Informacije O Proizvodima

  Poboljšana konstrukcija za lakši i komforniji rad

  Otporan 3.5" TFT osvetljeni kolor ekran osetljiv na dodir. Intuitivan i korisnički orijentisan meni. Na web-u baziran interfejs sa daljinskom kontrolom i pregledom uživo. BrainCube Connect kontrolni panel integrisan u TecBox.

  Daljinski pristup i rešavanje problema

  Daljinski pristup i pomoć u rešavanju problema, redukuje pristup visoko obučenog osoblja u obavljanju poslova. Brže vreme odziva, redukuje troškove reparacije. Logovanje podataka za proveru perfomansi sistema.

  Široke mogućnosti povezivanja

  Standardna veza na BMS i udaljene dostupne uređaje (RS485, Ethernet, USB) omogućava uštedu vremena za vreme puštanja u rad i servisa i kontrolabilnost jedinice. Komunikacija sa do 12 BrainCube-ova u mreži Master/Slave.

  Fillsafe dopuna

  Sa mogućnošću kontrole dopune vode preko Pleno P.

  Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

  Namena:

  Grejni, solarni i sistemi hladne vode.
  Za sisteme u skladu sa EN 12828, SWKI HE301-01, solarne sisteme u skladu sa EN 12976, ENV 12977 sa zaštitom od prekoračenja temperature u slučaju nestanka struje.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
  Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

  Tačnost:

  Precizno održavanje pritiska ±0,1 bar.

  Napon:

  1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

  Električno opterećenje:

  Pogledajte deo Artikli.

  Zaštita:

  IP prema EN 60529
  IP 54

  Materijal:

  Uopšteno: čelik, mesing i aluminijum

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Tehnički opis – Ekspanzione posude

  Namena:

  Samo zajedno sa kontrolnom jedinicom TecBox.
  Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušteni pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušteni pritisak, PS: pogledajte Artikle

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
  Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
  Za PED namenu:
  Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

  Materijal:

  Čelik. Boja berilijum.
  Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

  Garantni period:

  Compresso CG, CG...E: 5 godina garancije na vazdušno nepropusnu vreću.
  Compresso CU, CU...E: 5 godina garancije na posudu.

  Kontrolna jedinica TecBox, Compresso CX

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar.Za eksterni vazduh bez ulja. 1 ulazni i 1 izlazni ventil za vazduh.

  Compresso CX

  Precizno održavanje pritiska ± 0.1 bar.
  Za eksterni vazduh bez ulja. 1 ulazni i 1 izlazni ventil za vazduh.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  CX 80-6
  6
  275
  392
  190
  6
  0,1
  5901688829899
  301021-30000
  CX 80-10
  10
  275
  392
  190
  6
  0,1
  5901688829905
  301021-30001
  CX 80-16
  16
  275
  392
  190
  6
  0,1
  5901688829912
  301021-30002

  T = Dubina uređaja

  Ekspanzioni sud

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Compresso CG

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CG 300.6
  300
  500
  1823
  1839
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630894
  712 1006
  CG 500.6
  500
  650
  1864
  1893
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630900
  712 1007
  CG 700.6
  700
  750
  1894
  1931
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148630917
  712 1008
  CG 1000.6
  1000
  850
  2097
  2132
  290
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630924
  712 1009
  CG 1500.6
  1500
  1016
  2248
  2295
  400
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630931
  712 1010
  CG 2000.6
  2000
  1016
  2746
  2785
  680
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630948
  712 1015
  CG 3000.6
  3000
  1300
  2850
  2936
  840
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630955
  712 1012
  CG 4000.6
  4000
  1300
  3496
  3547
  950
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630962
  712 1013
  CG 5000.6
  5000
  1300
  4134
  4183
  1050
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148630979
  712 1014
  10 bar (PS)
  CG 300.10
  300
  500
  1854
  1866
  160
  Rp1
  G3/4
  7640148631075
  712 3000
  CG 500.10
  500
  650
  1897
  1921
  220
  Rp1
  G3/4
  7640148631082
  712 3001
  CG 700.10
  700
  750
  1928
  1961
  250
  Rp1
  G3/4
  7640148631099
  712 3002
  CG 1000.10
  1000
  850
  2097
  2132
  340
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631105
  712 3003
  CG 1500.10
  1500
  1016
  2285
  2331
  460
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631112
  712 3004
  CG 2000.10
  2000
  1016
  2779
  2819
  760
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631129
  712 3009
  CG 3000.10
  3000
  1300
  2879
  2942
  920
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631136
  712 3006

  *) Primene > 10 bar i specijalne posude na zahtev.

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  VN = Nominalna zapremina

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Compresso CU

  Primarni sud. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  HT***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CU 200.6
  200
  500
  1340
  1565
  34
  Rp1
  G3/4
  7640148630771
  712 1000
  CU 300.6
  300
  560
  1469
  1690
  40
  Rp1
  G3/4
  7640148630788
  712 1001
  CU 400.6
  400
  620
  1532
  1760
  58
  Rp1
  G3/4
  7640148630795
  712 1002
  CU 500.6
  500
  680
  1627
  1858
  67
  Rp1
  G3/4
  7640148630801
  712 1003
  CU 600.6
  600
  740
  1638
  1873
  80
  Rp1
  G3/4
  7640148630818
  712 1004
  CU 800.6
  800
  740
  2132
  2360
  98
  Rp1
  G3/4
  7640148630825
  712 1005

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana uključujući ušicu za podizan

  Sekundarna posuda. Uključuje pregradni ventil sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za povezivanje vazdušne strane posuda. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Compresso CG...E

  Sekundarna posuda. Uključuje pregradni ventil sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za povezivanje vazdušne strane posuda. Unutrašnji premaz protiv korozije za minimalno habanje vreće.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CG 300.6 E
  300
  500
  1823
  1839
  140
  Rp1
  G3/4
  7640148630986
  712 2006
  CG 500.6 E
  500
  650
  1864
  1893
  190
  Rp1
  G3/4
  7640148630993
  712 2007
  CG 700.6 E
  700
  750
  1894
  1931
  210
  Rp1
  G3/4
  7640148631006
  712 2008
  CG 1000.6 E
  1000
  850
  2097
  2132
  290
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631013
  712 2009
  CG 1500.6 E
  1500
  1016
  2248
  2295
  400
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631020
  712 2010
  CG 2000.6 E
  2000
  1016
  2746
  2785
  680
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631037
  712 2015
  CG 3000.6 E
  3000
  1300
  2850
  2936
  840
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631044
  712 2012
  CG 4000.6 E
  4000
  1300
  3496
  3547
  950
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631051
  712 2013
  CG 5000.6 E
  5000
  1300
  4134
  4183
  1050
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631068
  712 2014
  10 bar (PS)
  CG 300.10 E
  300
  500
  1854
  1866
  160
  Rp1
  G3/4
  7640148631167
  712 4000
  CG 500.10 E
  500
  650
  1897
  1921
  220
  Rp1
  G3/4
  7640148631174
  712 4001
  CG 700.10 E
  700
  750
  1928
  1961
  250
  Rp1
  G3/4
  7640148631181
  712 4002
  CG 1000.10 E
  1000
  850
  2097
  2132
  340
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631198
  712 4003
  CG 1500.10 E
  1500
  1016
  2285
  2331
  460
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631204
  712 4004
  CG 2000.10 E
  2000
  1016
  2779
  2819
  760
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631211
  712 4009
  CG 3000.10 E
  3000
  1300
  2879
  2942
  920
  Rp1 1/2
  G3/4
  7640148631228
  712 4006

  VN = Nominalna zapremina

  *) Primene > 10 bar i specijalne posude na zahtev.

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  Sekundarna posuda. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za priključenje vazdušne strane suda.

  Compresso CU...E

  Sekundarna posuda. Uključuje orebreno crevo za povezivanje sa vodenom stranom i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje, pribor za priključenje vazdušne strane suda.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H**
  HT***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  6 bar (PS)
  CU 200.6 E
  200
  500
  1340
  1565
  33
  Rp1
  G3/4
  7640148630832
  712 2000
  CU 300.6 E
  300
  560
  1469
  1690
  39
  Rp1
  G3/4
  7640148630849
  712 2001
  CU 400.6 E
  400
  620
  1532
  1760
  57
  Rp1
  G3/4
  7640148630856
  712 2002
  CU 500.6 E
  500
  680
  1627
  1858
  66
  Rp1
  G3/4
  7640148630863
  712 2003
  CU 600.6 E
  600
  740
  1638
  1873
  79
  Rp1
  G3/4
  7640148630870
  712 2004
  CU 800.6 E
  800
  740
  2132
  2360
  97
  Rp1
  G3/4
  7640148630887
  712 2005

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana uključujući ušicu za podizan

  Pribor za kontrolne module

  2 odvojena analogna izlaza 4-20 mA za povezivanje na BMS, napon izolacije 2.5 kVAC. Svo kabliranje unutar kućišta, montaža na zid.

  ComCube DCA

  2 odvojena analogna izlaza 4-20 mA za povezivanje na BMS, napon izolacije 2.5 kVAC. Svo kabliranje unutar kućišta, montaža na zid.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Kataloški broj
  DCA
  190
  260
  180
  0,5
  0,1
  7640148638739
  814 1010

  T = Dubina uređaja

  Proširenje softvera za paralelan rad 2 Compressa C 10, C 20.

  Master-Slave DMS 2

  Proširenje softvera za paralelan rad 2 Compressa C 10, C 20.

  Tip
  EAN
  Kataloški broj
  DMS 2 C
  7640148638753
  814 1020

  Compresso CX Connect cover

  Izaberite format PRUZMITE

  7121006-4008

  Izaberite format PRUZMITE

  30102130001

  Izaberite format PRUZMITE

  30102130002

  Izaberite format PRUZMITE

  30102130000

  Izaberite format PRUZMITE

  7122000-2005

  Izaberite format PRUZMITE