Funksjoner & fordeler

  Omfattende sortiment

  For optimal fleksibilitet og raskere installasjon, er FPL å få i serien Dy 8-28 mm.

  Komplett eller i deler

  For enklest mulig vedlikehold, er FPL å få som en komplett kobling eller som enkeltdeler.

  AMETAL®

  Avsinkningsbestandig legering som garanterer lengre levetid for koblingen og reduserer risikoen for lekkasje.

  Teknisk beskrivelse

  Anvendelsesområde:

  Varme- og kjøleanlegg
  Tappevannsanlegg
  Prosessanlegg med andre medier som ikke angriper innvendig materiale
  Gasanlegg (naturgas, propan og butan)

  Funksjon:

  FPL klemringskobling for myke og harde kobberrør og myke stålrør.
  OBS! FPL er ikke godkjent for bruk på myke eller rustfrie stålrør når rørene benyttes i gassinstallasjoner.

  Støttehylse skal alltid benyttes! Det er kun ved bruk på harde kobber rør at dette kan sløyfes.

  Dimensjoner:

  Dy 8-28 mm

  Trykklasse:

  PN 16

  Temperatur:

  Maks. arbeidstemperatur: 100°C
  Ved temperatur over 100°C, kontakt nærmeste salgskontor.

  Materiale:

  Vannberørte deler: AMETAL®


  AMETAL® er IMI Hydronic Engineerings avsinkningsbestandige legering.

  Overflatebehandling:

  Leveres i gul eller overflate behandlet utførelse (forkrommet/forniklet). Se respektive produkttabell.

  Typegodkjennelse:

  Typegodkjent av SINTEF for tappevann:
  TA FPL for kobber- og PEX-rør
  TA FPL for rustfrie rør (15-28 mm)

  Typegodkjent av Gastec for gassinstallasjoner med kobberrør:
  Certifikat Q06/004 (Se produkttabeller for hvilke varianter som er godkjent)
  Nipler er merket med:

  FPL – Union

  Dy x Utv. gj.

  Tippunion med flens

  Dy x Utv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L1
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  15xG1/2
  G1/2
  41
  506 67 48
  7318793609601
  53 313-515

  R = Utvendig konisk rørgjenge.
  1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

  Dy x Innv. gj.

  Union

  Dy x Innv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L1
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10xG3/8
  G3/8
  32
  506 66 62
  7318793608000
  53 302-210
  12xG3/8
  G3/8
  32
  506 66 64
  7318793608208
  53 302-212
  15xG3/8
  G1/2
  36
  506 66 66
  7318793608406
  53 302-215
  10xG1/2
  G3/8
  34
  506 66 68
  7318793608109
  53 302-510
  12xG1/2
  G3/8
  34
  506 66 71
  7318793608505
  53 302-512
  15xG1/2
  G1/2
  38
  506 66 73
  7318793608307
  53 302-515

  Gul

  DxA
  d
  L1
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  18xG1/2
  M28x1,5
  40
  506 04 76
  7318793685902
  53 302-318
  22xG1/2
  M28x1,5
  40
  506 04 79
  7318793689306
  53 302-322
  18xG3/4
  M28x1,5
  42
  506 04 99
  7318793687401
  53 302-618
  22xG3/4
  M28x1,5
  42
  506 05 03
  7318793687500
  53 302-622
  28xG1
  M34x1,5
  50
  506 05 33
  7318793688408
  53 302-928

  Dy x Utv. gj.

  Tippunion

  Dy x Utv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L1
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  8xR1/2
  G3/8
  34
  7318793627803
  53 303-508
  12xR1/4
  G3/8
  33
  506 67 05
  7318793610805
  53 303-207
  10xR3/8
  G3/8
  37
  X
  506 67 07
  7318793947901
  53 333-210
  12xR3/8
  G3/8
  37
  X
  506 67 09
  7318793948007
  53 333-212
  15xR3/8
  G1/2
  39
  506 67 12
  7318793991904
  53 333-215
  10xR1/2
  G3/8
  39
  X
  506 67 14
  7318793992000
  53 333-510
  12xR1/2
  G3/8
  39
  X
  506 67 16
  7318793992109
  53 333-512
  15xR1/2
  G1/2
  47
  506 67 18
  7318793948106
  53 333-515
  22xR1/2
  M28x1,5
  45
  506 67 25
  7318793689900
  53 303-522

  Gul

  DxA
  d
  L1
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  18xR1/2
  M28x1,5
  45
  506 07 76
  7318793689207
  53 303-318
  22xR1/2
  M28x1,5
  45
  506 07 79
  7318793686008
  53 303-322
  15xR3/4
  M28x1,5
  49
  X
  506 07 96
  7318793948403
  53 333-615
  18xR3/4
  M28x1,5
  49
  X
  506 07 99
  7318793948502
  53 333-618
  22xR3/4
  M28x1,5
  49
  X
  506 08 03
  7318793948601
  53 333-622
  28xR1
  M34x1,5
  55
  X
  506 08 28
  7318793948809
  53 333-928

  Dy x Dy

  Union

  Dy x Dy

  Forkrommet

  D1xD2
  d
  L1
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10
  G3/8
  43
  X
  506 66 03
  7318793605108
  53 301-210
  12
  G3/8
  43
  X
  506 66 04
  7318793605207
  53 301-212
  15
  G1/2
  52
  X
  506 66 05
  7318793605306
  53 301-515
  12x10
  G3/8
  43
  X
  506 66 18
  7318793605603
  53 301-225
  15x10
  G1/2xG3/8
  46
  X
  506 66 21
  7318793605702
  53 301-529
  15x12
  G1/2xG3/8
  46
  X
  506 66 22
  7318793605801
  53 301-531

  Gul

  D1xD2
  d
  L1
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  18
  M28x1,5
  56
  X
  506 01 19
  7318793683007
  53 301-618
  22
  M28x1,5
  55
  X
  506 01 23
  7318793683106
  53 301-622
  28
  M34x1,5
  60
  X
  506 01 26
  7318793684905
  53 301-928

  Der dimensjonene 1 og 2 er like, angis kun 1.

  FPL – Albue

  Dy x Dy

  Albue

  Dy x Dy

  Forkrommet

  D1xD2
  d
  L1
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10
  G3/8
  28
  X
  506 67 63
  7318793612106
  53 304-210
  12
  G3/8
  28
  X
  506 67 64
  7318793612205
  53 304-212
  15
  G1/2
  33
  X
  506 67 65
  7318793646606
  53 304-515

  Gul

  D1xD2
  d
  L1
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  18
  M28x1,5
  41
  X
  506 10 19
  7318793692108
  53 304-618
  22
  M28x1,5
  41
  X
  506 10 23
  7318793692207
  53 304-622
  28
  M34x1,5
  46
  X
  506 10 26
  7318793693006
  53 304-928

  Der dimensjonene 1 og 2 er like, angis kun 1.

  Dy x Innv. gj.

  Albue

  Dy x Innv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10xG3/8
  G3/8
  28
  22
  506 67 86
  7318793613103
  53 305-210
  12xG3/8
  G3/8
  28
  22
  506 67 88
  7318793613301
  53 305-212
  10xG1/2
  G1/2
  35
  22
  506 67 91
  7318793613202
  53 305-510
  12xG1/2
  G1/2
  35
  22
  506 67 93
  7318793613400
  53 305-512
  15xG1/2
  G1/2
  35
  22
  506 67 95
  7318793613509
  53 305-515

  Gul

  DxA
  d
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  18xG3/4
  M28x1,5
  43
  30
  506 13 99
  7318793694003
  53 305-618
  22xG3/4
  M28x1,5
  43
  30
  506 14 03
  7318793694102
  53 305-622
  28xG1
  M34x1,5
  49
  33
  506 14 33
  7318793694706
  53 305-928

  Dy x Utv. gj.

  Albue med flens

  Dy x Utv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  15xG1/2
  G1/2
  36
  26
  506 66 46
  7318793614001
  53 316-515

  R = Utvendig konisk rørgjenge.
  1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

  Dy x Utv. gj.

  Albue

  Dy x Utv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L11
  L21
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10xR3/8
  G3/8
  28
  24
  X
  506 68 12
  7318793962201
  53 336-210
  12xR3/8
  G3/8
  28
  24
  X
  506 68 16
  7318793962300
  53 336-212
  15xG3/8 2
  G1/2
  36
  23
  506 68 21
  7318793615800
  53 306-215
  10xR1/2
  G1/2
  33
  29
  X
  506 68 14
  7318793962409
  53 336-510
  12xR1/2
  G1/2
  33
  29
  X
  506 68 18
  7318793975607
  53 336-512
  15xR1/2
  G1/2
  34
  29
  X
  506 68 23
  7318793962508
  53 336-515

  Gul

  DxA
  d
  L11
  L21
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  18xR3/4
  M28x1,5
  41
  36
  X
  506 16 99
  7318793962706
  53 336-618
  22xR3/4
  M28x1,5
  41
  36
  X
  506 17 03
  7318793962805
  53 336-622
  28xR1
  M34x1,5
  46
  37
  X
  506 17 33
  7318793963109
  53 336-928

  2) Nippel med flens.

  FPL – T-rør

  Dy x Dy x Dy

  T-rør

  Dy x Dy x Dy

  Forkrommet

  D1xD2xD3
  d
  L11
  L21
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10
  G3/8
  56
  28
  X
  506 68 83
  7318793617804
  53 310-210
  12
  G3/8
  56
  28
  X
  506 68 84
  7318793617903
  53 310-212
  15
  G1/2
  66
  33
  X
  506 68 85
  7318793618405
  53 310-515

  Gul

  D1xD2xD3
  d
  L11
  L21
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  18
  M28x1,5
  82
  41
  X
  506 22 19
  7318793697103
  53 310-618
  22
  M28x1,5
  82
  41
  X
  506 22 23
  7318793697202
  53 310-622

  Der dimensjonene 1, 2 og 3 er like, angis kun 1.

  Dy x Dy x Innv. gj.

  T-rør

  Dy x Dy x Innv. gj.

  Forkrommet

  D1xD2xA
  d
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  15x15xG1/2
  G1/2
  55
  35
  506 68 66
  7318793616807
  53 309-515

  1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

  Dy x Innv. gj. x Dy

  T-rør

  Dy x Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  D1xAxD3
  d
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  12xG1/2
  G1/2
  70
  22
  506 68 54
  7318793616302
  53 308-512
  15xG1/2
  G1/2
  70
  22
  506 68 56
  7318793616401
  53 308-515

  Der dimensjonene 1 og 3 er like, angis kun 1.

  Platealbuer

  Male

  TA 346 Elbow with wall plate

  Male

  Chrome plated

  DxA
  d
  L11
  L21
  EAN
  Article No
  10xG3/4
  G1/2
  37
  19
  7318793629708
  53 346-510
  12xG3/4
  G1/2
  37
  19
  7318793629807
  53 346-512
  15xG3/4
  G1/2
  37
  19
  7318793629906
  53 346-515

  1) Over all length L refers to unassembled coupling.

  Dy x Innv. gj.

  Platealbue

  Dy x Innv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10xG1/2
  G1/2
  37
  19
  506 73 46
  7318793619709
  53 346-210
  12xG1/2
  G1/2
  37
  19
  506 73 49
  7318793619808
  53 346-212
  15xG1/2
  G1/2
  37
  19
  506 73 53
  7318793619907
  53 346-215

  Dy x Utv. gj.

  Platealbue

  Dy x Utv. gj.

  Forkrommet

  DxA
  d
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  10xG3/4
  G1/2
  37
  19
  506 73 76
  7318793629708
  53 346-510
  12xG3/4
  G1/2
  37
  19
  506 73 79
  7318793629807
  53 346-512
  15xG3/4
  G1/2
  37
  19
  506 73 83
  7318793629906
  53 346-515

  1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

  Fordeler

  Med frittløpende mutter

  3-fordeler

  Med frittløpende mutter

  Gul

  d
  A
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2
  G3/4
  150
  50
  506 70 04
  7318793259400
  56 043-001

  Med frittløpende mutter

  2-fordeler

  Med frittløpende mutter

  Gul

  d
  A
  L11
  L21
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2
  G3/4
  100
  50
  506 70 02
  7318793259202
  56 042-001

  Inkl. pakning til fordelerne

  Lokk

  Inkl. pakning til fordelerne

  Gul

  A
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/4
  506 70 01
  7318793255204
  56 000-020

  1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

  Halvkoblinger, plugger, overgangskoblinger og overgangsnipler

  Dy x Utv. gj., med frittløpende mutter

  Overgangskobling

  Dy x Utv. gj., med frittløpende mutter

  Forniklet

  dxA
  L1
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M28x1,5 x R1/2
  35
  506 26 13
  7318793706508
  53 339-715

  Plugg

  Gul

  Dim område
  d
  A
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  6 - 12
  G3/8
  G1/8
  506 25 51
  7318793629302
  53 322-012
  8 - 16 **
  G1/2
  -
  506 25 52
  7318793629401
  53 322-015
  10 - 22
  M28x1,5
  G3/8
  506 25 66
  7318793705501
  53 322-022

  **) Forniklet.

  Dy x Innv. gj., med frittløpende mutter

  Overgangsnippel

  Dy x Innv. gj., med frittløpende mutter

  Forniklet

  dxA
  L1
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M28x1,5 x G3/4
  32
  -
  7318793707208
  53 348-420

  R = Utvendig konisk rørgjenge.
  1) Byggelengde. = kobling i levert utførelse, dvs. ikke tiltrukket.

  Dy x Innv. gj.

  Halvkobling

  Dy x Innv. gj.

  Forkrommet
  Må ikke brukes på PEX-rør

  DxA
  L1
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  8xG1/2
  16
  506 70 12
  7318793620002
  53 319-208
  10xG1/2
  17
  506 70 14
  7318793620101
  53 319-210
  12xG1/2
  17
  506 70 16
  7318793620200
  53 319-212
  15xG1/2
  20
  506 70 18
  7318793620309
  53 319-215
  16xG1/2
  25
  506 70 21
  7318793620408
  53 319-216

  Forniklet
  Må ikke brukes på PEX-rør

  DxA
  L1
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  15xG3/4
  27
  -
  7318793705006
  53 319-615
  18xG3/4
  27
  -
  7318793705105
  53 319-618
  22xG3/4
  27
  -
  7318793705204
  53 319-622
  Støttehylser

  Støttehylse – AMETAL®

  For Cu-rør

  For rør dim
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  8x0,8
  506 28 02-
  7318793762207
  53 320-008
  8x1,0
  506 28 03
  7318793762306
  53 320-108
  10x0,8
  506 28 06
  7318793762405
  53 320-010
  10x1,0
  506 28 09
  7318793762504
  53 320-110
  12x1,0
  506 28 13
  7318793762702
  53 320-012
  15x1,0
  506 28 16
  7318793763105
  53 320-015
  15x1,2
  506 28 19
  7318793763204
  53 320-315
  16x1,0
  506 28 23
  7318793763303
  53 320-016
  18x1,0
  506 28 26
  7318793763402
  53 320-018
  18x1,2
  506 28 29
  7318793763501
  53 320-318
  22x1,0
  506 28 33
  7318793763600
  53 320-022
  22x1,5
  506 28 36
  7318793763709
  53 320-322
  G3/8

  Konus FPL

  Gul

  D
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  8
  12
  506 70 42
  7318793640802
  53 381-008
  10
  12
  506 70 43
  7318793640901
  53 381-010
  12***
  7
  506 70 44
  7318793641007
  53 381-012

  ***) Dobbel.

  Utv. gj. x Dy

  Union

  Utv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R1/4xG3/8
  23
  506 70 62
  7318793637000
  53 358-208
  R3/8xG3/8
  28
  X
  506 70 63
  7318793948908
  53 338-210
  R1/2xG3/8
  29
  X
  506 70 64
  7318793637208
  53 358-215

  Innv. gj. x Dy

  Albue

  Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8xG3/8
  18
  23
  506 70 73
  7318793638304
  53 363-210

  Innv. gj. x Dy

  Union

  Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8xG3/8
  22
  506 70 94
  7318793636300
  53 356-210
  G1/2xG3/8
  24
  506 70 95
  7318793636409
  53 356-215

  Dy x Dy

  Skjøteunion

  Dy x Dy

  Forkrommet

  d
  L
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8
  24
  X
  506 70 53
  7318793634603
  53 351-212
  G3/8xG1/2
  25
  X
  506 70 54
  7318793634702
  53 351-501

  Dy x Dy x Dy

  T-rør

  Dy x Dy x Dy

  Forkrommet

  d
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8
  36
  18
  X
  506 70 83
  7318793635006
  53 352-212

  R = Utvendig konisk rørgjenge.

  Mutter FPL

  Forkrommet

  D
  d
  N
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  8
  G3/8
  20
  506 70 32
  7318793638809
  53 371-208
  10
  G3/8
  20
  506 70 33
  7318793638908
  53 371-210
  12
  G3/8
  20
  506 70 34
  7318793639004
  53 371-212

  Dy x Dy

  Albue

  Dy x Dy

  Forkrommet

  d
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8
  18
  18
  X
  506 71 03
  7318793637802
  53 361-212

  Utv. gj. x Dy

  Albue

  Utv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R3/8xG3/8
  18
  24
  X
  506 71 13
  7318793970503
  53 334-210
  G1/2

  Innv. gj. x Dy

  Platealbue

  Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xG1/2
  26
  19
  506 72 83
  7318793638601
  53 368-515

  Utv. gj. x Dy

  Albue

  Utv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8xG1/2 2
  25
  23
  506 72 13
  7318793635907
  53 354-510
  R1/2xG1/2
  22
  29
  X
  506 72 14
  7318793970404
  53 334-515

  2) Med flens.

  Mutter FPL

  Forkrommet

  D
  d
  N
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  8
  G1/2
  25
  506 71 22
  7318793640000
  53 379-208
  10
  G1/2
  25
  506 71 23
  7318793640109
  53 379-210
  12
  G1/2
  25
  506 71 24
  7318793640208
  53 379-212
  13
  G1/2
  25
  506 71 25
  7318793640307
  53 379-213
  14
  G1/2
  25
  506 71 26
  7318793640406
  53 379-214
  15
  G1/2
  25
  506 71 27
  7318793640505
  53 379-215
  16
  G1/2
  25
  506 71 28
  7318793640604
  53 379-216

  Dy x Innv. gj. x Dy

  T-rør

  Dy x Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  dxA
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xG1/2
  48
  22
  506 72 33
  7318793638106
  53 362-515

  Dy x Dy

  Albue

  Dy x Dy

  Forkrommet

  d
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2
  22
  22
  X
  506 72 03
  7318793637901
  53 361-515

  Dy x Dy

  Skjøteunion

  Dy x Dy

  Forkrommet

  d
  L
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2
  29
  X
  506 71 62
  7318793634801
  53 351-515
  G3/8xG1/2
  25
  X
  506 70 54
  7318793634702
  53 351-501

  Konus FPL

  Gul

  D
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  8
  14
  506 71 42
  7318793641908
  53 389-008
  10
  14
  506 71 43
  7318793642004
  53 389-010
  12
  14
  506 71 44
  7318793642103
  53 389-012
  13
  14
  506 71 45
  7318793642202
  53 389-013
  14
  14
  506 71 46
  7318793642301
  53 389-014
  15 ***
  8
  506 71 47
  7318793642400
  53 389-015
  16
  18
  506 71 48
  7318793642509
  53 389-016

  ***) Dobbel.

  Utv. gj. x Dy

  Union

  Utv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R3/8xG1/2
  28
  X
  506 71 72
  7318793637604
  53 358-510
  R1/2xG1/2
  36
  X
  506 71 73
  7318793949004
  53 338-515

  Innv. gj. x Dy

  Union

  Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8xG1/2
  25
  506 71 92
  7318793636706
  53 356-510
  G1/2xG1/2
  27
  506 71 93
  7318793636904
  53 356-515

  Innv. gj. x Dy

  Platealbue

  Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xG1/2
  23
  19
  506 72 23
  7318793638502
  53 367-515

  Dy x Dy x Innv. gj.

  T-rør

  Dy x Dy x Innv. gj.

  Forkrommet

  dxdxA
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xG1/2xG1/2
  44
  24
  506 72 73
  7318793638007
  53 362-501

  Dy x Dy x Utv. gj.

  T-rør

  Dy x Dy x Utv. gj.

  Forkrommet

  dxdxA
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xG1/2xG1/2 2
  51
  25
  506 72 43
  7318793635303
  53 352-503

  2) Med flens.

  Dy x Utv. gj. x Dy

  T-rør

  Dy x Utv. gj. x Dy

  Forkrommet

  dxA
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xG1/2xG1/2 2
  50
  26
  506 72 53
  7318793635402
  53 352-504

  2) Med flens.

  Dy x Dy x Dy

  T-rør

  Dy x Dy x Dy

  Forkrommet

  d1xd2xd3
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2
  44
  22
  X
  506 72 65
  7318793635501
  53 352-515

  Innv. gj. x Dy

  Albue

  Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xG1/2
  22
  24
  506 71 83
  7318793638403
  53 363-515

  Utv. gj. x Dy

  Platealbue

  Utv. gj. x Dy

  Forkrommet

  Axd
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/4xG1/2
  26
  19
  506 72 93
  7318793631800
  53 368-520

  R = Utvendig konisk rørgjenge.

  M22x1,5

  Innv. gj. x Dy

  Albue

  Innv. gj. x Dy

  Forniklet

  A x d
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2 x M22x1,5
  22
  24
  -
  7318793638205
  53 363-416

  Dy x Dy x Dy

  T-rør

  Dy x Dy x Dy

  Forniklet

  d
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M22x1,5
  43
  22
  -
  7318793634900
  53 352-416

  Utv. gj. x Dy

  Albue

  Utv. gj. x Dy

  Forniklet

  A x d
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R1/2 x M22x1,5
  22
  24
  -
  7318793635600
  53 354-416

  Innv. gj. x Dy

  Union

  Innv. gj. x Dy

  Gul

  d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2xM22x1,5
  26
  -
  7318793630506
  53 356-415

  Forniklet

  A x d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/8 x M22x1,5
  21
  505 60 63
  7318793636508
  53 356-411
  G1/2 x M22x1,5
  26
  505 60 64
  7318793636607
  53 356-416

  Konus FPL

  Gul

  D
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  12
  14
  505 60 24
  7318793641304
  53 382-012
  14
  14
  505 60 25
  7318793641403
  53 382-014
  15
  15
  505 60 26
  7318793641502
  53 382-015
  16***
  9
  505 60 27
  7318793641601
  53 382-016

  ***) Dobbel.

  Dy x Dy

  Skjøteunion

  Dy x Dy

  Forniklet

  d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M22x1,5
  25
  505 60 43
  7318793630100
  53 351-416

  Innv. gj. x Dy

  Platealbue

  Innv. gj. x Dy

  Forkrommet

  A x d
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2 x M22x1,5
  27
  19
  -
  7318793632005
  53 368-417

  R = Utvendig konisk rørgjenge.

  Dy x Dy

  Albue

  Dy x Dy

  Forniklet

  d
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M22x1,5
  22
  22
  505 60 73
  7318793630902
  53 361-416

  Mutter FPL

  Forniklet

  D
  d
  N
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  12
  M22x1,5
  25
  505 60 04
  7318793639301
  53 372-112
  14
  M22x1,5
  25
  -
  7318793639400
  53 372-114
  15
  M22x1,5
  25
  505 60 06
  7318793639509
  53 372-115
  16
  M22x1,5
  25
  505 60 07
  7318793639608
  53 372-116

  Utv. gj. x Dy

  Union

  Utv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R1/2 x M22x1,5
  30
  -
  7318793630704
  53 358-415

  Forniklet

  A x d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R3/8 x M22x1,5
  28
  505 60 53
  7318793637406
  53 358-411
  R1/2 x M22x1,5
  30
  505 60 54
  7318793637505
  53 358-416
  M28x1,5

  Dy x Dy

  Albue

  Dy x Dy

  Gul

  d
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M28x1,5
  28
  28
  X
  506 34 23
  7318793721600
  53 361-622

  Mutter FPL

  Gul

  D
  d
  N
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  12
  M28x1,5
  32
  506 40 13
  7318793723505
  53 373-012
  15
  M28x1,5
  32
  506 40 16
  7318793723604
  53 373-015
  16
  M28x1,5
  32
  506 40 17
  7318793723703
  53 373-016
  18
  M28x1,5
  32
  506 40 19
  7318793723802
  53 373-018
  19
  M28x1,5
  32
  506 40 21
  7318793723901
  53 373-019
  22
  M28x1,5
  32
  506 40 23
  7318793724007
  53 373-022

  Utv. gj. x Dy

  Albue

  Utv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R3/4 x M28x1,5
  28
  36
  X
  506 35 69
  7318793970602
  53 334-620

  Innv. gj. x Dy

  Union

  Innv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G1/2 x M28x1,5
  27
  506 32 43
  7318793719409
  53 356-615
  G3/4 x M28x1,5
  29
  506 32 46
  7318793719508
  53 356-620

  Utv. gj. x Dy

  Union

  Utv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R1/2 x M28x1,5
  31
  506 33 33
  7318793720405
  53 358-615
  R3/4 x M28x1,5
  32
  506 33 36
  7318793720504
  53 358-620

  Dy x Dy x Dy

  T-rør

  Dy x Dy x Dy

  Gul

  d1 x d2 x d3
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M28x1,5
  55
  28
  X
  506 37 23
  7318793717603
  53 352-622

  R = Utvendig konisk rørgjenge.

  Konus FPL

  Gul

  D
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  12
  14
  506 45 83
  7318793726803
  53 383-012
  15
  15
  506 45 86
  7318793726902
  53 383-015
  16
  16
  506 45 89
  7318793727008
  53 383-016
  18****
  16
  506 01 01
  7318794025301
  53 383-318
  19
  16
  506 45 96
  7318793727206
  53 383-019
  22***
  10
  506 45 99
  7318793727305
  53 383-022

  ***) Dobbel.

  ****) 2 konus

  Innv. gj. x Dy

  Albue

  Innv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/4 x M28x1,5
  30
  30
  506 35 16
  7318793722300
  53 363-620

  Dy x Dy

  Skjøteunion

  Dy x Dy

  Gul

  d
  L
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M28x1,5
  28
  X
  506 31 29
  7318793712707
  53 351-622
  M34x1,5

  Mutter FPL

  Gul

  D
  d
  N
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  28
  M34x1,5
  38
  506 40 46
  7318793725608
  53 374-028

  Utv. gj. x Dy

  Albue

  Utv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L1
  L2
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/4 x M34x1,5 4
  31
  32
  506 35 73
  7318793719300
  53 354-920

  4) Kort rørgjenge.

  Konus FPL

  Gul

  D
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  28***
  13
  506 47 16
  7318793727909
  53 384-028

  ***) Dobbel.

  Dy x Dy x Dy

  T-rør

  Dy x Dy x Dy

  Gul

  d
  L1
  L2
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M34x1,5
  61
  31
  X
  506 37 28
  7318793717801
  53 352-928

  R = Utvendig konisk rørgjenge.

  Innv. gj. x Dy

  Union

  Innv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  G3/4 x M34x1,5
  32
  506 32 49
  7318793720108
  53 356-920

  Dy x Dy

  Skjøteunion

  Dy x Dy

  Gul

  d
  L
  Gasgodkjent
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  M34x1,5
  29
  X
  506 31 33
  7318793712806
  53 351-928

  Utv. gj. x Dy

  Union

  Utv. gj. x Dy

  Gul

  A x d
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  R3/4 x M34x1,5
  33
  506 33 39
  7318793721006
  53 358-920
  R1 x M34x1,5
  36
  506 33 43
  7318793721105
  53 358-925
  FPL servicekoffert

  FPL servicekoffert

  H
  B
  L
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  130
  345
  500
  506 49 06
  7318793660008
  53 349-013

  FPL servicekoffert inneholder også kuleventil TA 400 (se katalogblad TA 400), og KOMBI koblinger (se katalogblad KOMBI).
  Komplett innholdsfortegnelse finnes i lokket på kofferten.

  533740xx

  Velg et format Nedlasting

  533049xx

  Velg et format Nedlasting

  533020xx

  Velg et format Nedlasting

  53368417

  Velg et format Nedlasting

  53389008-014

  Velg et format Nedlasting

  53306215

  Velg et format Nedlasting

  533106xx

  Velg et format Nedlasting

  533618xx

  Velg et format Nedlasting

  533514xx

  Velg et format Nedlasting

  53389015

  Velg et format Nedlasting

  533032xx

  Velg et format Nedlasting

  533108xx

  Velg et format Nedlasting

  FPL_straight_persp_kat

  Velg et format Nedlasting

  53566002

  Velg et format Nedlasting

  533040xx

  Velg et format Nedlasting

  533546xx

  Velg et format Nedlasting

  533109xx

  Velg et format Nedlasting

  533581xx

  Velg et format Nedlasting

  533639xx

  Velg et format Nedlasting

  533587xx

  Velg et format Nedlasting

  533050xx

  Velg et format Nedlasting

  53313515

  Velg et format Nedlasting

  53346512

  Velg et format Nedlasting

  533619xx

  Velg et format Nedlasting

  FPL_straight

  Velg et format Nedlasting

  30248901

  Velg et format Nedlasting

  533031xx

  Velg et format Nedlasting

  533900xx

  Velg et format Nedlasting

  533019xx

  Velg et format Nedlasting

  53356620

  Velg et format Nedlasting

  53384018-022

  Velg et format Nedlasting

  50224100

  Velg et format Nedlasting

  533035xx

  Velg et format Nedlasting

  533063xx

  Velg et format Nedlasting

  533042xx

  Velg et format Nedlasting

  533920xx

  Velg et format Nedlasting

  533516xx

  Velg et format Nedlasting

  53307001_persp

  Velg et format Nedlasting

  53566004

  Velg et format Nedlasting

  533023xx

  Velg et format Nedlasting

  533586xx

  Velg et format Nedlasting

  533720xx

  Velg et format Nedlasting

  533588xx

  Velg et format Nedlasting

  533029xx

  Velg et format Nedlasting

  533910xx

  Velg et format Nedlasting

  53328515

  Velg et format Nedlasting

  53346512_persp

  Velg et format Nedlasting

  53307001

  Velg et format Nedlasting

  533220xx

  Velg et format Nedlasting

  533614xx

  Velg et format Nedlasting

  53397054

  Velg et format Nedlasting

  533610xx

  Velg et format Nedlasting

  53381010

  Velg et format Nedlasting

  533524xx

  Velg et format Nedlasting

  53368520

  Velg et format Nedlasting

  533490xx_FPL_box_w-o_overview

  Velg et format Nedlasting

  53362515

  Velg et format Nedlasting

  FPL_elbow_persp_kat

  Velg et format Nedlasting

  533199xx

  Velg et format Nedlasting

  533510xx

  Velg et format Nedlasting

  53372415

  Velg et format Nedlasting

  533052xx

  Velg et format Nedlasting

  533362xx

  Velg et format Nedlasting

  533613xx

  Velg et format Nedlasting

  533528xx

  Velg et format Nedlasting

  533566xx

  Velg et format Nedlasting

  533489xx

  Velg et format Nedlasting

  533369xx

  Velg et format Nedlasting

  53383019

  Velg et format Nedlasting

  53362501

  Velg et format Nedlasting

  53383022

  Velg et format Nedlasting

  50223100

  Velg et format Nedlasting

  533016xx

  Velg et format Nedlasting

  53349011

  Velg et format Nedlasting

  533512xx

  Velg et format Nedlasting

  53358416

  Velg et format Nedlasting

  533193xx

  Velg et format Nedlasting

  533055xx

  Velg et format Nedlasting

  533589xx

  Velg et format Nedlasting

  FPL_tee_persp_kat

  Velg et format Nedlasting

  533335xx

  Velg et format Nedlasting

  533762xx

  Velg et format Nedlasting

  533525xx

  Velg et format Nedlasting

  533010xx

  Velg et format Nedlasting

  53395028

  Velg et format Nedlasting

  53381012

  Velg et format Nedlasting

  56000020

  Velg et format Nedlasting

  533015xx

  Velg et format Nedlasting

  53362515_persp

  Velg et format Nedlasting

  533365xx

  Velg et format Nedlasting

  533059xx

  Velg et format Nedlasting

  533349xx

  Velg et format Nedlasting

  533584xx

  Velg et format Nedlasting

  533036xx

  Velg et format Nedlasting

  533058xx

  Velg et format Nedlasting

  533518xx

  Velg et format Nedlasting

  533033xx

  Velg et format Nedlasting

  30248601

  Velg et format Nedlasting

  533540xx

  Velg et format Nedlasting

  533203xx

  Velg et format Nedlasting

  533038xx

  Velg et format Nedlasting

  533105xx

  Velg et format Nedlasting

  53367515

  Velg et format Nedlasting

  533582xx

  Velg et format Nedlasting

  533486xx

  Velg et format Nedlasting

  58409100

  Velg et format Nedlasting

  533569xx

  Velg et format Nedlasting

  533629xx

  Velg et format Nedlasting

  533345xx

  Velg et format Nedlasting

  533346xx

  Velg et format Nedlasting

  533095xx

  Velg et format Nedlasting

  533452xx

  Velg et format Nedlasting

  533484xx

  Velg et format Nedlasting

  533102xx

  Velg et format Nedlasting

  533638xx

  Velg et format Nedlasting

  53354415

  Velg et format Nedlasting

  533580xx

  Velg et format Nedlasting

  533612xx

  Velg et format Nedlasting

  533462xx

  Velg et format Nedlasting

  533615xx

  Velg et format Nedlasting

  53384028

  Velg et format Nedlasting

  533585xx

  Velg et format Nedlasting

  53368515

  Velg et format Nedlasting

  53382016

  Velg et format Nedlasting

  53358415

  Velg et format Nedlasting

  50222100

  Velg et format Nedlasting

  533069xx

  Velg et format Nedlasting

  533630xx

  Velg et format Nedlasting

  533880xx

  Velg et format Nedlasting

  533560xx

  Velg et format Nedlasting

  533730xx

  Velg et format Nedlasting

  533210xx

  Velg et format Nedlasting

  53396028-036

  Velg et format Nedlasting

  533792xx

  Velg et format Nedlasting

  FPL_tee_straight

  Velg et format Nedlasting

  533192xx

  Velg et format Nedlasting

  533366xx

  Velg et format Nedlasting

  533564xx

  Velg et format Nedlasting

  53382010-012

  Velg et format Nedlasting

  56042001

  Velg et format Nedlasting

  533520xx

  Velg et format Nedlasting

  533085xx

  Velg et format Nedlasting

  533028xx

  Velg et format Nedlasting

  533515xx

  Velg et format Nedlasting

  53356415

  Velg et format Nedlasting

  53306628

  Velg et format Nedlasting

  533526xx

  Velg et format Nedlasting

  533563xx

  Velg et format Nedlasting

  533100xx

  Velg et format Nedlasting

  533045xx

  Velg et format Nedlasting

  533565xx

  Velg et format Nedlasting

  53363415

  Velg et format Nedlasting

  533339xx

  Velg et format Nedlasting

  533712xx

  Velg et format Nedlasting

  533018xx

  Velg et format Nedlasting

  533616xx

  Velg et format Nedlasting

  533513xx

  Velg et format Nedlasting

  533732xx

  Velg et format Nedlasting

  533385xx

  Velg et format Nedlasting

  533012xx

  Velg et format Nedlasting

  53383012-016

  Velg et format Nedlasting

  533056xx

  Velg et format Nedlasting

  53566005

  Velg et format Nedlasting

  53361416

  Velg et format Nedlasting

  53354416

  Velg et format Nedlasting

  56043001

  Velg et format Nedlasting

  53339715

  Velg et format Nedlasting

  533519xx

  Velg et format Nedlasting

  53383318

  Velg et format Nedlasting

  533635xx

  Velg et format Nedlasting

  53321115

  Velg et format Nedlasting

  533636xx

  Velg et format Nedlasting

  533545xx

  Velg et format Nedlasting

  533196xx

  Velg et format Nedlasting

  533030xx

  Velg et format Nedlasting

  533053xx

  Velg et format Nedlasting

  533632xx

  Velg et format Nedlasting

  533336xx

  Velg et format Nedlasting

  533549xx

  Velg et format Nedlasting

  533522xx

  Velg et format Nedlasting

  533523xx

  Velg et format Nedlasting

  53349012

  Velg et format Nedlasting

  56033001

  Velg et format Nedlasting

  533721xx

  Velg et format Nedlasting

  533025xx

  Velg et format Nedlasting

  53566003

  Velg et format Nedlasting

  533200xx

  Velg et format Nedlasting

  53386018

  Velg et format Nedlasting

  533529xx

  Velg et format Nedlasting

  533201xx

  Velg et format Nedlasting

  56032001

  Velg et format Nedlasting

  533562xx

  Velg et format Nedlasting

  53363416

  Velg et format Nedlasting

  533583xx

  Velg et format Nedlasting

  53389016

  Velg et format Nedlasting

  533332xx

  Velg et format Nedlasting

  533022xx

  Velg et format Nedlasting

  53395035

  Velg et format Nedlasting

  533026xx

  Velg et format Nedlasting

  53396042

  Velg et format Nedlasting

  533342xx

  Velg et format Nedlasting

  FPL_elbow

  Velg et format Nedlasting

  533046xx

  Velg et format Nedlasting

  Tegninger