Uporaba glede na sistem – Radiatorji – Stanovanje s centralnim virom toplote

Zapleteno stanje objekta

> Kombinacija vodoravne in navpične distribucije
> Neznan sistem cevovodov
> Deli objekta z različnimi zmogljivostmi
> S skupno dolžino cevi do 100 m do najbolj oddaljenega radiatorja ni potreben regulator tlačne razlike

radiators apartments with central heat source

Kombinacija ogrevanja z radiatorji in talnega ogrevanja

> Nadzor temperature v posameznih prostorih in največja omejitev povratne temperature
> Primerno tudi za stensko ogrevanje
> Vsi radiatorji, priključeni na sistem, so opremljeni s termostatskimi ventili Eclipse

radiators apartments with central heat source