Informacije O Proizvodima

  Ciklonska vakuum degazacija veće efikasnosti

  Značajno viša efikasnost od većine drugih vakuumskih degazacionih sistema.

  Direktna degazacija vode za dopunu

  Direktna degazacija vode za dopunu.

  Lako puštanje u rad, daljinski pristup i rešavanje problema

  Standardizovani integrisani priključci na naš IMI Webserver i na BMS.

  Vento Compact

  Kompaktan dizajn za montažu na pod ili na zid

  Opcionalni zidni nosač koji apsorbuje zvuk

  Za lokacije ugradnje posebno osetljive na strukturni zvuk.

  Pun opseg

  Za pritiske u instalaciji od 0,5 - 20,5 bar.

  Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

  Namena:

  Instalacije grejanja, hlađenja i solarni sistemi. Za sisteme prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušten pritisak, PSmin: -1 bar
  Maks. dopušten pritisak, PS: pogledajte deo Artikli

  Temperatura:

  Min. dopuštena temperatura, TSmin: 0°C
  Maks. dopuštena temperatura, TS: 90°C

  Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
  Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 0°C

  Napon:

  Vento V/VF:
  1 x 230 V (± 10 %) / 50 Hz

  Vento VI:
  Glavni napon: 3x400V (± 10%) / 50Hz (3P+PE)
  Kontrolni napon: 230V (± 10%) / 50Hz (P+N+PE)

  Električni priključci:

  Osigurači na mestu ugradnje prema snazi i lokalnim normama
  4 (V/VI) ili 3 (VF) bezpotencijalna izlaza (NO) za indikaciju eksternog alarma (230V maks. 2A)
  1 RS 485 ulaz/izlaz
  1 Eternet RJ45 utičnica za utikač
  1 USB glavna utičnica za utikač

  Terminalni priključci u PowerCube za direktno ožičenje (Vento VI).

  Zaštita:

  IP 54 prema EN 60529

  Mehanički priključci:

  Vento V/VI
  Sin1: ulaz iz sistema G3/4"
  Sout: izlaz ka sistemu G3/4"
  Swm: ulaz vode za dopunu G3/4"
  Vento VF
  Sin1: ulaz iz sistema G1/2"
  Sout: izlaz ka sistemu G1/2"
  Swm: ulaz vode za dopunu G3/4"

  Materijal:

  Metalne komponente sa srednjim kontaktom: ugljenični čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, AMETAL®, mesing, crveni mesing.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Kontrolna jedinica TecBox, Vento Compact Connect Grejanje

  Vento Compact Connect

  Jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju. 1 pumpa, 2 solenoidna ventila, jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju, veza za dopunu vode sa solenoidnim ventilom i vodomerom, i BrainCube Connect kontrolom.
  2 priključna creva sa loptastim ventilima. Veza G1/2".

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  EAN
  Kataloški broj
  10 bar (PS)
  V 2.1 FE
  520
  575
  350
  32
  0,75
  10
  ~55*
  0,5 - 2,5
  7640161642294
  303030-20400

  T = Dubina uređaja

  VNd = kapacitet vode za koju je uređaj namenjen

  Pel = Električna snaga

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Zidni nosač koji apsorbuje zvuk za Vento VS/VF Connect

  Nosač koji WB VSF

  Zidni nosač koji apsorbuje zvuk za Simply Vento Connect i Vento Compact Connect. Pouzdano minimizira prenos strukturnog zvuka sa jedinice na zid za montažu.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  EAN
  WB VSF
  376
  500
  520
  7,5
  7640161644557
  301032-30021

  B = Udaljenost od centra do centra za optimalnu montažu

  Kontrolna jedinica TecBox, Vento Connect Grejanje

  Vento V/VI .1 E Connect

  Jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju. 1 pumpa, 1 solenoidni ventil i 1 motorni ventil, 1 jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju, veza za dopunu vode sa solenoidnim ventilom i vodomerom, i BrainCube Connect kontrolom.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  EAN
  Kataloški broj
  10 bar (PS)
  V 4.1 E
  500
  920
  530
  40
  0,75
  300
  ~55*
  1-2,5
  7640161629752
  812 1101
  V 6.1 E
  500
  920
  530
  42
  1,1
  300
  ~55*
  1,5-3,5
  7640161629769
  812 1102
  V 8.1 E
  500
  920
  530
  43
  1,4
  300
  ~55*
  2-4,5
  7640161629776
  812 1103
  V 10.1 E
  500
  1300
  530
  57
  1,7
  300
  ~60*
  3,5-6,5
  7640161629783
  812 1104
  13 bar (PS)
  V 14.1 E
  500
  1300
  530
  67
  1,7
  300
  ~60*
  5,5-10
  7640161629790
  812 1105
  16 bar (PS)
  VI 19.1 E
  570
  1086
  601
  78
  2,6
  300
  ~60*
  6,5-15,5
  7640161636774
  303031-60600
  25 bar (PS)
  VI 25.1 E
  570
  1258
  601
  85
  3,4
  300
  ~60*
  10,5-20,5
  7640161636781
  303031-60700

  T = Dubina uređaja

  VNd = kapacitet vode za koju je uređaj namenjen

  Pel = Električna snaga

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Kontrolna jedinica TecBox, Vento Connect Hlađenje

  Vento V/VI .1 EC Connect

  Jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju. 1 pumpa, 1 solenoidni ventil i 1 motorni ventil, 1 jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju, veza za dopunu vode sa solenoidnim ventilom i vodomerom, i BrainCube Connect kontrolom.

  Izolacija hlađenja sa zaštitom od kondenzacione vode.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  EAN
  Kataloški broj
  10 bar (PS)
  V 4.1 EC
  500
  920
  530
  41
  0,75
  300
  ~55*
  1-2,5
  7640161629806
  812 1201
  V 6.1 EC
  500
  920
  530
  43
  1,1
  300
  ~55*
  1,5-3,5
  7640161629813
  812 1202
  V 8.1 EC
  500
  920
  530
  44
  1,4
  300
  ~55*
  2-4,5
  7640161629820
  812 1203
  V 10.1 EC
  500
  1300
  530
  58
  1,7
  300
  ~60*
  3,5-6,5
  7640161629837
  812 1204
  13 bar (PS)
  V 14.1 EC
  500
  1300
  530
  68
  1,7
  300
  ~60*
  5,5-10
  7640161629844
  812 1205
  16 bar (PS)
  VI 19.1 EC
  570
  1086
  601
  86
  2,6
  300
  ~60*
  6,5-15,5
  7640161636958
  303031-70600
  25 bar (PS)
  VI 25.1 EC
  570
  1258
  601
  94
  3,4
  300
  ~60*
  10,5-20,5
  7640161636941
  303031-70700

  T = Dubina uređaja

  VNd = kapacitet vode za koju je uređaj namenjen

  Pel = Električna snaga

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Pleno P moduli za dopunu vode (Vento V/VI/VF)

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM i u kombinaciji sa Pleno Refill modulima. Ima zapornu, nepovratnu, funkciju filtera i tip BA blokator povratnog toka (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717. Veza (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM i u kombinaciji sa Pleno Refill modulima. Ima zapornu, nepovratnu, funkciju filtera i tip BA blokator povratnog toka (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717.
  Veza (Swm): G1/2

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  7640161630147
  813 3310

  qwm = protok vode za dopunu

  * maksimalna prosečna vrednost vode za dopunu koja se degazira sa Vento V/VI i Transfero TV/TVI
  ** maksimalna prosečna vrednost vode za dopunu koja se degazira sa Vento Compact
  *** kada se koristi limiter protoka sa kertridžima za tretman vode niskog protoka
  **** za kombinaciju sa Pleno PX/PIX videti q(pw-pout) dijagram u Pleno Connect katalogu

  Pleno P moduli za dopunu vode (Vento V/VI)

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od Pleno P BA4 R blokatora povratnog toka i Pleno P AB5 modula, EN 1717 klasa zaštite 5.

  Pleno P AB5 R

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od Pleno P BA4 R blokatora povratnog toka i Pleno P AB5 modula, EN 1717 klasa zaštite 5.

  Tip
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  AB5 R
  10
  220
  280
  1000
  3,8
  200
  7640161630161
  813 3330

  qwm = protok vode za dopunu

  T = Dubina uređaja

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Pleno P AB5

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Tip
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  AB5
  10
  220
  280
  1000
  1,83
  200
  7640161630154
  813 3320

  qwm = protok vode za dopunu

  T = Dubina uređaja

  Pleno Refill

  Hidraulička jedinica za omekšavanje vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za omekšavanje ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  Pleno Refill

  Hidraulička jedinica za omekšavanje vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za omekšavanje ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  3/4” obrtna matica, 3/4” spoljni namotaj pogodan za ravnu zaptivku.
  Nominalni pritisak: PS 8
  Maks. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill 16000
  16000
  G3/4
  G3/4
  195
  383
  455
  9,1
  7640161630475
  813 3210
  Refill 36000
  36000
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630482
  813 3220
  Refill 48000
  48000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630499
  813 3230

  → = Smer proticanja

  Hidraulička jedinica za desalinizaciju vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za desalinizaciju ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  Pleno Refill Demin

  Hidraulička jedinica za desalinizaciju vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za desalinizaciju ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  3/4” obrtna matica, 3/4” spoljni namotaj pogodan za ravnu zaptivku.
  Nominalni pritisak: PS 8
  Maks. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill Demin 13500
  13500
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630505
  813 3260
  Refill Demin 18000
  18000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630512
  813 3270

  → = Smer proticanja

  Simply_Vento_V2_1_SWME

  Izaberite format PRUZMITE

  Simply_Vento_V2_1_S

  Izaberite format PRUZMITE

  Vento_V_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  Vento_VI_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  Vento_V_Connect_front_kat

  Izaberite format PRUZMITE

  Vento_Connect_2020

  Izaberite format PRUZMITE