Výrobní závody

Zajistěte správný provoz strojních zařízení pro úspěšnou výrobu pomocí účinné soustavy vytápění, chlazení a vzduchotechniky.

Uplatnění našich odborných znalostí

Výrobní závod Braun Medical AG Sempach ve Švýcarsku

Projekt se týká nové budovy výrobního závodu ve švýcarském Sempachu. Zákazník, společnost B. Braun Medical AG, buduje nový udržitelný výrobní závod na výrobu dezinfekčních prostředků. Tým...

Optimalizace spotřeby energie v závodu IMI

Společnost IMI Hydronic Engineering spolupracuje na mnoha renovačních projektech po celém světě. Tentokrát se ale zaměřila na svůj vlastní výrobní závod v Německu, kde se mimo jiné v...

Naše řešení