Podcast o novém digitálním ventilu TA-Smart

TA-Smart je generační výzvou ke změně návrhu a provozu otopných a chladicích soustav

Před námi stojí velká výzva a tou je digitalizace hydronického vyvažování a regulace. Díky neustálému sběru dat máme k dispozici aktuální informace o průtoku, teplotách a výkonu. Na základě těchto dat můžeme nejen přesně řídit distribuci tepla a chladu, ale také tato data použít pro řízení zdrojů (kaskáda, bivalentní zdroje) nebo řízení další prvků jako např. oběhových čerpadel. Shromažďování dat z provozu je důležité i pro odhalování úniků energie a také pro diagnostiku případných provozních problémů. Poskytování cloudových služeb na základě sběru a vyhodnocování dat bude do budoucna využíváno právě provozovateli soustav HVAC.

Na tomto odkazu si poslechněte si rozhovor, který vznikl ve spolupráci s redakcí portálu TZB INFO.