Budova opery v Oslu

Minimalizace spotřeby energie v nové budově opery v Oslu. 

Výzva v oblasti hydroniky

Projekt opery je součástí projektu EU "ECO-culture". Projekt ECO-culture je zaměřen na demonstraci energeticky účinných technologií integrovaných do tří kulturních budov s vysokou účinností, dánského Královského divadla, amsterdamské knihovny a nové opery v Oslu.

Projekt se zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti prostřednictvím návrhu systému, který minimalizuje spotřebu energie na vytápění a chlazení, větrání a osvětlení.

Aby byly splněny požadavky na energetickou účinnost, musel být hydronický systém plně regulovatelný, tj. na všech koncových tělesech musí být při plném zatížení k dispozici projektované průtoky a diferenční tlak na regulačních ventilech se nesmí příliš měnit.

Řešení

Společnost IMI Hydronic Engineering má úzké vztahy s konzultanty a montážními firmami. Konzultanti se účastnili našich seminářů a byli seznámeni s koncepcí vyvažování a výrobky IMI Hydronic Engineering. Konzultant byl přesvědčen, že společnost IMI Hydronic Engineering může nabídnout řešení, které systému poskytne správné podmínky pro zajištění příjemného vnitřního klima při minimální spotřebě energie. Byly nainstalovány a nastaveny ruční vyvažovací ventily a regulátory diferenčního tlaku IMI Hydronic Engineering, které zajišťují plně vyvážený a regulovatelný hydronický systém. Tím bude zajištěno komfortní vnitřní klima i energeticky účinný provoz.

Související případové studie