Použití podle typu soustavy - Otopná tělesa - Komerční budova

Rozsáhlá a složitá struktura soustavy

> S délkou potrubí až 100 m k nejvzdálenějšímu otopnému tělesu, není požadován regulátor tlakové diference

radiators non residential buildings

Kombinace otopných těles a podlahového vytápění pro dodatečnou regulaci teploty podlahy - např. v hotelech

> Jednotlivé místnosti (např. koupelny) mají regulaci teploty

> Multibox Eclipse RTL se používá na omezení maximální teploty zpátečky, tj. reguluje se pouze teplota zpátečky

> Všechna otopná tělesa připojená do soustavy jsou vybavena termostatickými ventily Eclipse
> Všechna koupelnová tělesa napojená do soustavy jsou vybavena ventily Multilux 4-Eclipse-set

radiators non residential buildings combination of radiators and floor heating