Renovace školních budov v Buzau

Jednalo se o projekt veřejné zakázky ve městě Buzau v Rumunsku, kde 50 škol zůstalo bez ústředního vytápění kvůli zhoršenému stavu systému HVAC.

Projekt

Jednalo se o projekt veřejné zakázky ve městě Buzau v Rumunsku, kde 50 škol zůstalo bez ústředního vytápění kvůli zhoršenému stavu systému HVAC. Projektu se zhostila společnost IMI Hydronic Engineering v roce 2019 společně s jedním ze svých dlouholetých zákazníků v Rumunsku, společností Elsaco Electronic, která se zabývá systémovou integrací.

Výzva v oblasti hydroniky

Přestože tepelné elektrárny byly nové, potrubí pro přívod tepla do škol bylo velmi staré a značně opotřebované a vyžadovalo rozsáhlé sanační práce. V důsledku toho systém nefungoval správně a budovy nemohly být zásobovány dostatečným množstvím tepla. Vzhledem k míře opotřebení také nebylo možné provést řádné hloubkové posouzení potrubí.

Řešení

Ve spolupráci se společností Elasco Electronic jsme pro našeho klienta vytvořili kompletní řešení, které zahrnovalo zřízení 27 tepelných stanic v blízkosti škol, které napojily budovy na více zdrojů tepla spravovaných teplárenskou společností.

Vzhledem k počtu stanic jsme museli přijít s řešením, které by zajistilo dostatečný tlak vody a ochránilo systém před degradací. Abychom umožnili efektivní distribuci tepla mezi všechny budovy, instalovali jsme systém Pleno P, který zajišťoval správné množství vody v systému.  Protože nebylo možné posoudit stav předimenzovaného potrubí, museli jsme předpokládat, že v systému bude značné množství vody. Pro zajištění optimálního tlaku jsme nainstalovali předimenzovaný systém pro udržování tlaku. Rozhodli jsme se nainstalovat naše zařízení Transfero TV s integrovaným vakuovým odplyňovačem, který je o 50 % účinnější než většina vakuových odplyňovacích systémů. Systém Transfero TV je vhodný i pro aplikace, kde je důležitý vysoký výkon, a je také ideální pro prostředí s vysokými nároky, přesně jako v tomto případě. A konečně, pro ochranu potrubí a elektrárny před degradací související se znečištěním a zajištění účinného odstranění nečistot a magnetitu byl instalován separátor nečistot Zeparo G-Force. Zeparo G-Force je 9x účinnější při odstraňování i těch nejmenších částic nečistot než podobné produkty na trhu, navíc jej lze instalovat v libovolné poloze, takže je praktický při modernizaci a renovaci.

Použité produkty

Transfero TV, Zeparo G-Force, Zeparo Cyclone, CV2016/316 GG, Pleno P, Statico, DLV a pohony.

Související případové studie