Informacije O Proizvodima

  Ciklonska vakuum degazacija veće efikasnosti

  Značajno viša efikasnost od većine drugih vakuumskih degazacionih sistema.

  Direktna degazacija vode za dopunu

  Direktna degazacija vode za dopunu.

  Lako puštanje u rad, daljinski pristup i rešavanje problema

  Standardizovani integrisani priključci na naš IMI Webserver i na BMS.

  Vento Compact

  Kompaktan dizajn za montažu na pod ili na zid

  Optional sound absorbing wall bracket

  For Vento Compact in installations particularly sensitive to structure-borne sound.

  Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

  Namena:

  Instalacije grejanja, hlađenja i solarni sistemi. Za sisteme prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušten pritisak, PSmin: -1 bar
  Maks. dopušten pritisak, PS: pogledajte deo Artikli

  Temperatura:

  Min. dopuštena temperatura, TSmin: 0°C
  Maks. dopuštena temperatura, TS: 90°C

  Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
  Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 0°C

  Napon:

  Vento V/VF:
  1 x 230 V (± 10 %) / 50 Hz

  Vento VI:
  Glavni napon: 3x400V (± 10%) / 50Hz (3P+PE)
  Kontrolni napon: 230V (± 10%) / 50Hz (P+N+PE)

  Električni priključci:

  Osigurači na mestu ugradnje prema snazi i lokalnim normama
  3 bezpotencijalna izlaza (NO) za indikaciju eksternog alarma (230V maks. 2A)
  1 RS 485 ulaz/izlaz
  1 Eternet RJ45 utičnica za utikač
  1 USB glavna utičnica za utikač

  Terminalni priključci u PowerCube za direktno ožičenje (Vento VI).

  Zaštita:

  IP 54 prema EN 60529

  Mehanički priključci:

  Vento V/VI
  Sin1: ulaz iz sistema G3/4"
  Sout: izlaz ka sistemu G3/4"
  Swm: ulaz vode za dopunu G3/4"
  Vento VF
  Sin1: ulaz iz sistema G1/2"
  Sout: izlaz ka sistemu G1/2"
  Swm: ulaz vode za dopunu G3/4"

  Materijal:

  Metalne komponente sa srednjim kontaktom: ugljenični čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, AMETAL®, mesing, crveni mesing.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Kontrolna jedinica TecBox, Vento Compact Connect Grejanje

  Vento Compact Connect

  Jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju. 1 pumpa, 2 solenoidna ventila, jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju, veza za dopunu vode sa solenoidnim ventilom i vodomerom, i BrainCube Connect kontrolom.
  2 priključna creva sa loptastim ventilima. Veza G1/2".

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  EAN
  Kataloški broj
  10 bar (PS)
  V 2.1 FE
  520
  575
  350
  30
  0,75
  10
  ~55*
  0,5 - 2,5
  7640161642294
  303030-20400

  T = Dubina uređaja

  VNd = kapacitet vode za koju je uređaj namenjen

  Pel = Električna snaga

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Sound absorbing wall bracket for Vento VS/VF Connect

  Wall bracket WB VSF

  Sound-absorbing wall bracket for Simply Vento Connect and Vento Compact Connect.
  Reliably reduces the transmission of structure-borne sound from the unit to the mounting wall to a minimum.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  EAN
  V 2.1 S
  376
  500
  520
  7,5
  7640161644557
  303032-30021

  B = Centre-to-centre distance for optimum mounting

  Kontrolna jedinica TecBox, Vento Connect Grejanje

  Vento V/VI .1 E Connect

  Jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju. 1 pumpa, 2 solenoidna ventila (Vento V), 1 solenoidni ventil i 1 motorni ventil (Vento VI), 1 jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju, veza za dopunu vode sa solenoidnim ventilom i vodomerom, i BrainCube Connect kontrolom.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  EAN
  Kataloški broj
  10 bar (PS)
  V 4.1 E
  500
  920
  530
  38
  0,75
  300
  ~55*
  1-2,5
  7640161629752
  812 1101
  V 6.1 E
  500
  920
  530
  40
  1,1
  300
  ~55*
  1,5-3,5
  7640161629769
  812 1102
  V 8.1 E
  500
  920
  530
  41
  1,4
  300
  ~55*
  2-4,5
  7640161629776
  812 1103
  V 10.1 E
  500
  1300
  530
  57
  1,7
  300
  ~60*
  3,5-6,5
  7640161629783
  812 1104
  13 bar (PS)
  V 14.1 E
  500
  1300
  530
  67
  1,7
  300
  ~60*
  5,5-10
  7640161629790
  812 1105
  16 bar (PS)
  VI 19.1 E
  570
  1086
  601
  78
  2,6
  300
  ~60*
  6,5-15,5
  7640161636774
  303031-60600
  25 bar (PS)
  VI 25.1 E
  570
  1258
  601
  85
  3,4
  300
  ~60*
  10,5-20,5
  7640161636781
  303031-60700

  T = Dubina uređaja

  VNd = kapacitet vode za koju je uređaj namenjen

  Pel = Električna snaga

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Kontrolna jedinica TecBox, Vento Connect Hlađenje

  Vento V/VI .1 EC Connect

  Jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju. 1 pumpa i 2 solenoidna ventila (Vento V), 1 solenoidni ventil i 1 motorni ventil (Vento VI), 1 jedinica za ciklonsku vakuum degazaciju, veza za dopunu vode sa solenoidnim ventilom i vodomerom, i BrainCube Connect kontrolom.

  Izolacija hlađenja sa zaštitom od kondenzacione vode.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  VNd
  [m3]
  SPL
  [dB(A)]
  dpu
  [bar]
  EAN
  Kataloški broj
  10 bar (PS)
  V 4.1 EC
  500
  920
  530
  39
  0,75
  300
  ~55*
  1-2,5
  7640161629806
  812 1201
  V 6.1 EC
  500
  920
  530
  41
  1,1
  300
  ~55*
  1,5-3,5
  7640161629813
  812 1202
  V 8.1 EC
  500
  920
  530
  42
  1,4
  300
  ~55*
  2-4,5
  7640161629820
  812 1203
  V 10.1 EC
  500
  1300
  530
  58
  1,7
  300
  ~60*
  3,5-6,5
  7640161629837
  812 1204
  13 bar (PS)
  V 14.1 EC
  500
  1300
  530
  68
  1,7
  300
  ~60*
  5,5-10
  7640161629844
  812 1205
  16 bar (PS)
  VI 19.1 EC
  570
  1086
  601
  86
  2,6
  300
  ~60*
  6,5-15,5
  7640161636958
  303031-70600
  25 bar (PS)
  VI 25.1 EC
  570
  1258
  601
  94
  3,4
  300
  ~60*
  10,5-20,5
  7640161636941
  303031-70700

  T = Dubina uređaja

  VNd = kapacitet vode za koju je uređaj namenjen

  Pel = Električna snaga

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Pleno P moduli za dopunu vode

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Pleno P AB5

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Tip
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  AB5
  10
  220
  280
  1000
  1,83
  250
  7640161630154
  813 3320

  qwm = maksimalni zapreminski protok vode za dopunu

  T = Dubina uređaja

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Sastoji se od zapornog ventila, nepovratnog ventila, filtera i blokatora povratnog toka tipa BA (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717.Sa vezom za Pleno Refill module. Veza (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Sastoji se od zapornog ventila, nepovratnog ventila, filtera i blokatora povratnog toka tipa BA (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717.
  Sa vezom za Pleno Refill module.
  Veza (Swm): G1/2

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  7640161630147
  813 3310

  *) sa V/VI
  **) sa Vento Compact
  ***) kada se koristi ograničivač protoka zajedno sa punjenjem za tretman vode

  Pleno P moduli za dopunu vode

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Pleno P AB5

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Tip
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  AB5
  10
  220
  280
  1000
  1,83
  250
  7640161630154
  813 3320

  qwm = maksimalni zapreminski protok vode za dopunu

  T = Dubina uređaja

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Sastoji se od zapornog ventila, nepovratnog ventila, filtera i blokatora povratnog toka tipa BA (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717.Sa vezom za Pleno Refill module. Veza (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Sastoji se od zapornog ventila, nepovratnog ventila, filtera i blokatora povratnog toka tipa BA (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717.
  Sa vezom za Pleno Refill module.
  Veza (Swm): G1/2

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  7640161630147
  813 3310

  *) sa V/VI
  **) sa Vento Compact
  ***) kada se koristi ograničivač protoka zajedno sa punjenjem za tretman vode