Kas mēs esam?

Tā kā “IMI Hydronic Engineering” ir vadošais apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzņēmums, mūsu uzdevums ir ar savas pieredzes un tehnoloģiju palīdzību atrisināt klientu problēmas. Lai palīdzētu veidot ilgtspējīgāku un labāku pasauli, mēs cenšamies rast inovatīvus, energoefektīvus savienotos risinājumus ēkām – viens piemērs ir mūsu savienotais “TA-Smart” vārsts.

 

Uzziniet par to video!

1.

Jūsu partneris apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumiem

Mēs vēlamies būt Jūsu partneris un palīdzēt atrisināt apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas problēmas no vienkāršākās līdz vissarežģītākajai. Mēs strādāsim kopā ar Jums, lai rastu visilgtspējīgākos un pašu inovatīvākos risinājumus jūsu ēkām – sākot no datu centriem, līdz dzīvojamām mājām.

 

Atklājiet mūsu zīmolus!

2.

Mūsu pieredze Jūsu rīcībā

Tā kā mūsu pieredze apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā kopumā pārsniedz 300 gadus, mēs ne vien vēlamies nodrošināt Jums risinājumus apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, bet arī vēlamies Jūs iedrošināt kļūt par speciālistiem, savas apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārvaldībā. Tādēļ ar mūsu tehniķu komandām un “Hydronic College” mācībām nododam savas zināšanas Jūsu rīcībā.   

 

Uzziniet vairāk mūsu “Hydronic College”.

3.

Līderis un īstenotājs vides aizsardzībā

Ēkas patērē 40 % no visas enerģijas pasaulē, no tiem 50 % – apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās. Tā kā esam nozīmīgs dalībnieks apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas nozarē, mums jāpiedalās klimata izmaiņu apjoma samazināšanā. To darām ne vien attīstot energoefektīvus apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas inženierijas risinājumus, bet arī pastāvīgi pilnveidojot mūsu ražošanas procesu.

 

Plašāka informācija par mūsu Zaļajām iniciatīvām.

4.

Viena liela komanda

“IMI Hydronic Engineering” panākumu atslēga ir iekļaušanas, daudzveidības un atbildības kultūra, palīdzot mūsu klientiem atrast risinājumus. Mēs esam pārliecināti, ka ikviena komandas dalībnieka ieguldījumā ir kaut kas unikāls, kas palīdz radīt inovācijas un ilgtspējīgu pasauli nākotnē.   

 

Pievienojieties mums!