Hotel s restaurací Lange v Německu

Hotel s restaurací Lange v německém Leeru byl otevřen v roce 1972 s pouhými 20 pokoji, ale s rostoucí popularitou byl několikrát rozšířen a stavebně upraven, aby vyhověl rostoucí poptávce.

V letech 1972-2014 se hotel rozrostl z původní kapacity 20 pokojů na současných, byla rozšířena kuchyně, instalován bazén a lázně a postavena nová vstupní hala. Během let rozvoje se ale nevěnovala dostatečná pozornost účinnosti otopného systému, což ovlivnilo hydronické vyvážení soustavy a vedlo ke špatnému zásobování některých otopných těles.

Při poslední rekonstrukci v roce 2014 pověřila majitelka hotelu, Elke Frerichsová, specialisty na HVAC, společnost Bahlmann GmbH, aby navrhli takový otopný systém, který by odstranil všechny problémy nedotápění a přetápění některých místností a který by zaručil energetickou účinnost a byl nákladově efektivní.

Výzva v oblasti hydroniky

Po analýze hydronického vyvážení bylo zjištěno, že požadované průtoky způsobují značné tlakové ztráty v radiátorových ventilech, které by bylo možné normálně vyřešit instalací standardních otopných těles s radiátorovými ventily s přednastavením v kombinaci s vyvažovacími ventily. To však vyžaduje větší zásah a hlavně hluk způsobený vrtáním. Protože si majitelka hotelu přála zachovat provoz hotelu během rekonstrukce, dodavatel by nebyl schopen lokalizovat některé části potrubí, proto bylo rozhodnuto zachovat stávající otopná tělesa a hledat jiné řešení.

Aby společnost Bahlmann splnila požadavky projektu, potřebovala podporu odborného partnera zkušeného v oblasti řešení HVAC, a proto se obrátila na společnost IMI Hydronic Engineering kvůli nejnovějšímu řešení termostatické regulace, technologii automatické regulace průtoku (AFC).

Řešení

Technologie AFC od společnosti IMI Hydronic Engineering se dodává v tělese ventilu, které při použití společně s velmi oblíbenými termostatickými hlavicemi K dokáže automaticky a nezávisle na diferenčním tlaku na ventilu regulovat maximální průtok. Kromě toho byla navržena pro diferenční tlaky do 60 kPa, což také znamená, že nové radiátorové ventily nebudou rušit hlukem.

Po seznámení s touto technologií měla společnost Bahlmann jasno a jednoznačně se rozhodla toto řešení použít a ve spolupráci s technickou podporou IMI Hydronic Engineering instalovat ventily Eclipse do všech 148 otopných těles.

Další výhodou technologie AFC je snadná instalace, v tomto případě trvala kompletní montáž  pouhé 3 dny. Nastavení ventilu lze určit, aniž by bylo nutné znát přesné umístění potrubí nebo provádět složité výpočty. Dodavatel musí jednoduše nainstalovat set hlavice K a tělesa ventilu na stávající otopná tělesa a na jednotlivých ventilech individuýlně nastavit požadované maximální průtoky.

Jako další opatření instaloval dodavatel rozdělovače podlahového vytápění Dynacon Eclipse značky IMI Heimeier, které rovněž využívají technologii AFC. Tyto komponenty nyní zajišťují automatické omezení nadměrného diferenčního tlaku na každém otopném tělese a smyčce podlahového vytápění, takže množství protékající teplé vody nikdy nepřekročí maximální nastavení.

Výsledek

Díky použití technologie AFC společnosti IMI Hydronic Engineering se podařilo vyřešit problémy s rozvodem tepla a stará čerpadla mohla být nahrazena menšími a účinnějšími modely, protože revitalizovaná soustava vytápění má nižší požadavky na výkon. Komponenty AFC přispěly k takové otopné soustavě, která se bude moci snadno přizpůsobit i dalšímu rozšiřování hotelu, aniž by vznikaly další problémy s hydronikou. Očekává se, že samotné hydronické vyvážení bude představovat úsporu energie ve výši přibližně 8 %.

Stefan Bahlmann ze společnosti Bahlmann GmbH řekl o technologii AFC společnosti IMI Heimeier: "Zajistila přesně to, co jsme v naší konkrétní situaci potřebovali - rychlé a spolehlivé hydronické vyvážení bez použití ručních vyvažovacích ventilů."

Fakta

Název projektu
Hotel s restaurací Lange
Typ projektu
Hotely
Lokalita
Leer, Německo
Majitelka
Elke Freirchs
Projektant
Bahlmann GmbH
Hodnota projektu
8,500 EUR
Použité produkty
Tělesa ventilů s AFC technologií

Související případové studie