Uporaba glede na sistem – Radiatorji – Nestanovanjska zgradba

Zapleteno stanje objekta

> S skupno dolžino cevi do 100 m do najbolj oddaljenega radiatorja ni potreben regulator tlačne razlike

radiators non residential buildings

Kombinacija radiatorskega ogrevanja in talnega ogrevanja za dodatno regulacijo temperature tal – Tipična sistemska namestitev za hotele

> Posamezne sobe (npr. kopalnica) omogočajo nadzor sevalne temperature
> Sistem Multibox Eclipse RTL se uporablja za omejevanje najvišje povratne temperature in zato uravnava samo povratno temperaturo
> Vsi radiatorji, priključeni na sistem, so opremljeni s termostatskimi ventili Eclipse
> Vsi kopalniški radiatorji, priključeni na sistem, so opremljeni s kompletom Multilux 4 Eclipse

radiators non residential buildings combination of radiators and floor heating