Indregulering og regulering af mindre varme- og køleunits

Hos TA, mener vi at man skal bruge det rigtige værktøj, til enhver opgave. Derfor giver vi nogle løsninger til indregulering og regulering af mindre terminal units.

Der findes nemlig ikke kun én løsning som passer til alle hydroniske anlæg. For at kunne levere et behageligt indeklima, minimere energiforbruget og forhindre driftsproblemer skal et hydronisk anlæg være fuldt regulerbart og du er nødt til at vælge den hydroniske løsning, der bedst passer til anlæggets kravspecifikationer. 


Vi har erfaringer fra servicering  af mere end 100.000 varme og køleanlæg rundt omkring i verden. Uanset kravene til dit hydroniske anlæg, kan vi hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Hvorfor indregulere ?

Før vi ser på forskellige løsninger, for indregulering af mindre units, lad os blive enige om følgende;

Ethvert hydronisk anlæg – og enhver køle- eller varmeflade i et hydronisk anlæg – fungerer mere effektivt ved korrekt indregulering.

Forklaring følger. 

Med optimal hydronisk regulering følger et optimalt indeklima til minimale energiomkostninger. For at opnå dette, er der tre betingelser, som skal overholdes:

 1. Det foreskrevne flow skal være tilgængeligt ved alle units.
 2. Differenstrykket over reguleringsventilerne må ikke variere for meget.
 3. Flowene skal være kompatible mellem anlæggets delafsnit.

For at læse mere om de 3 betingelser for korrekt indregulering, klik her
Den bedste måde for at overholde disse betingelser, er at skabe balance i systemet.​

Hvilken regulering​

Der er to grundlæggende fordele ved at regulere et hydronisk anlæg :
At forbedre komfort, og at minimere energiomkostninger.

Hvilke type regulering er den rigtige. Det afhænger af en lang række faktorer;

 • Krav til komfort
 • Krav til energi-forbrug/-besparelser   
 • Anlæggets regulerbarhed 
 • Udgifter til reguleringsventiler mm 
 • Udgifter til installation og anlægsopstart 

Med så mange variable er det sjældent noget let valg. Der er flere teoretiske formler til at beregne vanskelige indreguleringer. Men de parametre i formlerne er ganske vanskelige at fastslå. Derfor har vi udviklet et diagram, der opstiller en grundlæggende tommelfingerregel;​

With so many variables, this is often far from an easy choice. There are several theoretical formulas to calculate the “Control difficulty” but the parameters in the formulas are quite difficult to establish. That is why we have developed a chart that sets out a basic rule of thumb;

Vælg On/off regulering
Hvis kravene til reguleringsnøjagtighed er begrænsede, og den aktuelle unit har lang responstid.

Vælg modulerende regulering
Hydroniske anlæg med større krav til reguleringsnøjagtighed, og som er vanskeligere at regulere.

Kredskarakteristik – tænk lineært

Effekten af et modulerende reguleringssystem, afhænger regulerbarheden af det hydroniske anlæg. Kredskarakteristikens kendetegn er en vigtig foranstaltning i det hydroniske design kvalitet og dermed regulerbarhed.

Det er forholdet mellem reguleringssignalet (u) samt reguleringsventilen og den resulterende termiske effekt (P) fra unit.

Jo stejlere kurven for kredskarakteristikken bliver, desto højere risiko for ustabil regulering. En mere lineær form vil resultere i bedre regulering og dermed bedre komfort.​

Circuit characteristic - think linear

Hvordan kan vi sikre en lineær kurve?

 • Ved at anvende en reguleringsventil med korrekt ventilkarakteristik tilpasset til unitens karakteristik samt en god lineær aktuator.
 • Et hydronisk design og en indregulering der minimerer ventilautoritetens betydning.

Hvilken løsning skal jeg vælge?

Så du er altså overbevist om betydningen af, at indregulere dit hydroniske anlæg, og du er blevet klar over, om du har behov for on/off eller modulerende regulering og du er blevet introduceret til vores sortiment af terminal ventiler.

Det sidste trin, er at finde de rigtige indreguleringsventiler til dine units. 

Se nedenstående og dit valg bliver enkelt.

Which solution to use?

On/off regulering

STAD + TBV-C Normal løsning for de fleste anlæg, der benytter on/off regulering
STAP + TBV-C Forenkler indreguleringsproceduren og minimerer risikoen for støjgener

Modulerende regulering

STAP + TBV-CM Normal løsning for de fleste modulerende reguleringssytemer
STAD + TBV-CM Når der kan opnås acceptabel ventilautoritet uden dp-regulering

Modulerende regulering med trykuafhængige reguleringsventiler

TBV-CMP  En løsning der sikrer en gunstig kredskarakteristik og forenkler anlægsopstart.

Dokumenteret regulering

Vi er specialiseret i regulerbarhed. Vi ved at man skal måle for at regulere.
Måling er nøglen for at opnå et fuldt regulerbart hydronisk anlæg. 

Uanset hvilken løsning du vælger, vil du være i stand til at:

 • Kontrollere flowet (dvs. tjekke at det dimensionerede flow er tilgængeligt ved unit).
 • Få fuld anlægsdokumentation (indreguleringsrapporten)
 • Udføre problemløsning efter behov

Vi kalder det for dokumenteret regulering​.​