University Park, Nonntal

Dodávka kompletního hydronického řešení pro univerzitní areál Nonntal v rakouském Salcburku.

Výzva v oblasti hydroniky

Univerzitní areál Nonntal, renomovaný institut pro podporu mladých talentovaných hudebníků, se nachází v jednom z nejstarších rakouských měst a rodišti hudebního skladatele Wolfganga Mozarta, v Salcburku. Vzhledem k navrhovanému využití této nové univerzitní budovy o rozloze 29 800 m2 bylo nezbytné splnit správné teplotní podmínky v interiéru, a to bez ohledu na výrazné změny venkovních teplot.

Vzhledem ke složitosti systému byla nutná podpora při projektování, aby byla zajištěna správná kompatibilita průtoku mezi výrobou a dostribucí, což je klíčová otázka pro správné fungování systémů vytápění a chlazení. V budovách, které tento požadavek nesplňují, dochází ke stížnostem uživatelů a často i k vyšším nákladům na energii v důsledku neschopnosti zajistit správnou teplotu zejména během provozu ve špičce. Diagnostika problému nekompatibility průtoku často vede k nákladným investicím do dalších zařízení. Tyto investice stejně problém nevyřeší a vedou k ještě větší spotřebě energie, ale bez možnosti její efektivní distribuce (proto je pro úspory energie zásadní se tomuto stavu vyhnout).

Projekt také vyžadoval správné zajištění udržování tlaku v soustavě, aby se zabránilo korozi a prodloužila se životnost zařízení.

Řešení

Rakouský tým IMI Hydronic Engineering spolupracoval s naším Centrem technické podpory (ESC) a projekční firmou Stolz Kramsach. S využitím odborných znalostí společnosti IMI Hydronic Engineering a našeho specializovaného týmu ESC v rané fázi návrhu projektu bylo vyvinuto energeticky účinné systémové řešení, které řešilo požadavky na tlak a průtok.

Profesionální podpora, návrhy pro optimalizaci projektu a vysoká úroveň technické pomoci poskytované týmem ESC umožnily, aby projekt splnil a uspokojil přesné potřeby a požadavky zákazníka.

Realizace projektu trvala 2,5 roku. Tento extrémně rychlý průběh umožnil 5 500 studentům přestěhovat se do nové univerzitní budovy včas na začátek nového akademického roku. Od uvedení do provozu za podpory technika společnosti IMI Hydronic Engineering nebylo nutné provádět žádné další úpravy, což potvrzuje, že problém s pokojovou teplotou byl správně vyřešen.

Fakta

Typ projektu
Objekty vzdělávání a výzkumu
Budova
Univerzitní areál Nonntal
Lokalita
Salzburg, Rakousko
Hrubá výměra
29,800 m2
Majitel
Markus Stolz GmbH & Co KG
Použité produkty
TBV-​C​

Související případové studie