Egenskaper och fördelar

  Effektivare, cyklonisk vakuumavgasning

  Betydligt effektivare än de flesta andra vakuumavgasningssystem.

  Direktavgasning av påfyllningsvatten

  För extra korrossionsskydd

  Enkel idrifttagning, fjärrstyrning och felsökning

  Som standard ingår uppkopplingsmöjlighet till IMI Webserver och BMS via Modbus.

  Vento Compact

  Kompakt design för golv- och väggmontering

  Valfritt ljudabsorberande väggfäste

  För Vento Compact installationsplatser särskilt känsliga för stomljud.

  Brett sortiment

  För installationer från 0,5 - 20,5 bar

  Teknisk beskrivning - Styrenhet TecBox

  Användningsområde:

  Värme-, kyl- och solfångarsystem.
  För system enligt EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

  Medie:

  Icke aggressivt eller icke giftig vätska.
  Eten- eller propylenglykolbaserat frostskyddsmedel upp till 50 %.

  Tryck:

  Min tillåtet tryck, PSmin: -1 bar
  Max tillåtet tryck, PS: se Artiklar

  Temperatur:

  Minsta tillåtna temperatur, TSmin: 0°C
  Max tillåtna temperature, TS: 90°C

  Max tillåten omgivningstemperatur, TA: 40°C
  Min tillåten omgivningstemperatur, TAmin: 0°C

  Spänning:

  Vento V/VF:
  1 x 230 V (± 10 %) / 50 Hz

  Vento VI:
  Huvudspänning:: 3x400V (± 10%) / 50Hz (3P+PE)
  Styrspänning:: 230V (± 10%) / 50Hz (P+N+PE)

  Elanslutningar:

  Onsite säkringar efter behov och lokala installationsföreskrifter
  4 (V/VI) eller 3 (VF) potentialfria utgångar (NO) för extern larmindikering (230 V max 2 A)
  1 RS 485 in/ut
  1 Ethernetingång, RJ45
  1 USB-port

  Kopplingsplintar i PowerCube för inkoppling (Vento VI).

  Skyddsklass:

  IP 54 enligt EN 60529

  Mekaniska anslutningar:

  Vento V/VI
  Sin1: inlopp från system G3/4"
  Sout: utlopp till system G3/4"
  Swm: anslutning för vattenpåfyllning G3/4"
  Vento VF
  Sin1: inlopp från system G1/2"
  Sout: utlopp till system G1/2"
  Swm: anslutning för vattenpåfyllning G3/4"

  Material:

  Metallkomponenter med mediekontakt: kolstål, gjutjärn, rostfritt stål, AMETAL®, mässing, brons.

  Transport och förvaring:

  I frostfria, torra utrymmen.

  Standard:

  Konstruerad enligt
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Igångkörning och service

  Ifyllt igångkörningsprotokoll krävs för att ev. garanti ska kunna åberopas. Igångkörningsprotokollet ska vara signerat av installatör/servicepartner med erforderlig kunskap.
  Dessa produkter bör årligen underhållas och kontrolleras. För detta rekommenderar vi kontakt med någon av vara Servicepartners.

  Styrenhet TecBox, Vento Compact Connect värme

  Vento Compact Connect

  Cyklonisk vakuumavgasning. 1 pump, 2 magnetventiler, enhet för cyklonisk vakuumavgasning, anslutning för vattenpåfyllning med magnetventil och vattenmätare, och styrning via BrainCube Connect.
  2 anslutningsslangar med kulventiler. Anslutning G1/2".

  Typ
  W
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  10 bar (PS)
  V 2.1 FE
  520
  575
  350
  32
  0,75
  10
  ~55*
  0,5 - 2,5
  553 50 38
  7640161642294
  303030-20400

  T = Enhetens totaldjup

  VNd = Den vattenvolym ett system är konstruerat för

  Pel = Elektrisk belastning

  dpu = Arbetstrycksområde

  *) Pumpdrift

  Ljudabsorberande väggfäste för Vento VS/VF Connect

  Väggfäste WB VSF

  Ljudabsorberande väggfäste för Simply Vento Connect och Vento Compact Connect. Minimerar tillförlitligt överföringen av stomljud från enheten till monteringsväggen.

  Typ
  W *
  H
  T
  m
  [kg]
  EAN
  Article No
  WB VSF
  376
  500
  520
  7,5
  7640161644557
  301032-30021

  *) = cc-mått

  Styrenhet TecBox, Vento Connect värme

  Vento V/VI .1 E Connect

  Cyklonisk vakuumavgasning. 1 pump, 1 magnetventil och 1 motorventil, 1 enhet för cyklonisk vakuumavgasning, anslutning för vattenpåfyllning med magnetventil och vattenmätare, och styrning via BrainCube Connect.

  Typ
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  10 bar (PS)
  V 4.1 E
  500
  920
  530
  40
  0,75
  300
  ~55*
  1-2,5
  553 49 17
  7640161629752
  812 1101
  V 6.1 E
  500
  920
  530
  42
  1,1
  300
  ~55*
  1,5-3,5
  553 49 18
  7640161629769
  812 1102
  V 8.1 E
  500
  920
  530
  43
  1,4
  300
  ~55*
  2-4,5
  553 49 19
  7640161629776
  812 1103
  V 10.1 E
  500
  1300
  530
  57
  1,7
  300
  ~60*
  3,5-6,5
  553 49 22
  7640161629783
  812 1104
  13 bar (PS)
  V 14.1 E
  500
  1300
  530
  67
  1,7
  300
  ~60*
  5,5-10
  553 49 23
  7640161629790
  812 1105
  25 bar (PS)
  VI 19.1 E
  570
  1086
  601
  78
  2,6
  300
  ~60*
  6,5-15,5
  7640161636774
  303031-60600
  VI 25.1 E
  570
  1258
  601
  85
  3,4
  300
  ~60*
  10,5-20,5
  7640161636781
  303031-60700

  T = Enhetens totaldjup

  VNd = Den vattenvolym ett system är konstruerat för

  Pel = Elektrisk belastning

  dpu = Arbetstrycksområde

  *) Pumpdrift

  Styrenhet TecBox, Vento Connect kyla

  Vento V/VI .1 EC Connect

  Cyklonisk vakuumavgasning. 1 pump, 1 magnetventil och 1 motorventil, 1 enhet för cyklonisk vakuumavgasning, anslutning för vattenpåfyllning med magnetventil och vattenmätare, och styrning via BrainCube Connect.

  Kylisolering med skydd mot vattenkondensering.

  Typ
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  10 bar (PS)
  V 4.1 EC
  500
  920
  530
  41
  0,75
  300
  ~55*
  1-2,5
  553 49 24
  7640161629806
  812 1201
  V 6.1 EC
  500
  920
  530
  43
  1,1
  300
  ~55*
  1,5-3,5
  553 49 45
  7640161629813
  812 1202
  V 8.1 EC
  500
  920
  530
  44
  1,4
  300
  ~55*
  2-4,5
  553 49 47
  7640161629820
  812 1203
  V 10.1 EC
  500
  1300
  530
  58
  1,7
  300
  ~60*
  3,5-6,5
  553 49 48
  7640161629837
  812 1204
  13 bar (PS)
  V 14.1 EC
  500
  1300
  530
  68
  1,7
  300
  ~60*
  5,5-10
  553 49 49
  7640161629844
  812 1205
  25 bar (PS)
  VI 19.1 EC
  570
  1086
  601
  86
  2,6
  300
  ~60*
  6,5-15,5
  7640161636958
  303031-70600
  VI 25.1 EC
  570
  1258
  601
  94
  3,4
  300
  ~60*
  10,5-20,5
  7640161636941
  303031-70700

  T = Enhetens totaldjup

  VNd = Den vattenvolym ett system är konstruerat för

  Pel = Elektrisk belastning

  dpu = Arbetstrycksområde

  *) Pumpdrift

  Pleno P vattenpåfyllningsenheter (Vento V/VI/VF)

  Hydronisk enhet för vattenpåfyllning med Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM och i kombination med Pleno Refill-moduler. Har en avstängningsventil, backventil, filter och en typ BA -backflödesbegränsare (skyddsklass 4) enligt EN 1717.Anslutning (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hydronisk enhet för vattenpåfyllning med Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM och i kombination med Pleno Refill-moduler. Har en avstängningsventil, backventil, filter och en typ BA -backflödesbegränsare (skyddsklass 4) enligt EN 1717.
  Anslutning (Swm): G1/2

  Typ
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  553 49 52
  7640161630147
  813 3310

  qwm = vattenpåfyllnadsflöde

  * maximalt medelvärde för avgasning av påfyllnadsvatten med Vento V/VI och Transfero TV/TVI
  ** maximalt medelvärde för avgasning av påfyllnadsvatten med Vento Compact
  *** vid användning av flödesbegränsare för drift med lågflödes vattenbehandlingspatroner
  **** för kombination med Pleno PX/PIX se q (pw-pout) diagram i Pleno Connect datablad

  Pleno P vattenpåfyllningsenheter (Vento V/VI)

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av Pleno P BA4 R bakflödesbegränsare och Pleno P AB5 modul, med skyddsklass 5 enligt EN 1717.

  Pleno P AB5 R

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av Pleno P BA4 R bakflödesbegränsare och Pleno P AB5 modul, med skyddsklass 5 enligt EN 1717.

  Typ
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  AB5 R
  10
  220
  280
  1000
  3,8
  200
  553 49 57
  7640161630161
  813 3330

  qwm = vattenpåfyllnadsflöde

  T = Enhetens totaldjup

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av en urskijlningstank typ AB (skyddsklass 5) enligt EN 1717. För installation på baksidan av varje enhet. Kan användas till vattenbehandlingsenheter av annat fabrikat som inte uppfyller kraven på qwm min 1300 l/h och därför inte kan vara direktanslutna.

  Pleno P AB5

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av en urskijlningstank typ AB (skyddsklass 5) enligt EN 1717. För installation på baksidan av varje enhet. Kan användas till vattenbehandlingsenheter av annat fabrikat som inte uppfyller kraven på qwm min 1300 l/h och därför inte kan vara direktanslutna.

  Typ
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  AB5
  10
  220
  280
  1000
  1,83
  200
  553 49 56
  7640161630154
  813 3320

  qwm = vattenpåfyllnadsflöde

  T = Enhetens totaldjup

  Pleno Refill

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Mjukgörande behållare fylld med kvalitativ harts.

  Pleno Refill

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Mjukgörande behållare fylld med kvalitativ harts.

  3/4” lekande mutter, 3/4” utv gga för planpackning.
  Nominellt tryck: PS 8
  Max. arbetstemperatur: 45°C
  Min. arbetstemperatur: > 4°C

  Typ
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Artikelnr
  Refill 16000
  16000
  G3/4
  G3/4
  195
  383
  455
  9,1
  7640161630475
  813 3210
  Refill 36000
  36000
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630482
  813 3220
  Refill 48000
  48000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630499
  813 3230

  → = Flödesriktning

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Avmineraliserings behållare fylld med kvalitativ harts.

  Pleno Refill Demin

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Avmineraliserings behållare fylld med kvalitativ harts.

  3/4” lekande mutter, 3/4” utv gga för planpackning.
  Nominellt tryck: PS 8
  Max. arbetstemperatur: 45°C
  Min. arbetstemperatur: > 4°C

  Typ
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Artikelnr
  Refill Demin 13500
  13500
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630505
  813 3260
  Refill Demin 18000
  18000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630512
  813 3270

  → = Flödesriktning

  Vento_V_Connect

  Välj ett format Ladda ner

  Vento_Connect_range

  Välj ett format Ladda ner

  Vento_VI_Connect

  Välj ett format Ladda ner

  Simply_Vento

  Välj ett format Ladda ner

  Vento_Compact

  Välj ett format Ladda ner