Utrzymanie ciśnienia, Usuwanie zanieczyszczeń i Odgazowanie