtighed

IMI Hydronic Engineering og EcoVadis

I takt med at myndighedernes bestemmelser bevæger sig i retning af øgede krav om synligheden af virksomheders ESG-forpligtelser og deres scope 1-, 2- og 3-påvirkninger, er vi nødt til at finde en metode til at levere disse informationer til dine kunder på en enkel og transparent måde. Som verdens største og mest anerkendte leverandør af bæredygtighedsevalueringer til virksomheder var EcoVadis det oplagte valg til levering af sådanne informationer. 

Efter en dybdegående analyse af vores informationer blev vi tildelt EcoVadis' bronzemedalje som en anerkendelse for vores bæredygtighedsresultater! Det var det første år, vi ansøgte om denne certificering, og vi opnåede en score på 55/100, hvilket klassificerede os som en virksomhed på mellemniveau og dermed over gennemsnittet for branchen.

At være en del af denne proces har givet os mulighed for at fastlægge en række specifikke skræddersyede handlinger, vi er nødt til at implementere for at lukke vores bæredygtighedshuller og indfri vores mål om en platinmedalje fra EcoVadis.

Dette projekt er endnu et stort skridt i den rigtige retning på vores ESG-rejse. Som en nøgleaktør i HVAC-branchen er vi forpligtet til at hjælpe med at opbygge en bedre og bæredygtig verden gennem vores handlinger.

Vores score og hvor vi står i branchen

Det er et glimrende første resultat, der placerer os over gennemsnittet for branchen. Vi vil fortsat arbejde hårdt på at nå vores mål om en platinmedalje fra EcoVadis.

Billede
ECOvADIS SCORE