Funksjoner & fordeler

  Forbedret design for enklere og mer komfortabel bruk.

  Driftssikkert, opplyst 3,5" TFT-berøringsskjerm med farger. Intuitiv og brukervennlig meny. Web-basert grensesnitt med fjernkontroll og sanntidsvisning. BrainCube Connect kontrollpanel integrert i TecBox.

  Ekstern tilgang og feilsøking

  Ekstern tilgang og idriftsettingsstøtte reduserer behovet for høyt kvalifisert personell på stedet. Raskere responstid, reduserte reparasjonskostnader. Datalogging for sjekk av anleggets yteevne.

  Ultramoderne konnektivitet

  Standardiserte tilkoblingsmuligheter til BMS og fjernstyringsanordninger (RS485, Ethernet, USB), noe som gir bedre styrbarhet og sparer tid ved montering og service. Kommunikasjon med opp til 12 BrainCube-enheter i et Master/Slave-nettverk.

  Teknisk beskrivelse - TecBox kontrollenhet

  Anvendelsesområde:

  Varme-, sol- og kjølesystemer.
  For systemer i henhold til EN 12828, SWKI HE301-01, EN 12976, ENV 12977.

  Trykk:

  Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
  Maximalt tillatte trykk, PS: se Artikler

  Temperatur:

  Maksimalt tillatte omgivelsestemperatur, TA: 40°C
  Laveste tillatte omgivelsestemperatur, TAmin: 5°C

  Nøyaktighet:

  Nøyaktig trykkvedlikehold ± 0.1 bar.

  Spenning:

  1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

  Elektrisk belastning:

  Se Artikler

  Beskyttelsesklasse:

  IP 22 lik EN 60529

  Lydnivå:

  59 dB(A) /1bar

  Materiale:

  I hovedsak: stål, messing og bronse

  Transport og lagring:

  I frostfritt og tørt miljø.

  Standard:

  Bygget i henhold til
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Teknisk beskrivelse - Ekspansjonskar

  Anvendelsesområde:

  Kun sammen med kontrollenheten TecBox.
  Se aplikasjoner under Teknisk beskrivelse – Kontrollenhet TecBox.

  Medie:

  Ikke-aggressivt og gift-fritt medie.
  Etylen- eller propylenglykolbasert frostvæske, opptil 50 %.

  Trykk:

  Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
  Maximalt tillatte trykk, PS: se Artikler

  Temperatur:

  Maksimalt tillatte bagtemperatur, TB: 70°C
  Laveste tillatte bagtemperatur, TBmin: 5°C

  For PED-formål:
  Maksimalt tillatt temperatur, TS: 120°C
  Laveste tillatte temperatur, TSmin: -10°C

  Materiale:

  Stål. Farge: beryllium.
  Lufttett airproof-butylgummibag i henhold til EN 13831.

  Transport og lagring:

  I frostfritt og tørt miljø.

  Standard:

  Bygget i henhold til PED 2014/68/EU.

  Garanti:

  Compresso CG, CG...E: 5-års garanti på den lufttette airproof-butylgummibag.
  Compresso CU, CU...E: 5-års garanti på karet.

  TecBox kontrollenhet, Compresso C 10.F Connect

  Nøyaktig trykkvedlikehold ± 0.1 bar.1 kompressor. Ventilblokk med 1 overløpsventil og sikkerhetsventil.

  Compresso C 10.1 F Connect

  Nøyaktig trykkvedlikehold ± 0.1 bar.
  1 kompressor. Ventilblokk med 1 overløpsventil og sikkerhetsventil.

  Type
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  C 10.1-3.75 F
  3,75
  370
  315
  370
  14
  0,6
  7640153570970
  810 1411
  C 10.1-4 F
  4
  370
  315
  370
  14
  0,6
  5902276821295
  301020-90004
  C 10.1-5 F
  5
  370
  315
  370
  14
  0,6
  7640153570987
  810 1413
  C 10.1-6 F
  6
  370
  315
  370
  14
  0,6
  840 23 37
  7640153570994
  810 1414

  T = Anordningens dybde.

  Ekspansjonskar

  Sekundærkar. Innklusiv fleksibel slange for kobling av vannsiden og avstengningsventil med beskyttet funksjon samt kuleventil for rask drenereing. Monteringssett for ekspansjonskarets luft side.

  Compresso CU...E

  Sekundærkar. Innklusiv fleksibel slange for kobling av vannsiden og avstengningsventil med beskyttet funksjon samt kuleventil for rask drenereing. Monteringssett for ekspansjonskarets luft side.

  Type
  VN
  [l]
  D
  H**
  HT***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  6 bar (PS)
  CU 200.6 E
  200
  500
  1340
  1565
  33
  Rp1
  G3/4
  840 29 57
  7640148630832
  712 2000
  CU 300.6 E
  300
  560
  1469
  1690
  39
  Rp1
  G3/4
  840 29 58
  7640148630849
  712 2001
  CU 400.6 E
  400
  620
  1532
  1760
  57
  Rp1
  G3/4
  840 29 59
  7640148630856
  712 2002
  CU 500.6 E
  500
  680
  1627
  1858
  66
  Rp1
  G3/4
  840 29 61
  7640148630863
  712 2003
  CU 600.6 E
  600
  740
  1638
  1873
  79
  Rp1
  G3/4
  840 29 62
  7640148630870
  712 2004
  CU 800.6 E
  800
  740
  2132
  2360
  97
  Rp1
  G3/4
  840 29 63
  7640148630887
  712 2005

  VN = Nominelt volum

  **) Toleranse 0 /-100.

  ***) Maks. høyde når karet vippes inkludert løftekrok

  Sekundærkar. Inkludert stengeventil med kuleventil for rask drenering, monteringssett for tilkobling av karets luftdel. Innvendig korrosjons beskyttet for minimal bag-slitasje.

  Compresso CG...E

  Sekundærkar. Inkludert stengeventil med kuleventil for rask drenering, monteringssett for tilkobling av karets luftdel. Innvendig korrosjons beskyttet for minimal bag-slitasje.

  Type*
  VN
  [l]
  D
  H**
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  6 bar (PS)
  CG 300.6 E
  300
  500
  1823
  1839
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630986
  712 2006
  CG 500.6 E
  500
  650
  1864
  1893
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630993
  712 2007
  CG 700.6 E
  700
  750
  1894
  1931
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148631006
  712 2008

  VN = Nominelt volum

  *) Spesialkar på forespørsel.

  **) Toleranse 0 /-100.

  ***) Maks. høyde når karet vippes. Toleranse 0 /-100.

  Primærkar. Måleanordning for måling av innhold. Innklusiv fleksibel slange for kobling av vannsiden og avstengningsventil med beskyttet funksjon og kuleventil for rask drenereing.

  Compresso CU

  Primærkar. Måleanordning for måling av innhold. Innklusiv fleksibel slange for kobling av vannsiden og avstengningsventil med beskyttet funksjon og kuleventil for rask drenereing.

  Type
  VN
  [l]
  D
  H
  m
  [kg]
  S
  Sw
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  4 bar (PS) *
  CU 200.4
  200
  500
  1622
  34
  Rp1
  G3/4
  7640161645677
  301020-11422
  CU 300.4
  300
  560
  1753
  40
  Rp1
  G3/4
  7640161645684
  301020-11621
  CU 400.4
  400
  620
  1818
  58
  Rp1
  G3/4
  7640161645691
  301020-11721
  CU 500.4
  500
  680
  1914
  67
  Rp1
  G3/4
  7640161645707
  301020-11821
  CU 600.4
  600
  740
  1925
  80
  Rp1
  G3/4
  7640161645714
  301020-11921
  CU 800.4
  800
  740
  2418
  98
  Rp1
  G3/4
  7640161645721
  301020-12221
  6 bar (PS)
  CU 200.6
  200
  500
  1622
  34
  Rp1
  G3/4
  840 29 51
  7640148630771
  712 1000
  CU 300.6
  300
  560
  1753
  40
  Rp1
  G3/4
  840 29 52
  7640148630788
  712 1001
  CU 400.6
  400
  620
  1818
  58
  Rp1
  G3/4
  840 29 53
  7640148630795
  712 1002
  CU 500.6
  500
  680
  1914
  67
  Rp1
  G3/4
  840 29 54
  7640148630801
  712 1003
  CU 600.6
  600
  740
  1925
  80
  Rp1
  G3/4
  840 29 55
  7640148630818
  712 1004
  CU 800.6
  800
  740
  2418
  98
  Rp1
  G3/4
  840 29 56
  7640148630825
  712 1005

  *) I Frankrike må PS ≤ 4bar overholdes for å unngå gjentatte tester i henhold til AM du 20/11/2017 - TREP1723392A.

  VN = Nominelt volum

  Primærkar. Måleanordning for måling av innhold. Innklusiv fleksibel slange for kobling av vannsiden og avstengningsventil med beskyttet funksjon og kuleventil for rask drenereing. Innvendig korrosjons beskyttet for minimal bag-slitasje.

  Compresso CG

  Primærkar. Måleanordning for måling av innhold. Innklusiv fleksibel slange for kobling av vannsiden og avstengningsventil med beskyttet funksjon og kuleventil for rask drenereing. Innvendig korrosjons beskyttet for minimal bag-slitasje.

  Type*
  VN
  [l]
  D
  H**
  m
  [kg]
  S
  Sw
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  6 bar (PS)
  CG 300.6
  300
  500
  2086
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630894
  712 1006
  CG 500.6
  500
  650
  2126
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630900
  712 1007
  CG 700.6
  700
  750
  2156
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148630917
  712 1008

  VN = Nominelt volum

  **) Toleranse 0 /-100.

  7121007

  Velg et format Nedlasting

  8101414_Compress_Connect_F

  Velg et format Nedlasting

  7123002

  Velg et format Nedlasting

  8101424_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7123003

  Velg et format Nedlasting

  7124001

  Velg et format Nedlasting

  7124009

  Velg et format Nedlasting

  7121005

  Velg et format Nedlasting

  8101420_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7123007

  Velg et format Nedlasting

  7122010

  Velg et format Nedlasting

  7121014

  Velg et format Nedlasting

  8101421_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7121000

  Velg et format Nedlasting

  7123000

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_CU_E_7122001

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_CU_E_7122000

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_CU_E_7122003

  Velg et format Nedlasting

  7124007

  Velg et format Nedlasting

  7122013

  Velg et format Nedlasting

  8101475_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  8101460_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_Connect_front_kat

  Velg et format Nedlasting

  7121009

  Velg et format Nedlasting

  7122007

  Velg et format Nedlasting

  7122009

  Velg et format Nedlasting

  7123001

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_Connect_front

  Velg et format Nedlasting

  7122012

  Velg et format Nedlasting

  8101435_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7123004

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_CU_E_7122002

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_CU_E_7122005

  Velg et format Nedlasting

  7121004

  Velg et format Nedlasting

  7121003

  Velg et format Nedlasting

  7121001

  Velg et format Nedlasting

  8101434_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  Compress_Connect_F

  Velg et format Nedlasting

  7121006

  Velg et format Nedlasting

  7123006

  Velg et format Nedlasting

  7124004

  Velg et format Nedlasting

  7124000

  Velg et format Nedlasting

  7122015

  Velg et format Nedlasting

  8101474_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7122014

  Velg et format Nedlasting

  7121010

  Velg et format Nedlasting

  7122006

  Velg et format Nedlasting

  8101422_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  8101411_Compress_Connect_F

  Velg et format Nedlasting

  8101461_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7121008

  Velg et format Nedlasting

  7124008

  Velg et format Nedlasting

  7121002

  Velg et format Nedlasting

  7123009

  Velg et format Nedlasting

  8101463_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7124003

  Velg et format Nedlasting

  7121013

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_C10_F_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7123008

  Velg et format Nedlasting

  8101462_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  8101413_Compress_Connect_F

  Velg et format Nedlasting

  7124002

  Velg et format Nedlasting

  7121015

  Velg et format Nedlasting

  8101423_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  8101464_Compresso_Connect

  Velg et format Nedlasting

  7124006

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_CU_E_7122004

  Velg et format Nedlasting

  7122008

  Velg et format Nedlasting

  7121012

  Velg et format Nedlasting

  Compresso_C10_F_Connect_w_path

  Velg et format Nedlasting

  2D3D