Budova Státní opery v Praze

Státní opera v Praze je majestátní budova, která během dvou let prošla celkovou rekonstrukcí. Renovace starých budov je vždy technologickou výzvou...

Budova Státní opery v Praze je více než 130 let stará honosná budova, zaujímající své místo mezi významnými památkami i mezi kulturními institucemi naší země. V letech 2017 až 2019 prošla celkovou rekonstrukcí, zahrnující instalace vytápění, chlazení a vzduchotechniky (HVAC), elektrické rozvody, interiérové rozvody i venkovní fasádu. Pro nás v IMI Hydronic Engineering bylo potěšením se na této renovaci podílet.

Počáteční výzva

Rekonstrukce starých budov představují vždy výzvu a nesou s sebou řadu omezení a neznámých faktorů. Během renovace se celá soustava HVAC digitálně zdokumentovala do 3D a je vedena v režimu BIM. Vzhledem k rozsahu a složitosti soustavy vytápění byly navrženy všechny termostatické ventily s AFC technologií, tedy s automatickým nastavením průtoku. Většina termostatických ventilů je řízena termickými pohony a bylo nutné zabránit nadprůtokům při uzavírání jednotlivých ventilů. Navržené termostatické ventily Eclipse zajistily automatické vyvážení celé soustavy a současně udržují co nejvyšší energetickou účinnost soustavy spojenou s řádným vychlazením vratné vody a snížením čerpací práce.

Řešení

AFC technologie, která je součástí našich termostatických ventilů Eclipse, umožňuje automaticky nastavit požadovaný průtok spotřebičem přímo na ventilu. Jakmile je průtok nastaven, nelze jej překročit, a to ani v případech otevírání a uzavírání ostatních ventilů. Regulace průtoku probíhá nezávisle na diferenčním tlaku. Ventily Eclipse mohou fungovat s tlakovou ztrátou až do 60 kPa, což pomohlo při rozdělení soustavy soustavu menším počtem regulátorů tlakové diference. Díky jednoduššímu vyvážení a nastavení soustavy přináší AFC technologie významné snížení času na zprovoznění soustavy.

V soustavě jsou také použity vyvažovací ventily STAD pro měření průtoku a regulátory tlakové diference STAP pro stabilizaci tlaku v některých okruzích. Fancoily jsou osazeny tlakově nezávislými vyvažovacími a regulačními ventily TA-COMPACT-P s pohony EMO-T.

Výsledný přínos

Toto elegantní řešení pomohlo vytvořit energeticky úsporný systém, který bude v dlouhodobém horizontu efektivně fungovat bez nadprůtoků a zajistí bezproblémový a bezhlučný provoz. Bonusem je stabilní chování regulačních armatur a jednodušší řízení systémem MaR.

Použité produkty:

Eclipse, Multilux Eclipse, Regulux, Regutec, Mikrotherm, STAD, STAP, TA-COMPACT-P, EMO-T, TA-Slider 160, termostatické hlavice K.

Související případové studie