Zastosowanie według typu instalacji - Grzejniki - Budownictwo niemieszkaniowe

Bardzo rozgałęziona instalacja

> Sumaryczna długość orurowania do 100m, brak regulatora różnicy ciśnień

radiators non residential buildings

System grzewczy oparty o grzejniki i ogrzewanie podłogowe

 

> Pokoje (np. łazienka) z regulatorem temperatury
> Multibox Eclipse RTL służy do ograniczenia maksymalnej temperatury powrotu i dlatego reguluje tylko temperaturę powrotu
> Wszystkie grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne Eclipse
> Wszystkie grzejniki łazienkowe w instalacji są wyposażone w Multilux 4 Eclipse

radiators non residential buildings combination of radiators and floor heating