Informacije O Proizvodima

  Poboljšana konstrukcija za lakši i komforniji rad

  Otporan 3.5" TFT osvetljeni kolor ekran osetljiv na dodir. Intuitivan i korisnički orijentisan meni. Na web-u baziran interfejs sa daljinskom kontrolom i pregledom uživo. BrainCube Connect kontrolni panel integrisan u TecBox.

  Daljinski pristup i rešavanje problema

  Daljinski pristup i pomoć u rešavanju problema, redukuje pristup visoko obučenog osoblja u obavljanju poslova. Brže vreme odziva, redukuje troškove reparacije. Logovanje podataka za proveru perfomansi sistema.

  Široke mogućnosti povezivanja

  Standardna veza na BMS i udaljene dostupne uređaje (RS485, Ethernet, USB) omogućava uštedu vremena za vreme puštanja u rad i servisa i kontrolabilnost jedinice. Komunikacija sa do 12 BrainCube-ova u mreži Master/Slave.

  Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

  Namena:

  Grejni, solarni i sistemi hladne vode.
  Za sisteme u skladu sa EN 12828, SWKI HE301-01, solarne sisteme u skladu sa EN 12976, ENV 12977 sa zaštitom od prekoračenja temperature u slučaju nestanka struje.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
  Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

  Tačnost:

  Precizno održavanje pritiska ±0,1 bar.

  Napon:

  1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

  Električno opterećenje:

  Pogledajte deo Artikli.

  Zaštita:

  IP 22 prema EN 60529

  Nivo buke:

  59 dB(A) /1bar

  Materijal:

  Uopšteno: čelik, mesing i aluminijum

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Tehnički opis – Ekspanzione posude

  Namena:

  Samo zajedno sa kontrolnom jedinicom TecBox.
  Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
  Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
  Za PED namenu:
  Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

  Materijal:

  Čelik. Boja berilijum.
  Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

  Garantni period:

  Compresso CG, CG...E: 5 godina garancije na vazdušno nepropusnu vreću.
  Compresso CU, CU...E: 5 godina garancije na posudu.

  Kontrolna jedinica TecBox, Compresso C 10.F Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar.1 kompresor. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim i 1 ventilom sigurnosti.

  Compresso C 10.1 F Connect

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar.
  1 kompresor. Ventilski razvodnik sa 1 prestrujnim i 1 ventilom sigurnosti.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  C 10.1-3.75 F
  3,75
  370
  315
  370
  14
  0,6
  7640153570970
  810 1411
  C 10.1-5 F
  5
  370
  315
  370
  14
  0,6
  7640153570987
  810 1413
  C 10.1-6 F
  6
  370
  315
  370
  14
  0,6
  7640153570994
  810 1414

  T = Dubina uređaja

  Ekspanzioni sud

  Sekundarna posuda. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za priključenje vazdušne strane suda.

  Compresso CU...E

  Sekundarna posuda. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za priključenje vazdušne strane suda.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  HT***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CU 200.6 E
  200
  500
  1340
  1565
  33
  Rp1
  G3/4
  7640148630832
  712 2000
  CU 300.6 E
  300
  560
  1469
  1690
  39
  Rp1
  G3/4
  7640148630849
  712 2001
  CU 400.6 E
  400
  620
  1532
  1760
  57
  Rp1
  G3/4
  7640148630856
  712 2002
  CU 500.6 E
  500
  680
  1627
  1858
  66
  Rp1
  G3/4
  7640148630863
  712 2003
  CU 600.6 E
  600
  740
  1638
  1873
  79
  Rp1
  G3/4
  7640148630870
  712 2004
  CU 800.6 E
  800
  740
  2132
  2360
  97
  Rp1
  G3/4
  7640148630887
  712 2005

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana uključujući ušicu za podizan

  Sekundarna posuda. Uključuje pregradni ventil sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za povezivanje vazdušne strane posuda. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Compresso CG...E

  Sekundarna posuda. Uključuje pregradni ventil sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za povezivanje vazdušne strane posuda. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CG 300.6 E
  300
  500
  1823
  1839
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630986
  712 2006
  CG 500.6 E
  500
  650
  1864
  1893
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630993
  712 2007
  CG 700.6 E
  700
  750
  1894
  1931
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148631006
  712 2008

  VN = Nominalna zapremina

  *) Specijalne posude na zahtev.

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Compresso CU

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CU 200.6
  200
  500
  1622
  34
  Rp1
  G3/4
  7640148630771
  712 1000
  CU 300.6
  300
  560
  1753
  40
  Rp1
  G3/4
  7640148630788
  712 1001
  CU 400.6
  400
  620
  1818
  58
  Rp1
  G3/4
  7640148630795
  712 1002
  CU 500.6
  500
  680
  1914
  67
  Rp1
  G3/4
  7640148630801
  712 1003
  CU 600.6
  600
  740
  1925
  80
  Rp1
  G3/4
  7640148630818
  712 1004
  CU 800.6
  800
  740
  2418
  98
  Rp1
  G3/4
  7640148630825
  712 1005

  VN = Nominalna zapremina

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Compresso CG

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CG 300.6
  300
  500
  2086
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630894
  712 1006
  CG 500.6
  500
  650
  2126
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630900
  712 1007
  CG 700.6
  700
  750
  2156
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148630917
  712 1008

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0/-100.

  7121007

  Izaberite format PRUZMITE

  8101414_Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  7123002

  Izaberite format PRUZMITE

  8101424_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123003

  Izaberite format PRUZMITE

  7124001

  Izaberite format PRUZMITE

  7124009

  Izaberite format PRUZMITE

  7121005

  Izaberite format PRUZMITE

  8101420_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123007

  Izaberite format PRUZMITE

  7122010

  Izaberite format PRUZMITE

  7121014

  Izaberite format PRUZMITE

  8101421_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7121000

  Izaberite format PRUZMITE

  7123000

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122001

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122000

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122003

  Izaberite format PRUZMITE

  7124007

  Izaberite format PRUZMITE

  7122013

  Izaberite format PRUZMITE

  8101475_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  8101460_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_Connect_front_kat

  Izaberite format PRUZMITE

  7121009

  Izaberite format PRUZMITE

  7122007

  Izaberite format PRUZMITE

  7122009

  Izaberite format PRUZMITE

  7123001

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_Connect_front

  Izaberite format PRUZMITE

  7122012

  Izaberite format PRUZMITE

  8101435_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123004

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122002

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122005

  Izaberite format PRUZMITE

  7121004

  Izaberite format PRUZMITE

  7121003

  Izaberite format PRUZMITE

  7121001

  Izaberite format PRUZMITE

  8101434_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  7121006

  Izaberite format PRUZMITE

  7123006

  Izaberite format PRUZMITE

  7124004

  Izaberite format PRUZMITE

  7124000

  Izaberite format PRUZMITE

  7122015

  Izaberite format PRUZMITE

  8101474_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7122014

  Izaberite format PRUZMITE

  7121010

  Izaberite format PRUZMITE

  7122006

  Izaberite format PRUZMITE

  8101422_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  8101411_Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  8101461_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7121008

  Izaberite format PRUZMITE

  7124008

  Izaberite format PRUZMITE

  7121002

  Izaberite format PRUZMITE

  7123009

  Izaberite format PRUZMITE

  8101463_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7124003

  Izaberite format PRUZMITE

  7121013

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_C10_F_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7123008

  Izaberite format PRUZMITE

  8101462_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  8101413_Compress_Connect_F

  Izaberite format PRUZMITE

  7124002

  Izaberite format PRUZMITE

  7121015

  Izaberite format PRUZMITE

  8101423_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  8101464_Compresso_Connect

  Izaberite format PRUZMITE

  7124006

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_CU_E_7122004

  Izaberite format PRUZMITE

  7122008

  Izaberite format PRUZMITE

  7121012

  Izaberite format PRUZMITE

  Compresso_C10_F_Connect_w_path

  Izaberite format PRUZMITE

  2D3D