Uporaba glede na sistem – Sevalno ogrevanje – Stanovanje s centralnim virom toplote

Tipična uporaba v stanovanjskih in funkcionalnih zgradbah

> Ogrevanje in hlajenje s centralno prenosno postajo za talno in stensko ogrevanje, stropnimi sevalnimi ploščami, ohlajenimi stropi in drugimi površinskimi in nizkotemperaturnimi sistemi
> Tlačna razlika 15–60 kPa
> Največji skupni pretok 2.500 l/h ali skupna ogrevalna obremenitev 29 kW 2
> Do 12 ogrevalnih krogov, premeri cevi od 6 do 20 mm

radiant apartments with central heat source