Informacije O Proizvodima

  Jednostavno puštanje u rad

  Automatsko merenje i adaptacija prema hodu ventila kao i krajnji prekidači za isključenje pomažu u redukovanju vremena puštanja u rad i štite ventil i pogon od preopterećenja.

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurnosna ručica za ručno pokretanje.

  Lakoća servisiranja

  Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promeniti na mestu instaliranja.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  Modulovana ili 3-položajna regulacija.

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC ±10%
  24 VDC* ±10%
  230 VAC +6%/-10%
  115 VAC +6%/-10%
  Frekvencija 50-60 Hz ±5%

  *) DC – Jednosmerna struja ravnog napona.

  Potrošnja energije:

  24 V: 6 VA
  230 V: 12 VA
  115 V: 12 VA

  Ulazni signal:

  0(2)-10 VDC, Ri ~77 kΩ
  0(4)-20 mA, Ri ~510 Ω.
  Pravac i polazna tačka signala podesivi pomoću mikro prekidača.
  3-položajna regulacija.

  Izlazni signal:

  0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 kΩ.

  Histerezis:

  0,05 V / 0,15 V / 0,3 V / 0,5 V

  Rezolucija:

  Električna: 0,04 VDC
  Mehanička: 0,05 mm

  Brzina kretanja:

  6 ili 4 s/mm

  Sila potiska:

  1600 N
  24 VDC: 1100 N

  Režim rada:

  S3 - 50% ED c/h 1200, EN 60034-1

  Isključivanje u krajnjem položaju:

  U zavisnosti od opterećenja

  Temperatura:

  Max. temperatura radne okoline: 60°C
  Min. temperatura radne okoline: 0°C

  Nivo zaštite:

  IP54

  Klasa zaštite:

  (u skladu sa EN 60730)
  24 V: III
  230 V: II
  115 V: II

  Hod:

  Max. 30 mm

  Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

  Mrežni priključak:

  Pogon sa stezaljkama

  Priključak na ventil:

  Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka.
  Za neke tipove ventila potreban je adapter. Informacije o adapterima uključene su u dokumentaciji ventila.

  Boja:

  Crno kućište i crveni poklopac.

  Označavanje:

  IMI TA, CE, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

  Masa:

  3,2 kg

  Varijante pogona:

  - Sklop prekidača položaja 1):
  ►2 prekidača (WE1/WE2), beznaponski, kontinuirano podesivi.
  ►Nazivno opterećenje: 8 A / 250 VAC, 8 A / 30 VDC.
  Napon prebacivanja: max. 400 VAC, max. 125 VDC
  - Nivo zaštite: IP 65
  - Izlazni signal 1): X=0(4)...20 mA
  - Adapter sa spojnicom, za proizvod drugog proizvođača


  Za varijante i pribor molimo kontaktirati IMI Hydronic Engineering.


  1) Prekidači položaja i izlazni signal 0(4)...20 mA nisu u kombinaciji.

  Artikli

  TA-MC160

  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  Sila potiska
  [N]
  EAN
  Kataloški broj
  24 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-položajni
  1600
  3831112512160
  61 160-001
  24 VDC*
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-položajni
  1100
  5902276804441
  61 160-402
  230 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-položajni
  1600
  3831112527829
  61 160-002
  115 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-položajni
  1600
  5902276804434
  61 160-302

  *) DC – Jednosmerna struja ravnog napona.


  Za neke tipove ventila je potreban adapter. Informacije o adapterima su uključene u dokumentaciju ventila.


  Za IP65 verziju:
  Dodati "IP" nakon Kataloškog broja, na primer 61 160-001IP

  Pribor

  Grejači vretena

  TA-MC55, TA-MC55Y, TA-MC100, TA-MC160

  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  ACV 13
  24 VAC
  3831112512108
  68 013-015

  Osnovni pribor pogona

  EAN
  Kataloški broj
  ACA 71
  Prekidači položaja (2 prekidača)
  5902276894169
  67 071-100
  ACA 76
  Izlazni signal: 0(4)-20mA
  5902276894183
  67 076-100

  Napomena: Prekidači položaja i izlazni signal 0(4)...20 mA nisu u kombinaciji.


  Za IP65 verziju:
  Videti "Artikli".

  61160302

  Izaberite format PRUZMITE

  61160002

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-MC160_kat

  Izaberite format PRUZMITE

  61160001

  Izaberite format PRUZMITE

  Schemi

  2D3D